Hlubší důvody, proč lidé trpí

Od praktikujícího Falun Dafa

Západní i tradiční čínská medicína vysvětlují příčiny různých nemocí, ale mnohé kultury také věří, že existují hlubší důvody, proč lidé trpí nemocemi. Na Východě se věří v karmické vztahy, a že dobré je odměňováno a zlé se trestá. Na Západě se říká: „Jak zaseješ, tak sklidíš.“

Obě kultury, západní i východní, zaznamenaly příčinu a následek v jednání lidí vedoucí k různým důsledkům a osudu. Jak je uvedeno v následujících třech příkladech, platí to od dávných věků až po současnost.

Příběh z dynastie Čching

Siao Tou Pcheng (Little Beans Canopy) je sbírkou krátkých románů z dynastie Čching. Jeden z příběhů je o babičce Li Kche-ťiou, která uměla mluvit už tři dny po narození. Vyprávěla rodině o svém předchozím životě.

V minulém životě byla mužem jménem Čchen. Jako soudce v kraji Chung-tung, v provincii Šan-si, vládl Čchen železnou pěstí a rád mučil lidi. Ještě jako mladík spadl z koně a zemřel. Po smrti se v podsvětí setkal s Králem pekla a byl odsouzen k znovuzrození jako žena v následujícím životě s délkou života dvacet tři let. Během tohoto nového života se od Čchena očekávalo, že bude trpět, aby splatil hříchy z předchozího života.

Když bylo Liině babičce (reinkarnovaný Chen v tomto životě) sedm let, prošel kolem jejího domu úředník jménem Wang. Poznala ho jako studenta, který složil císařskou zkoušku, aby se stal úředníkem v jejím předchozím životě. Společně si povídali o mnoha věcech, které dělala v minulém životě jako Čchen. Wang věděl, že Čchen uměl malovat, a tak ji požádal, aby něco namalovala. Ale v tomto životě už nemohla malovat.

Když vyrostla, měla různé nemoci, které jí zanechaly jizvy na obličeji, a také nádor na krku.

Její manžel s ní zacházel zle a velmi trpěla. Zemřela na masivní krvácení ve věku dvacet tři let.

Paralýza a tuberkulóza kostí

Americký prorok Edgar Cayce (1877–1945) byl jedním z nejslavnějších amerických jasnovidců. Dokázal diagnostikovat lidi v hypnóze a viděl příčiny jejich nemocí. Zkoumal 14 306 případů a odhalil, že nemoci jsou zapříčiněny špatnými skutky z minulosti. Když se lidé proviní, nahromadí karmu, která je doprovází po reinkarnaci a není možné se jí vyhnout nebo ji setřást – musí být splacena.

Jedním z příkladů byl mladý muž, který si v šestnácti letech při autonehodě zlomil záda. Následkem nehody ochrnul od pátého obratle dolů a byl odkázaný na invalidní vozík. Ve věku dvacet tři let požádala jeho matka Edgara Cayceho o výklad příčiny jeho nemoci.

Edgar Cayce sledoval minulé životy tohoto mladíka v hypnóze. V jednom z minulých životů byl vojákem Římské říše, kde byli pronásledováni křesťané. Rád sledoval mučení křesťanů a také se na něm podílel. Protože potlačování spravedlivých věřících vytvářelo hříšnou karmu, přinesl si karmický dluh reinkarnací do tohoto života. V tomto životě ho nemohlo vyléčit jakékoliv množství dobrých lékařů, léčby či rehabilitace.

V jiném případě trpěla dívka tuberkulózou kyčle a měla silné bolesti. Edgar Cayce nahlédl do jejích předchozích životů a viděl, že kdysi byla aristokratkou v Římské říši, když vládl Nero. Nero nařídil, aby byli křesťané vrženi do arény a roztrháni lvy. Když viděla, jak byla jedna dívka trhána lvy kvůli své víře, bez milosti se smála a užívala si utrpení mučedníků. Tuberkulóza v tomto životě byla trestem za to, že si dělala legraci z utrpení křesťanů.

Vyznání zlého muže

Náboženské pronásledování trvá dodnes. Například Falun Gong (známý také jako Falun Dafa), meditační systém založený na principech Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti, je od roku 1999 pronásledovaný Komunistickou stranou Číny. V důsledku masivní pomlouvačné propagandy komunistické strany je mnoho Číňanů nepřátelských vůči Falun Gongu (Fa-lun Kungu).

Zpráva na internetové stránce Ming-chuej hovoří o muži, který utrpěl cévní mozkovou příhodu, trpěl cerebelární atrofií a choreou. Měl velké bolesti a nedokázal se o sebe postarat. V článku přiznává, že to vše se děje kvůli jeho hříchům, které sám vytvářel.

Muž narozený roku 1952 byl teenagerem, když začala kulturní revoluce v roce 1966. Ovlivněný nenávistí a vzpurností vyvolanou hnutím se stal zlým, a dokonce se odvážil proklínat a bít svou vlastní matku. Poté, co se oženil, fyzicky týral svou ženu. Nepomáhal vychovávat děti ani při domácích pracích a nadále bil svou ženu i děti.

Jeho žena byla v takových depresích, že několikrát uvažovala o sebevraždě. Ale nedokázala opustit svého syna a dceru. Co by se s nimi stalo, když by už nežila a nechránila je před násilnickým otcem? Muž utrácel peníze za alkohol a cigarety a nepřispíval do rodinného rozpočtu. Nestaral se o nikoho, neustále bojoval se svými spolupracovníky, sousedy i rodinou.

Později jeho žena začala praktikovat Falun Dafa a následně se její život změnil k lepšímu a štěstí se vrátilo do jejího srdce. Muž se jí snažil zabránit praktikovat všemi možnými způsoby. Poté, co v roce 1998 zničil knihy Falun Dafa, se s ním rozvedla a i s dětmi od něj odešla.

První mrtvici dostal v roce 2013 a následně dostal mozkový infarkt. Byl několikrát hospitalizovaný, stal se invalidním a vyžadoval neustálou péči. Když se jeho bývalá žena dozvěděla o jeho žalostném stavu, ona a její dcera se střídaly a pět let se o něj staraly.

V březnu roku 2020 si opět všiml strnulosti končetin a potíží s polykáním. Bál se, že má další mrtvici. Jeho bývalá žena mu pověděla o některých zázracích, které lidi praktikující Falun Dafa zažili a požádala ho, aby recitoval „Falun Dafa je dobrý, Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jsou dobré“.

Muž celou noc opakoval tato slova a ráno byl uzdravený. Od té doby recituje tyto fráze denně. Upřímně litoval předchozích špatných skutků a slíbil, že se zbaví špatných návyků, aby se stal lepším člověkem.

Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/17/420864.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/25/191567.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.