Co vím o historii a tajemství Země (4): Legenda o merfolcích

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Předmluva: Jak postupuje náprava Fa, neustále si zlepšuji charakter v kultivaci Falun Dafa a přizpůsobuji se vesmírným principům Pravdivost, Soucit a Snášenlivost, a jako taková se moje moudrost prohlubuje a moje schopnosti se posilují. Dafa mi ve své říši kultivace odhalil pravdy různých úrovní, včetně historie Země a jejího tajemství. Napsal jsem je, abych je mohl sdílet s ostatními praktikujícími.

V západním světě vždy existovaly legendy o mořských pannách a mužích, známých jako merfolkové nebo mořané. Existují však různé názory na to, zda merfolkové skutečně existují. V posledních letech, s pokrokem filmové technologie, někteří lidé nechtěně natočili merfolky, i když je obtížné odlišit autentické záběry od falešných. Existují tedy merfolkové? Odpověď je jednoznačně ano. V mé říši kultivace mi bylo odhaleno následující: Před dvaceti třemi tisíci lety existoval v Atlantském oceánu zvláštní druh bytostí, které byly vládci oceánu – rasa merfolků. V té době civilizace na Zemi vzkvétala. Obři, středně velcí lidé a trpaslíci koexistovali. Na hlavním kontinentu žili středně velcí lidé, kteří vládli celému světu. Uspořádání kontinentů se příliš nelišilo od toho dnešního. Evropské země měly pokročilý přehled o vědě a technologii. Současně vrcholila Mayská civilizace v Severní Americe. V oceánech okolních zemí obývaných lidmi bílých ras sídlily různé rasy merfolků se svými kmeny.

Merfolkové byli zvláštním druhem bytostí. Jejich horní část těla byla lidská, zatímco dolní část těla byla rybí. Jiný druh měl horní polovinu rybí a pár lidských nohou pro dolní polovinu. Merfolkové dorůstali do výšky přibližně dva a půl metru. Měli světle hnědé vlasy. Jejich barva kůže se přibližovala k jasanově šedé, jako barvě měsíčního světla. Jejich oči byly tmavě modré barvy. Jejich uši byly přilepené k hlavám a uvnitř měly velmi malé otvory s vodotěsnými membránami. Těla byla pokryta rybími šupinami a obličeje a tváře pokrývaly jemné šupinky. Některé druhy mohly na zemi přežít dvě až tři hodiny. Mořská panna mohla porodit jen jednou za život. Měli neuvěřitelnou sílu a dokázali zvednout až čtyři sta padesát kilogramů. Mořské panny zdůrazňovaly rozvoj nadpřirozených sil Fa a měly neuvěřitelné nadpřirozené schopnosti. Merfolkové měli dlouhý život, dožívali se až dvě stě let. Kultivující merfolkové mohli žít déle než tři sta let.

Kmeny merfolků se živily mořskými řasami a další oceánskou vegetací. Někdy chytali ryby pomocí sítí a lovili i malé velryby a žraloky. Král merfolků pravidelně svolával všechny na konferenci konanou ve specifická data podle změn přílivu a odlivu. Diskutovalo se o situaci oceánu, zajištění rovnováhy oceánského ekologického systému a budoucím vývoji rasy. Uctívali Boha oceánu. K jeho uctívání používali potopený palác předchozí civilizace. V této svatyni byly četné hieroglyfy o zaklínadlech a tajných způsobech kultivační praxe vytesaných do kamenných desek, které po sobě zanechaly četné generace kultivujících merfolků. To byla pro ně zakázaná oblast. Vstup byl povolen pouze králi, královně a kultivujícím na vysoké úrovni. Pouze během každoroční rozsáhlé náboženské činnosti, kdy dávali oběti Bohům, byla tato zakázaná oblast otevřena veřejnosti. Svatyně byla osvětlena velmi zvláštním zdrojem světla, který obsahoval surovou hořčíkovou rudu a mohl být osvětlen pouze silou Fa. Ruda vyprodukovala věčný modrobílý plamen, který mohl hořet pod vodou, a jasně osvětloval interiér paláce. Za všechny ty roky tento plamen nikdy nepřestal hořet. Každý den se kultivovali tím, že se modlili k Bohu oceánu. Zvláštní pozornost věnovali harmonii mezi nebem, oceány a lidmi. Jak jejich charakter stoupal, rostla i jejich kultivační úroveň. Ale díky zvláštní struktuře těla fungoval jejich dantian odlišně než u lidí. Takovému kultivujícímu trvalo několik reinkarnací, obvykle sedm životů, než se mu nakonec podařilo dosáhnout spravedlivého dosažení. Mnoho z nich se kultivovalo za Tři říše a dosáhlo spravedlivého osvícení. Král kultivoval nad říši Bódhisattvy. Božské síly královny daleko předčily představivost člověka. Mohla dokonce přivolat duchy zemřelých oceánských zvířat, aby pomohla v boji. Mohla použít své nadpřirozené schopnosti k tomu, aby způsobila obrovskou tsunami.

V té době se v oceánu zřídka vyskytly války. Různé kmeny, které měly jurisdikci nad různými oblastmi oceánu, své oblasti řádně řídily. Jejich způsob vládnutí byl schválen Bohy. Během stoosmdesátého roku král dostal zprávu od jednoho z kmenů. V té době mnoho tvorů v oceánském světě pohlcovalo neznámé oceánské monstrum. Mezi oběti patřili i merfolkové, kteří nemohli uniknout. Tento naléhavý problém způsobil velký šok u mnoha kmenů. Král si byl vědom závažnosti situace a ve stavu ding prozkoumal situaci. Viděl skutečnou identitu tohoto neznámého monstra – ducha mořského hada, který způsobil zmatek poté, co se uchytil na mořském dně Severního ledového oceánu. Duch tohoto mořského hada se kultivoval sedm set osmdesát osm let. Jeho tělo mělo délku osmnáct metrů a průměr dva metry. Celé jeho tělo bylo černé. Měl červené oči a zlaté panenky, které vyzařovaly dva zlověstné paprsky divokého světla. Tělo mořského hada vypouštělo vysoce toxickou látku, díky níž bylo několik kilometrů moře kolem něj neobyvatelné pro všechny živé tvory. Král s královnou vytvořili plán, jak tohoto démona eliminovat.

Královna měla malou stříbro-bílou krystalovou hůl Fa a vedla sto osmdesát vojáků, z nichž každý měl několik toxických oštěpů. Obklíčili jeskyni ducha mořského hada umístěnou na dně oceánu. Poté položili na zem jídlo smíchané s extrémně jedovatou látkou, kterou osobně namíchala královna. Byla také vyslána malá mořská víla, aby vylákala ducha mořského hada. Duch mořského hada opravdu spadl do pasti. Jakmile snědl jedovaté jídlo, duševně ochrnul. (Malá mořská víla nebyla zraněna.) Vojáci ho obklíčili. V tom okamžiku král sevřel svou safírovou hůl Fa a vystřelil paprsek energie, který obklopil hlavu ducha mořského hada. Ten už nebyl schopen použít své vlastní síly a zoufale bojoval. Poté všichni vojáci hodili vysoce toxické kostní oštěpy. Několik stovek kostních oštěpů bylo vrženo na ducha mořského hada a ten zemřel násilnou smrtí. Nakonec král seslal kouzlo a utěsnil ducha mořského hada v jeho vlastní kostře. Kostra pak byla ponořena hluboko do mořského příkopu pod Severním ledovým oceánem, kde zůstává dodnes.

Král se kultivoval téměř sedm tisíc let, než byl povolán Bohy a osvícen. Před odchodem informoval všechny, že v budoucnu bude třeba splnit významnou historickou misi, a tak se reinkarnoval do lidského světa a začal nový život na zemi jako člověk.

Dnes v oceánech tohoto světa žije více než osm tisíc merfolků. Nacházejí se hlavně na dně Atlantského oceánu a ve vodách kolem Austrálie. Merfolkové jsou zvláštní etnická rasa a existují již miliardy let. V budoucím světě budou existovat po mnoho dalších generací!

Čínská verze: http://big5.zhengjian.org/node/238513
Anglická verze: http://www.pureinsight.org/node/7534


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.