Ať jsou okolnosti jakékoliv, to, co chceme udělat, je zachránit lidi

Od praktikujícího Falun Dafa z USA

Po amerických volbách 3. listopadu 2020, ačkoliv jsem si připomínal, že jsem praktikující Falun Dafa, můj duševní stav se stále měnil podle různých okolností voleb.

Po nějaké době, hlavně po opakovaném studiu Mistrova posledního jingwenu „Pozdrav konferenci Fa na Tchaj-wanu“ jsem pocítil, že mám racionálnější a jasnější pochopení a že dokážu lépe ovládat své myšlení.

To, jak se vyvine světová politika, je v rukou nebes. My kráčíme po božské cestě. Naší misí je zachraňovat lidi. V bitvě mezi spravedlivým a špatným bychom měli racionálně šířit pravdu a pomáhat vnímajícím bytostem lépe si zvolit své pozice.

V žádné chvíli a pod žádnou výmluvou bychom neměli dovolit, aby naše myšlenky a činy byly totožné či byly spojovány s myšlenkami a činy nějaké skupiny lidí v nějaké politické straně. Jsme učedníci Dafa. Neměli bychom se zamotat v politice běžných lidí nebo považovat sami sebe za běžné lidi. Musíme kráčet po spravedlivé cestě.

Včera jsem si přečetl článek „Vyučovanie Fa na stretnutí NTDTV“ a pocítil jsem, že Mistrovo učení z roku 2009 ohledně rozpadu Komunistické strany Číny poskytuje vedení rovněž pro praktikující dnes ohledně voleb v USA.

Mistr řekl:

„Nepovažujte rozpad skazenej ČKS za svoj cieľ. ČKS je ničím a nikdy som ju nepovažoval za príčinu na obavy. ... To je všetko, čím je, takže jej nedávajte príliš veľkú váhu a nedovoľte, aby sa váš cieľ krútil okolo nej. Nie je toho hodná. To, čo robíte, je pre záchranu vnímajúcich bytostí. ... Bola vybratá preto, že je taká zlá, a bola vytvorená presne takto. Keby učeníci Dafa naozaj zamerali to, čo robia, len na túto entitu samotnú, rozpadla by sa a potom by faktory starých síl použili niečo iné, aby spôsobovali ťažkosti. Skazená ČKS existuje len pre tento jeden cieľ a či sa ňou zaoberáte alebo nie, rozpadne sa. Keď učeníci Dafa dokončia veci, ktoré majú spraviť, rozpadne sa, určite sa rozpadne. Ale medzičasom, kým dobro a zlo do seba narážajú, rozhodnutie každého života o tom, kde stojí, ktorú cestu si vyberie a správanie sa vnímajúcich bytostí rozhodne o tom, kam budú smerovať v budúcnosti. Takto to celé funguje. ... Môžete odhaliť skazenú ČKS vo svojich mediálnych aktivitách, ale malo by to byť spravené s cieľom očistenia vecí pre vnímajúce bytosti, aby mohli byť spasené.“ (Vyučovanie Fa na stretnutí NTDTV, 6. 6. 2009)

Není situace ve volbách v USA dnes velmi podobná? Bez ohledu na boj mezi dvěma stranami a kandidáty, je to ve skutečnosti zkouška pro každého člověka na světě a příležitost pro každou vnímající bytost umístit se, když má před sebou dobro a zlo.

V době, kdy bylo pronásledování učedníků Dafa nejhorší, Mistr řekl, abychom nebrali rozpad špatné strany jako náš cíl a abychom nebrali komunistickou stranu vážně, ale abychom se zaměřili na záchranu lidí. Komunistická strana Číny byla částí uspořádání historie, nebyl tedy i chaos, který se ukazuje ve volbách v USA dnes, záměrně naplánován?

Mnozí lidé se obávají, že pokud nebude zvolen určitý člověk, demokracie a svoboda v USA přestane existovat a svět se dostane pod kontrolu komunistické strany. Ve skutečnosti je vše řízeno Bohy. Můžeme uznat lidem tyto obavy a pomoci jim tak odlišit dobro od zla, ale jako praktikující musíme mít jasno v tom, že vše je uspořádáno Stvořitelem. Ať se věci zdají jakkoliv chaotické, ve všem je řád a my bychom neměli našemu uvažování a emocím dovolit, aby kolísaly podle běžných lidí.

Z jiné perspektivy, z Fa víme, že náprava Fa se blíží ke konci. Když se náprava Fa skončí, Fa napraví lidský svět. Je to Mistr, kdo vytvoří vše nové pro budoucí lidi, včetně politických systémů. Systém, který dnes lidé obdivují, není nutně volbou pro budoucnost.

Jako učedníci Dafa, to, co bychom měli dělat, je objasňovat pravdu, pomáhat lidem rozlišit dobro od zla a lépe se umístit. Naše objasňování pravdy o pronásledování za posledních dvacet jedna let nebylo kvůli tomu, abychom získali náklonnost lidí, ale abychom je zachránili. Podobně, když přesvědčujeme lidi, aby vystoupili z komunistické strany, nezaplétáme se do politiky, ale zachraňujeme lidi.

Podobně, když dnes používáme volby v USA jako příležitost k objasnění faktů, neměli bychom se zaplétat do bojů mezi politickými stranami, ale je to stále kvůli témuž cíli, zachránit lidi. Ať jsou okolnosti jakékoliv, to, co chceme udělat, je zachránit lidi.

Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/29/417174.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/30/189167.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.