Udržujete si „klidný výraz tváře“?

Od praktikující Falun Dafa z USA

Místní praktikující Falun Dafa, který není Číňan, nás nedávno vyfotil, jak provádíme cvičení na našem cvičebním místě. Poznamenal, že každý z nás vypadá opravdu vážně, dokonce trochu smutně, a to se týkalo všech tamních praktikujících. Svůj postřeh předal koordinátorovi místa, který mi o tom s vážným tónem hlasu pověděl.

Ta poznámka byla pravdivá. Když moje dítě prvně přišlo na naše cvičební místo před několika lety, řeklo mi: „Vypadala jsi smutně a naštvaně.“ Tehdy jsem se nad tím příliš nezamýšlela a brzy na to zapomněla. Tentokrát jsem však musela tento postřeh brát vážně.

Ke cvičení nám Mistr dal instrukce:

„Udržujte klidný výraz tváře.“ (Velká Cesta k Dovršení Falun Dafa, Kapitola II, Vyobrazení a vysvětlení cvičebních pohybů)

Výraz mé tváře byl opakem toho, co od nás Mistr vyžaduje, a zdá se, že se v průběhu let ještě zhoršil.

Mistr řekl:

„Další situace se nazývá ‚nevědomé praktikování kultivace cestou zla‘. Co je ‚nevědomé praktikování kultivace cestou zla‘? Znamená to, že někdo praktikuje cestu zla, aniž si to uvědomuje. Tento problém se vyskytuje často a je prostě příliš rozšířený. Jak už jsem jednou řekl, mnozí lidé mají špatné myšlenky, když praktikují qigong, vidíte je, jak dělají cvičení ve stoji, paže a nohy se jim třesou únavou, ale jejich mysl neodpočívá. Tenhle chlapík přemýšlí: ‚Ceny jdou nahoru, a hned jak docvičím, musím jít nakoupit, jinak bude všechno dražší.‘ Další lidé uvažují: ‚V práci teď dávají byty. Dostanu ho? Člověk zodpovědný za přidělování bytů je vždy proti mně.‘ Čím víc o tom přemýšlejí, tím více se rozhněvají: ‚Vsadím se, že mi byt nepřidělí. Jak jen se s ním vypořádám…‘ Vynoří se všechny možné myšlenky. Jak už jsem řekl dříve, lidé budou mluvit o čemkoliv, od rodinných otázek po státní záležitosti, a když dojdou k nepříjemným tématům, čím více budou mluvit, tím víc se rozzlobí.“ (Zhuan Falun, Přednáška pátá, Praktikování kultivace zla)

Ve skutečnosti jsem nesplnila žádný z požadavků, které Mistr stanovil. Při cvičení byla moje mysl stále aktivní a přemýšlela o všem možném, někdy i o zlých věcech. Nebylo divu, že výraz mé tváře nikdy nebyl klidný. Naštěstí jsem byla na problém upozorněna. Mistr vždy říkal, že je pro nás dobré cvičit na cvičebním místě.

Koordinátor cvičebního místa řekl: „Všichni bychom se měli usmívat.“ Sám se stále usmívá a cvičí každý den. Jeden nečínský praktikující mu jednou řekl, že v sobě nese dobrou energii a je příjemné být v jeho blízkosti. V porovnání s tím jsem si vedla tak špatně.

Aniž bych si to uvědomovala, odchýlila jsem se od požadavků Dafa. Ještě nedávno jsem se divila, proč mi cvičení tolik nepomáhají a proč nemám v rukou dost síly ani na otevření láhve. A co hůř, nehledala jsem příčinu uvnitř sebe, ale místo toho jsem cítila pochybnosti o Mistrovi a Dafa. Jsem tak ráda, že se na tento problém nyní poukázalo a dalo mi to šanci k nápravě.

Mistr řekl:

„Nezáleží na tom, že jste spadli, nezáleží na tom! Rychle vstaňte!“ (Vyučování Fa během Lampiónového festivalu na konferenci Fa v Západním USA, otázky a odpovědi, 15. 2. 2003)

Nyní si vždy připomínám, abych si udržovala „klidný výraz tváře“. Měla bych se usmívat, ať už cvičím nebo myji nádobí. Když sedím u počítače, občas si sáhnu na obličej, abych zkontrolovala, zda je na mé tváři úsměv. Když stojím před zrcadlem, dbám na to, abych se usmívala. Využívám každou příležitost k vyzařování dobré energie.

Ráda bych praktikujícím připomněla: Udržujete si nyní klidný výraz tváře a usmíváte se?

Čínská verze: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/6/25/427367.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/16/194105.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.