Pozor na emocionální připoutání mezi praktikujícími

Praktikující Falun Dafa často společně diskutují a jsou v kontaktu, zvláště ti, kteří jsou ze stejné studijní skupiny. Pro dlouholeté praktikující, kteří si zvýší úroveň, může být obtížné komunikovat s běžnými lidmi, včetně nepraktikujících členů rodiny. Z toho důvodu mají tendenci více mluvit s ostatními praktikujícími a v průběhu času si mohou vyvinout citové vazby.

Emoce, o kterých mluvím, se netýkají pouze praktikujících mužů a žen. Jakmile emocionálně vzplanou, mohou si být praktikující bližší a zapojovat se do rodinných svateb, narozeninových oslav, pohřbů nebo jiných světských událostí.

Když narazíme na problémy nebo těžkosti, můžeme mít vyšší požadavky na ostatní v blízkých vztazích. Pokud druhá strana tyto požadavky nesplní, může vzniknout zášť. Je snadné mít nedorozumění, která přinášejí zbytečné potíže a mohou vytvářet překážky v kultivaci. Praktikující s nedobrým charakterem mohou zapomenout, že jsou praktikující a jejich emoční chování může rušit ostatní. Tento fenomén mezi praktikujícími vždy existoval.

Je mnohem nebezpečnější, když se rozvinou city mezi praktikujícími. To by si měl každý praktikující uvědomit. Podle starodávné tradice si muži a ženy nedávali věci přímo, aby se vyhnuli tělesnému kontaktu. Pokud nejsou praktikující obezřetní, může dojít k zasahování a problémům, proto bychom měli být ostražití a měli bychom si dávat pozor.

Samozřejmě, stále žijeme mezi obyčejnými lidmi a jsme v kontaktu s ostatními, tak co můžeme dělat? Myslím, že nejlepší je jednat se soucitem a laskavostí namísto emocí. Ať už jednáme s praktikujícími, objasňujeme pravdu běžným lidem nebo mluvíme se členy rodiny, měli bychom se vždy ke každému chovat se soucitem a laskavostí.

Mistr řekl:

„...abyste dosáhli pravé osvícení se k nesobeckosti a altruismu.“ (Podstata dalšího pokroku, Neopomenutí v buddhovské povaze, 13. 2. 1997)

Měli bychom být více tolerantní, chápající a mít méně lidských myšlenek. Musíme odstranit nedostatky, dělat dobře tři věci, abychom se rychleji zlepšili, a musíme odstranit pouta lidských myšlenek a emocí. Pouze tehdy bude naše kultivační cesta jasná, s menšími obtížemi a problémy, a můžeme zachránit více lidí.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/16/413836.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/27/187998.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.