Myšlenky ohledně démona chtíče (2. část)

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111250-Myslenky-ohledne-demona-chtice-1-cast.html

Rozlišování chtíče a pronásledování chtíčem

V mé mysli byly vždy nějaké špinavé a zmutované touhy, které jsem se snažil potlačit a eliminovat. Avšak nebyly ochotny odejít. Začal jsem být ve střehu. Pomalu jsem zjišťoval, že tyto špinavé myšlenky nepocházejí ode mě, nýbrž od démona žádostivosti z jiné dimenze. Jakmile si však uvědomil, že byl objeven, odešel a moje mysl tyto špinavé myšlenky už dále neměla.

Jednou jsem něco tiskl na tiskárně. Začal jsem myslet na to, že toho démona chtíče musím eliminovat. V tu chvíli papír uvízl v tiskárně. Vytáhl jsem ho, ale indikátor chyb 14krát dvojitě zablikal. Nejprve jsem si pomyslel, že tiskárna přestala fungovat, ale brzy jsem si uvědomil, že to byl démon chtíče, který dělá potíže. Když jsem tiskárnu resetoval, vyslal jsem spravedlivé myšlenky. Vše se vrátilo do normálu.

Tato událost mě přiměla uvědomit si, že některé špatné myšlenky nejsou připoutáními, které bychom měli nechat jít, ale jsou něčím, co nám podsouvá zlo. Jsou formou pronásledování a měly by být odstraněny spravedlivými myšlenkami.

Rozlišování mezi žádostivými koncepty a žádostivostí

Pod vlivem chtíče může dlouhodobé používání žádostivých slov a činů vytvořit koncept chtíče. Tento koncept bude neustále posilován slovy a skutky chtíče. Po delší době to ovlivní lidi, ale lidé si budou myslet, že to vychází z jejich mysli. Proč se lidé nemohou tohoto žádostivého chování vzdát? Je to proto, že si myslí, že takové chování jim přinese takzvané uspokojení a štěstí, a myslí si, že je to pro ně dobré. Lidé to tedy nemohou opustit. Ve skutečnosti nejde o skutečné znalosti lidí, ale o koncepty chtíče vytvořené postnatálně. Naše pravé já považuje žádostivé chování za špinavé.

Mistr řekl:

„Když se bytosti dívají z vysokých úrovní, říkají, že si obyčejní lidé skutečně jen hrají v blátě, aniž by si uvědomili, že je špinavé. Prostě si hrají v blátě na zemi.“ (Zhuan Falun, Přednáška šestá, Démonické zasahování v kultivaci)

Tento koncept chtíče není chtíč sám o sobě. Chtíč je emoce. Každá buňka našeho těla je nasáklá touto látkou, pokud stále máme tuto část lidského těla, která není plně zkultivovaná. Ale jak se stále více a více částí našeho těla dobře kultivuje a naše spravedlivé myšlenky se stávají silnějšími, můžeme se žádostivosti vzdát a nenechat se jí řídit.

Nespadnout do kultivační cesty postranní cesty k odstranění žádostivosti

Když jsem znovu začal praktikovat podle Dafa, abych odstranil chtíč, potlačil jsem svou sexuální touhu. Vzhledem k omezeným životním podmínkám v té době jsem nemohl spát odděleně, a tak jsem se velmi snažil ovládat své chování. Postupně jsem byl schopen na to nemyslet. Moje rodinné konflikty se však hromadily. Pochopil jsem, že jsem upadl do kultivační cesty postranní cesty. Náš Dafa nemá tuto formu. Zaměřujeme se na kultivaci naší mysli. Když je žádostivá touha odstraněna, náš partner nebude mít v mysli sexuální touhy. Pouze pokud se naše vnitro dobře kultivuje, změní se i naše okolí.

Zjistil jsem, že mnoho praktikujících přijalo tuto formu kultivace postranní cesty, když odstraňují chtíč a touhu. Věnují pozornost pouze tomu, aby spali odděleně od svého partnera, což nezahrnuje praktikující, kteří již toto připoutání odstranili. Jaký je tedy rozdíl od kultivace v chrámu? Tito praktikující dosud nepochopili základy kultivace v Dafa, které se zaměřují na kultivaci mysli místo formy. Pokud odstraníme chtíč, bude forma rovněž pozitivní.

Nespadnout do kultivační cesty uspořádané starými silami

Praktikující se při kultivaci nevyhnutelně dopustí chyb. Dokážu tolerovat jakoukoli chybu praktikujících, ale ne pokud jde o chtíč. Podíval jsem se dovnitř a zjistil jsem, že příliš zdůrazňuji odstranění připoutání k chtíči. Odkud pochází tato myšlenka?

Z Mistrova učení vím, že staré síly považují problém chtíče u kultivujících za nejvážnější. Jakmile by kultivující udělali v tomto ohledu chyby, ztratili by příležitost kultivovat se navždy. Právě z tohoto důvodu staré síly krutě pronásledovaly praktikující, kteří se dopustili provinění v této oblasti, buď mučením nebo odchýlením se od kultivace. Nyní chápu, že důvod, proč se na toto téma soustředím, je ten, že jsem si vědom strašlivých důsledků takové chyby.

V kultivaci Dafa je však každé připoutání stejně špatné a s každým připoutáním musí být zacházeno vážně a musí být odstraněno. Pokud jsme vystresovaní pouze ze zbavení se žádostivosti, může se vytvořit další připoutání.

Jak se zbavit chtíče? Můžeme jasně rozeznat různé myšlenky související s chtíčem a oddělit myšlenky chtíče od sebe. Zbytek zcela závisí na našich vlastních spravedlivých myšlenkách.

Ve fázi osobní kultivace odstraňuji touhu pro vlastní dovršení. Nyní je čas probudit svědomí vnímajících bytostí a napravit Fa. Pouze přemýšlení o záchraně sebe je připoutání, které v této fázi nesplňuje standard vyžadovaný Fa.

Webové stránky Ming-chuej publikovaly článek o praktikujícím, který neodkultivoval chtíč. Ve výsledku bylo odstraněno mnoho vnímajících bytostí v jeho odpovídajícím světě. Z přednášek Mistra jsem si také uvědomil, že každá myšlenka praktikujících souvisí s tím, zda lze zachránit bezpočet bytostí na vysoké úrovni. Kvalita odstranění chtíče souvisí s budoucností tolika bytostí na vysoké úrovni! Měli bychom to opravdu brát vážně.

Během tohoto procesu psaní jsem měl mnoho zasahování, ale zbavil jsem se ho spravedlivými myšlenkami. Při psaní tohoto článku jsem zjistil, že látky chtíče, které se mi nedávno promítly do mysli, byly pryč. Děkuji Mistrovi, že mi odstranil tyto špinavé věci! Nevím, kolik utrpení pro mě Mistr musel snést. Musím se dobře kultivovat, abych to Mistrovi splatil!

Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/21/414051.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/3/190232.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.