Projev sebeobviňování viděný v jiné dimenzi

Od praktikující Falun Dafa z Číny

Všimla jsem si, že jedna praktikující Falun Dafa má silné emoční připoutání ke svým dětem, a řekla jsem jí o tom. Byla z toho nešťastná a odmítla mě poslouchat.

Dříve, když jsem zažívala těžkosti, mně pomohla, a tak jsem se cítila zavázána. Bála jsem se, že už nebudeme kamarádky a přestane mi pomáhat. Litovala jsem, že jsem jí něco řekla a začala se obviňovat.

Sebeobviňování mě zasáhlo tak silně, že jsem se od bolesti zkroutila do klubíčka. Bolest začala být tak intenzivní, že jsem měla téměř myšlenky na ukončení praktikování. V momentě, kdy jsem se už hlavou téměř dotýkala matrace, jsem si najednou uvědomila, že sebeobviňování a lítost nejsou správnými emocemi. Pokud udělám chybu, mohu se napravit a činit se příště lépe.

„Proč jsem tak přeplněná lítostí a sebeobviňováním?“ Jakmile se mi v mysli zformovala tato myšlenka, něco jsem v jiné dimenzi uviděla.

Byla jsem tam v noci na pláži a dívala se na nekonečný oceán. Voda však byla hladká, tichá a mazlavá a rychle mě obklopovala. Uprostřed černé, divoké vody se objevila malá hlava a dvě lstivé štěrbinky očí nenápadně skenovaly zleva doprava. Pak se oči zavřely. Vypadalo to hrozně a rychle se to potichu ztratilo pod vodou. V této dimenzi se mé tělo vrátilo do normálu.

Věřím, že Mistr viděl mou spravedlivou myšlenku a odstranil špatnou látku v jiné dimenzi. Děkuji, Mistře!

Touto zkušeností bych ráda praktikujícím připomněla, že tyto nesprávné emoce nejsou naším skutečným já. Negativní bytosti jsou maskovány jako naše vlastní myšlenky a pokoušejí se nás ovládat. Věřím, že praktikující rozpoznají tyto negativní myšlenky a emoce a s rozhodností se od nich očistí.

Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/14/418501.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/28/190139.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.