Jak bylo moje připoutání k času odhaleno

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Po přečtení článku „Několik myšlenek o čase konce nápravy Fa a proroctvích“, který nedávno vyšel na Ming-chuej, jsem tu noc nemohl spát. Poté jsem se upokojil, prozkoumal své myšlenky a popřemýšlel o věcech ze základu, který jsem si vytvořil několika lety studia Fa. Rád bych se s vámi podělil o několik pochopení.

V tomto světě se nic neděje náhodou. Objevilo se toto proroctví kvůli našim připoutáním? Vložili jsme svoje naděje do výsledku voleb v USA a do předpovědi, že velká pandemie přinese konec Komunistické strany Číny? Neukazují nám tyto případy, že jsme připoutáni ke konci kultivace v období nápravy Fa?

Byl jsem schopný přijmout výsledky voleb v USA, protože vím, že to lidem ukazuje, jak moc se lidská morálka pokazila. Moje srdce však bylo znepokojené tímto článkem, protože se v něm předpokládá, že do konce nápravy Fa je ještě sedm a půl roku. Byla to pro mě rána. Cítil jsem, že jsem ztratil odvahu pokračovat dále.

V roce 2003 jsem byl donucen kvůli pronásledování opustit domov. Během osmnácti let jsem procházel mnohými těžkostmi. Policisté mě dvakrát pronásledovali až za hranice provincie, aby mě zatkli. Nemohu používat identifikační doklady. V Číně je život bez dokladů velmi náročný. Je pro mě velmi těžké najít si práci, a když si nějakou najdu, nemohu tam dlouho pracovat.

Když poprvé čínský komunistický virus propukl, nemohl jsem opustit malý městský obvod, kde jsem byl, protože policista u vchodu vyžadoval používání aplikace WeChat, aby nás mohli vystopovat. Už přes rok jsem tehdy neměl žádný příjem a úspory se menšily. Po přečtení tohoto článku jsem měl pocit, jako kdybych právě přeplaval Tichý oceán, chystal se vyjít na břeh, ale v té chvíli se dozvěděl, že ještě musím přeplavat Atlantický oceán.

Bezpodmínečná víra v Mistra

Nikdo nemůže změnit moji víru v Dafa, ale hora přede mnou se mi zdála téměř nezdolatelná. Moje duševní snášenlivost byla jako struna luku, která je úplně napnutá a chystá se přetrhnout. Moje mysl se upokojila díky základu, který jsem si vytvořil studováním Fa po dvacet šest let.

Zeptal jsem se sám sebe: „Snažíš se na článku najít něco nesprávného, abys přesvědčil sám sebe, že ta proroctví nejsou přesná? Co když Komunistická strana Číny zůstane, až pandemie skončí? Když se náprava Fa neskončí do roku 2028, dokážeš stále usilovně praktikovat? Vždy hovoříš o tom, že věřím všemu, co Mistr řekne. Když Mistr řekne, že náprava Fa může trvat dalších deset nebo dvacet let, i kdybych se měl plazit, musím se dostat k cílové čáře. Když mi nezůstane žádná síla a zemřu, moje hlava klesne směrem k ní. Jen Mistr ví, kdy se věci skončí, ale neřekne ti to.“

Zaprvé, při všem, co Mistr dělá nebo říká, bere do úvahy, zda to zlepší kultivaci učedníků Dafa nebo zda to pomůže zachránit vnímající bytosti. Kdyby nám Mistr řekl, kdy se věci skončí, všichni by praktikovali s připoutáním k času. Pokud bychom poznali pravdivý obraz, nemohli bychom udělat duchovní pokrok.

Zadruhé, Mistr rozhoduje o tom, kdy se náprava Fa skončí. Bojíme se, že když Mistr oddálí konečný čas, abychom mohli zachránit 50 % bytostí, budeme příliš mnoho trpět těžkostmi a neuspějeme v kultivaci? Mistr doufá, že dokážeme zachránit více lidí a nedá nám cíl, který není dosažitelný.

Mistr řekl:

„Potom ak je toho každý praktizujúci schopný, môžem vám povedať, v tých piatich minútach súčasného vysielania spravodlivých myšlienok, zlo v troch Ríšach by prestalo existovať navždy.“ (Prednáška Fa na Konferencii vo Floride, USA, 29. 12. 2001)

Protože Mistr ví, že jeho učedníci jsou na různých kultivačních úrovních, nemá na nás uniformní požadavky. Obáváme se, že když v kultivaci spadneme, Mistr se o nás přestane starat?

Mistr řekl:

„Je pravda, že já si vás cením více, než si vy ceníte sebe samých!“ (Podstata dalšího pokroku II, Odstraňte svá poslední připoutání, 12. 8. 2000)

Na druhé straně, když jen snášíme těžkosti jako světští lidé, kultivace se nám bude zdát příliš těžká a únavná. Když se na věci podíváme z hlediska záchrany lidí a vzpomeneme si, kvůli čemu jsme všechno obětovali a kvůli čemu jsme přišli do těchto nebezpečných Třech říší, možná se budeme cítit lépe. Pro potvrzení pravdivých principů vesmíru se dokážeme vzdát svých životů, takže co je tak těžké na troše utrpení?

Čeho se bojíme? Je to kvůli tomu, že jsme si na Ming-chuej přečetli články o tom, co praktikující Falun Dafa viděli v jiných dimenzích a někteří jsme se stali připoutanými k pandemii? Anebo nemůžeme snést výroky, které nesouhlasí s našimi připoutáními? Není to tento případ?

Musíme se vzdát této zátěže a zbavit se připoutání ke konci nápravy Fa. Vložme svoji víru do Mistra. Mistr ví o našem utrpení. Není Mistrovo Tělo Zákona vždy při nás? Kdyby nás v průběhu let Mistr nechránil, došli bychom až sem? Bez ohledu na to, kolik času zbývá, Mistr na nás stále dohlíží.

Kultivace je o snášení těžkostí, ale není to zároveň příležitost ustanovit si mocnou ctnost? Vybrali jsme si, že v tomto životě budeme kultivovat, a to je naše posvátná mise. Musíme se vzdát připoutání a co nejlépe se činit při zachraňování lidí!

Doufám, že každý se může poučit z mých zkušeností. Dívejme se všichni dovnitř a společně se zlepšíme.

Poznámka vydavatele: Názory v tomto článku jsou jen osobními názory autora a autor je zodpovědný za jejich pravdivost. Prosíme čtenáře, aby ho sami zvážili.

Dodatek vydavatele: Navzdory velmi těžké situaci zůstal tento praktikující pevný, hledal uvnitř s cílem kultivovat se a poslal článek webové stránce Ming-chuej. Po napsání tohoto článku autor jasně uviděl svoje připoutání k času i příčinu za tímto připoutáním. V den publikování tohoto článku se jeho situace zázračně změnila. Pocítili jsme Mistrova slova:

„Pokojne porozmýšľaj, koľko máš pripútaností
Keď ľudské srdce odložíš, zlo zanikne samo.“

(Hong Yin II, Nebuď smutný, 13. 1. 2004)

Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/3/421568.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/6/191263.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.