Projít zkouškou života a smrti

Zdravím, Mistře. Zdravím, praktikující.

Jsem vietnamská praktikující Falun Dafa. V současnosti žiji ve Velké Británii. Falun Dafa jsem začala praktikovat v roce 2015.

Poté, co jsem prošla několika zkouškami života a smrti a byla svědkem toho, že mnozí praktikující opouštějí Dafa kvůli fyzickým soužením, jsem byla povzbuzena k tomu, abych napsala sdílení o tom, jak jsem těmito zkouškami prošla já. Věřím, že nejdůležitější je, jak si pomáháme a jak podporujeme ostatní praktikující, kteří procházejí těžkými zkouškami.

Loni v říjnu jsem čelila největším strastem. Uvědomila jsem si, že tato soužení zařídily staré síly. Chtěly použít zločiny, kterých jsem se v minulých životech dopustila, aby mi vzaly život.

Před tímto trápením jsem měla další fyzické projevy. Měla jsem příznaky chřipky, bolesti hlavy a celého těla, jako kdyby mě bodaly tisíce jehel. Prostě jsem to odmítla a za den to přešlo.

I když moje fyzické tělo bylo stále velmi slabé, snažila jsem se ze všech sil přijít na Hong Fa před čínskou ambasádu jako obvykle. Řídím se pouze Mistrovým plánem, jakákoliv jiná uspořádání se nepočítají.

Po Hong Fa před velvyslanectvím jsem šla domů a začala studovat Fa. Najednou se mi zatočila hlava a zhroutila jsem se. Nemohla jsem nic cítit a ani ovládat a moje hlavní vědomí bylo téměř ztraceno. Požádala jsem Mistra, aby mi dodal sílu: „Mistře, prosím, pomozte mi, chci se řídit pouze Mistrovým uspořádáním!“

Poté jsem se ocitla mezi dvěma dimenzemi. Jedna dimenze byla zobrazena jako televize. Viděla jsem se v předchozím životě. Byla jsem muž, který se choval špatně, a byla tu i žena, která mě hluboce milovala (tato žena je nyní praktikující muž). Využil jsem ji a přihlížel, jak byla mučena a přede mnou zemřela. I když jsem ji mohl zachránit, mlčel jsem a sledoval, jak umírá.

Když jsem viděla, jak se této ženě dějí tak hrozné věci, propadla jsem panice, a bolest, kterou jsem v tomto světě cítila, byla přesně ta, kterou musela tato žena v minulosti snášet. Srdce se mi sevřelo tak pevně, že jsem cítila, že se zlomí. Uvědomila jsem si, že splácím karmu za to, co jsem předtím udělala.

Naštěstí se objevil Mistr. Beze slova se na mě podíval. Věděla jsem, že pro mě odstraňuje hodně karmy, probouzí mé hlavní vědomí a dává mi spravedlivější myšlenky.

Pomyslela jsem si: „Jsem praktikující, která pomáhá Mistrovi zachraňovat lidské bytosti. Nikdy bych nesouhlasila, že se vzdám života, abych zaplatila za tyto zločiny. Potřebuji zůstat naživu.“

V tomto hmotném světě byli poblíž praktikující, kteří vysílali spravedlivé myšlenky. Nevnímala jsem jasně nic kolem sebe. Později mi řekli, že jsem stále zvracela, křičela, plakala a měla křeče.

Jeden praktikující, s nímž jsem měla blízké spojení, řekl, že mě držel za ruce a ty se dvakrát ochladily. Bylo to podobné tomu, jak tělesná teplota člověka klesá, když zemře. V jeho mysli se objevil můj pohřeb a několik věcí, které bylo třeba vyřídit, kdybych zemřela. Okamžitě odmítl tuto myšlenku a zastával jedinou spravedlivou myšlenku, že musím zůstat naživu. Ve skutečnosti jsem dvakrát přijala uspořádání starých sil kvůli bolesti a pocitu viny.

Nevíme, kolik špatných věcí jsme udělali v předchozích životech, ale staré síly používají naše minulé zločiny, aby zasahovaly do našeho pomáhání Mistrovi při záchraně lidí. Nenápadně v nás vyvolávají pocit viny za naše minulé zločiny a uznávají naše současná soužení. Může to znít rozumně, ale je to špatně.

Mistrovo zjevení posílilo moji víru v Mistra a Fa. Naše kultivační cesta zahrnuje odstranění všech běžných připoutání. Mistr nám odstranil mnoho karmy, aby nám umožnil se kultivovat. Když máme potíže, Mistr je používá k tomu, aby nás osvítily k vyšším pravdám, zatímco staré síly nás vedou do pasti a berou nám náš život. Musíme tedy zachovat spravedlivé myšlenky a rozpoznat Mistrova uspořádání a pasti zla.

Bez ohledu na to, jakých zločinů jsme se dopustili v minulosti nebo dokonce v tomto životě, než jsme začali kultivovat, nyní jsme praktikující a naším úkolem je pouze dobře se kultivovat (odstraňovat připoutání) a pomáhat Mistrovi s nápravou Fa. Věřím, že pokud odejdeme předčasně kvůli zdání karmy nemoci, absolutně to není Mistrovo uspořádání.

Proto je naše první spravedlivá myšlenka velmi důležitá a může rozhodnout, zda přežijeme nebo zemřeme. To platí zejména v našich nejbolestivějších a nejslabších chvílích, kdy naše hlavní vědomí není dostatečně silné, a proto navrhuji, abychom si ponechali pouze tuto jednu spravedlivou myšlenku: „Potřebuji zůstat naživu.“ A požádali Mistra o pomoc. Tato myšlenka je velmi jednoduchá a čistá, ale je nejsilnější. Když si tuto spravedlivou myšlenku ponecháme, znamená to, že zcela odmítáme plán zla a věříme v Mistra.

Někteří praktikující mohou říct, že Mistr nás žádá, abychom se vždy dívali dovnitř, že pokud se něco stane, musíme se podívat dovnitř a zjistit, jaké jsou naše chyby. S tím naprosto souhlasím. Ale když jsme mezi životem a smrtí, naše hlavní vědomí a fyzické zdraví mohou být příliš slabé na to, abychom našli svá připoutání. V každém případě se musíme vyhnout pasti pocitu viny a přijetí plánu zla.

Když máme za sebou nejkritičtější období, naše fyzické tělo se trochu uzdraví, naše hlavní vědomí se vyjasní a my najdeme a odstraníme připoutání skrytá hluboko v sobě.

V mém případě, několik dní po nejtěžší chvíli, jsem stále nemohla jíst a praktikující mě musel krmit vodou lžící. Nemohla jsem nic dělat, protože mě bolelo celé tělo a bylo těžké dýchat. Jednou, když moje mysl nebyla jasná, viděla jsem oknem nádhernou modrou oblohu a chtěla opustit fyzické tělo a jít nahoru k obloze.

Najednou mě zvedla nějaká síla a přesunula na druhou stranu postele, kde jsem už neviděla na oblohu. Moje mysl se vyjasnila a řekla jsem si: „Musím zůstat. Misi jsem ještě nedokončila a sliby nesplnila.“ Věřím, že mně Mistr pomohl, protože v té době jsem se nemohla hýbat a upadla do respiračního selhání. Jak bych se mohla zvednout? Pomoci mohl pouze Mistr!

Uvědomila jsem si, že mě staré síly chtějí uvěznit s nadějí na nalezení úlevy.

Poté, co bolest v mém fyzickém těle odezněla, a moje hlavní vědomí zesílilo, našla jsem své připoutání. S tímto praktikujícím (ženou v předchozím životě) jsem vůbec neměla soucit. Vždy jsem cítila, že život je nespravedlivý, a přemýšlela, proč se ke mně chová tak divně a nepřátelsky. Viděla jsem ho jako svého partnera při zločinu a často mi bez zjevného důvodu dával špatný příklad. Proto jsem se snadno rozzlobila a neměla s ním soucit.

Základní příčinou bylo, že jsem mu v minulém životě ublížila. Viděla jsem ten důvod a odstranila své připoutání. Nyní, když jsem praktikující, už bych neměla mít ten qing (připoutání sentimentality) a měla bych se všemi jednat s velkým soucitem, i když mi ublížili, nebo když splácím své karmické dluhy.

Měla jsem to štěstí, že jsem díky Mistrovu soucitu mohla naslouchat matce, která mi vyprávěla, jak pomohla jednomu praktikujícímu překonat trápení. Ten praktikující měl rakovinu plic ve čtvrtém stádiu a lékař mu řekl, že už nemá žádnou naději.

Moje matka tomu praktikujícímu řekla: „Neměl bys poslouchat jiné praktikující, kteří ti říkají, jak najít připoutání. To, co teď potřebuješ, je věřit v Mistra a držet se spravedlivé myšlenky, že musíš zůstat, ať se děje cokoliv. Pokud půjdeš do nemocnice nebo neuspěješ v testu charakteru, je to v pořádku. Mistr nám dá další šanci, abychom si vedli lépe, ale abychom dostali další šanci, musíme si udržet svá fyzická těla.“

Řekla, že když většina praktikujících přijde na pomoc, říkají: „Musíte více studovat Fa, abyste našli své připoutání. Musí být něco, co jste udělali špatně, abyste měli toto soužení. Musíte vysílat spravedlivé myšlenky, abyste odstranili všechna svá připoutání…“ Rada je správná, ale musíme se podívat, zda by pomohla v případě, že praktikující je tak slabý, že by ho pocit viny mohl zavést do pasti starých sil. Jeho mysl by v takovém případě nebyla dostatečně silná.

Pak ten praktikující, co poslouchal moji matku, šel na ventilátor. Cítil se lépe a o několik dní později začal studovat Fa a cvičit. Poté k překvapení všech opustil nemocnici. Řekl, že jak poslouchal sdílení mé matky, cítil se méně provinile a souhlasil s ventilátorem. Řekl: „Myslel jsem si, že nejprve musím dýchat a pak můžu studovat Fa.“

Moje matka řekla, že když je to on, kdo prožívá soužení, ostatní praktikující by na něho měli vysílat spravedlivé myšlenky a zůstat v nich pevní: „Musí zůstat.“ Řekla, že i když vidíme jeho připoutání, první, co musíme udělat, je zcela je odmítnout. Můžeme s ním soucitně a pozitivně sdílet, aby mohl svá připoutání odstranit kultivací, a měli bychom ho povzbuzovat, aniž by se cítil provinile nebo sklouzával k negativnímu myšlení.

Moje matka se se mnou podělila o tuto zkušenost těsně předtím, než jsem čelila vlastnímu soužení. Věděla jsem, že to bylo Mistrovo uspořádání, aby mi pomohl udržet si spravedlivé myšlenky, bez ohledu na to, zda je moje mysl čistá, nebo ne.

Velmi si vážím praktikujících, kteří mi v tomto období pomáhali. Neměli však žádnou předchozí zkušenost s pomocí praktikujícímu v soužení. Proto se nedokázali uklidnit a neustále mi říkali, co jsem udělala špatně, což mohlo způsobit mé soužení.

I když jsem si po vyslechnutí matčina sdílení připravila mysl, když moje mysl nebyla silná, vina mi tiskla srdce a slzy mi stále tekly, a tak jsem téměř přijala zločiny a nahrála plánu starých sil. Naštěstí Mistr zařídil, aby mě vietnamský praktikující vzal k sobě domů a bez otázek se o mě postaral.

Byl to nový praktikující. Nechtěl vědět, jaké bylo mé soužení a co by mohlo být jeho příčinou. Jednal jen na základě čistého srdce a chtěl se o lidi postarat.

Později jsem si uvědomila, že nejlepší způsob, jak můžeme praktikujícím v soužení pomoci, je udržovat pro ně spravedlivé myšlenky, pomáhat jim a starat se o ně, studovat s nimi Fa a tak dále.

Mistr řekl:

„Pokud při cvičení nemyslíte na dobré věci, alespoň byste neměli myslet na nic špatného.“ (Zhuan Falun, Přednáška pátá, Praktikování kultivace zla)

A tak se stalo.

Byla jsem osvícena k tomu, že bychom neměli myslet na chyby, kterých se praktikující mohl dopustit.

Pomoc dalším praktikujícím je také součástí naší kultivace. V jiných dimenzích společně bojujeme se zlem, abychom udrželi své životy a pomohli Mistrovi zachránit lidi. Pokud se dokážeme držet jedné spravedlivé myšlenky, která je velmi účinná, může to být to nejlepší, co můžeme udělat.

Uvědomili jsme si, že někteří praktikující, kteří nás opustili, se vyhnuli žádosti o pomoc, protože se snažili myslet na ostatní a vyhýbali se trávení času s jinými praktikujícími. Zní to velmi spravedlivě, ale dle mého pochopení to praktikujícím ztěžuje snahu dosáhnout dobrého výsledku.

Myšlenka brát praktikujícím čas je formou sentimentality, kterou musíme odstranit. Měli bychom si pamatovat, že vše zařizuje Mistr a že kdo vás může přijít podpořit, to vše je součástí Mistrova plánu. Musíme si toho vážit a udržovat společně spravedlivé myšlenky, abychom tento test zvládli. Je to způsob, jak spolupracovat a odrazit plán starých sil.

Staré síly jsou velmi záludné. Na povrchu si můžeme myslet, že nechceme brát čas ostatním praktikujícím, že jsme dobří lidé a v první řadě bereme v úvahu druhé. Když se ale na tento problém podíváme racionálně, staré síly mohly pomocí našeho qingu zabránit praktikujícím ve spolupráci.

Proto chci připomenout, že pokud potřebujeme pomoc praktikujících, měli bychom si ji prostě vzít a méně nad touto podporou přemýšlet a společně uspět ve zkoušce. Tímto způsobem můžeme následovat Mistrovo uspořádání a neopustit podporu ostatních.

Na závěr, všichni víme, že nyní je konec Zákona a staré síly jsou v šílenství a poškozují tento vesmír a Dafa. Mnoho praktikujících odešlo v důsledku fyzických strastí, jako je rakovina. To je uspořádání starých sil. Mistr by nás nikdy nenechal odejít se soužením kvůli nemoci, protože jsme praktikující Falun Dafa.

Pokud ve zkoušce neuspějeme a půjdeme do nemocnice, je to v pořádku. Neměli bychom se cítit provinile, protože každý z nás je na jiné úrovni a také způsob, jakým reagujeme na problémy, se může lišit.

I kdybychom do nemocnice šli, měli bychom si pamatovat, že jsme praktikující a měli bychom si to vzít jako lekci a příště to zvládnout lépe. Pokud věříme v Dafa, Mistr nám dá další šanci. Neměli bychom propadat depresi a negativitě, protože s tímto myšlením nemůžeme ve zkoušce obstát.

I pro praktikující, kteří při pronásledování zradili Dafa, nám Mistr stále dává více šancí na to, abychom se činili lépe. Takže jako skuteční praktikující bychom měli následovat Mistra a splnit své sliby.

Ukažte, prosím, na cokoliv v mém sdílení, co není v souladu s Fa.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.