Opuštění připoutání k minulým životům

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Měl jsem živý sen, že jsem se v minulých životech reinkarnoval na dvě historické osobnosti. Na internetu jsem si našel jejich životopisy, abych se o nich dozvěděl více. V následujících dnech jsem o reinkarnaci hodně přemýšlel. Jako praktikující Falun Dafa bychom měli mít v této věci jasné porozumění.

Osobnosti, o kterých se mi zdálo, jsem respektoval. Měly moudrost, odvahu, integritu, smysl pro spravedlnost a byly také úspěšné. Uvědomil jsem si, že tohle všechno jsou věci, ke kterým jsem v tomto životě připoután. Když nejsem s ničím spokojený, podívám se na iluzi odrazu těchto věcí v mých minulých životech.

Reinkarnace je skutečná. Jako kultivující, pokud víme něco o našich minulých životech, může nám to v kultivaci pomoci. Avšak jestliže se kultivující do iluze zamotá, zlo zneužije naše mezery a stane se z toho zasahování. Například jeden praktikující třetím okem viděl, že v minulém životě byl ve vztahu s jinou praktikující. Pak si začali být dost blízcí, což ukázalo jeho připoutání. Jiný praktikující zase ke své manželce přechovával nenávist poté, co se dozvěděl o jejich karmickém vztahu z minulosti.

Pro praktikující, kteří mají připoutání k bohatství, slávě, schopnostem, vzhledu, sociální třídě a podobně, vytvoří zlo iluze. Čili raději bychom měli mít jasné pochopení, než být připoutáni k našim minulým životům.

Mistr vysvětlil věci velmi jasně, ale někdy mohou být praktikující příliš připoutáni a mohou zapomenout na Fa. Jsme tu, abychom získali Fa, a život po životě jsme na toto období čekali. Byli jsme herci, kteří ztvárňovali své role v různých obdobích, ale to nebylo naše pravé já. Není podstatné, kým jsme byli. Pokud se příliš zabýváme našimi minulými životy, můžeme se stát arogantními, což pro kultivující není dobré.

Uznání v lidském světě není opravdové uznání a neměli bychom si ho cenit. Z božské perspektivy „si obyčejní lidé skutečně jen hrají v blátě, aniž by si uvědomili, že je špinavé. Prostě si hrají v blátě na zemi“. (Zhuan Falun, Přednáška šestá, Démonické zasahování v kultivaci)

To, co je opravdu důležité, je, zda se chováme jako praktikující a zda pomáháme Mistrovi. Pokud máme Fa a zároveň jsme připoutáni k reinkarnacím, je to stejné, jako kdybychom měli zlato, ale stále hledali cihly. Je to odraz slabé kvality osvícení. Musíme si vážit této příležitosti a vrátit se s Mistrem při dosažení dovršení.

Mistr mi ukázal mé různé podoby. Někdy jako Bódhisattva, jindy jako Tao. Je opravdu těžké zjistit náš opravdový stav, než dosáhneme dovršení. Většina praktikujících se kultivuje s třetím okem zavřeným a všichni bychom se měli kultivovat na základě Fa.

Mistr řekl:

„Opírajíc se o svoji schopnost pochopení, může dosáhnout dovršení.“ (Podstata dalšího pokroku, Proč člověk nemůže vidět, 16. 6. 1995)

K minulým životům bychom se neměli poutat.

Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/2/414524.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/2/188548.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.