Myšlenky po přečtení článku „Neměňte podstatu vysílání spravedlivých myšlenek“

Od praktikujícího Falun Dafa mimo Čínu

Redakce Ming-chuej nedávno zveřejnila článek „Neměňte podstatu vysílání spravedlivých myšlenek“. Někteří praktikující Falun Dafa byli okamžitě zmateni nebo se dívali po různých kanálech, aby se zeptali: „Musí tchajwanští praktikující stále vysílat spravedlivé myšlenky pro Hongkong? Může Hongkong stále žádat praktikující z pevniny o pomoc při vysílání spravedlivých myšlenek? Musí praktikující z pevniny stále ještě vysílat spravedlivé myšlenky pro Hongkong?“ Seznam by mohl pokračovat dál a dál. Myslím, že přesně na tento stav mysli se redakční článek zaměřuje.

Ming-chuej zveřejnil první oznámení o „vysílání spravedlivých myšlenek“ před dvaceti lety, 25. května 2001. Během uplynulých dvaceti let si praktikující po celém světě vypěstovali zvyk vysílat spravedlivé myšlenky ke konkrétním událostem, například k volbám ve Spojených státech amerických, pro praktikující s karmou nemoci, k záchraně praktikujících, k určitým projektům atd. Stručně řečeno, vysílání spravedlivých myšlenek, které jsou více cílené nebo pro konkrétní situace, bylo organizováno pro lidi a události, velké i malé, často na regionální úrovni. Často existovalo mnoho požadavků, prohlášení a rozporů, takže mnozí praktikující, kteří přišli později, nemohli přijít na požadavky pro vysílání spravedlivých myšlenek.

Viděl jsem také, že někteří sdíleli zkušenosti s články, v nichž se uvádělo, že jejich cíle a základní body pro vysílání spravedlivých myšlenek v jejich regionu jsou tak dlouhé, že je nedokázali dočíst za pět minut. Jiní navrhovali, aby Ming-chuej pokračoval v organizaci a aktualizaci podstatných bodů pro vysílání spravedlivých myšlenek.

Po přečtení tohoto oznámení Ming-chuej mě napadlo, že to, co Mistr Li chtěl, abychom dělali při vysílání spravedlivých myšlenek, mohlo být dlouho narušováno. Když se objeví konflikty a démonická zasahování, praktikující jsou náchylní k připoutání k usilování, touze jít zkratkou, touze být dříve zbaven bolesti atd. Pokud bereme vysílání spravedlivých myšlenek jako „všelék“, nechtěně si špatně vykládáme a měníme význam vysílání spravedlivých myšlenek, aniž bychom si to uvědomovali.

Ve skutečnosti stačí vysílat spravedlivé myšlenky v souladu s Mistrovými požadavky v jeho učení na toto téma, stejně jako s podstatou v úvodním upozornění k „Vysílání spravedlivých myšlenek“ z Ming-chuej. Pokud to budeme dělat správně, budou v tom obsaženy konkrétní účinky, kterých chceme dosáhnout.

Odvážíme se však tomu věřit? Jsme ochotni věřit? Pokud opravdu věříme, uděláme to, co nám Mistr řekl, abychom udělali. Nebudeme muset přidávat to či ono, měnit podstatné věci nebo si při provádění toho stanovovat konkrétní cíle.

Mistr řekl:

„…velká cesta je mimořádně jednoduchá a lehká.“ (Velká Cesta k Dovršení Falun Dafa, Kapitola I, Vlastnosti Falun Dafa)

Pokud vždy přidáváme nejrůznější konkrétní, podrobné a těžkopádné cíle, neztrácí se tím neúmyslně konotace Fa? Vysílání spravedlivých myšlenek je velmi důležité a posvátné. Nyní, když bylo zveřejněno oznámení Ming-chuej jako připomínka, bychom se jako učedníci Dafa v období nápravy Fa měli alespoň zklidnit a uvažovat racionálně. Je důležité, abychom zanechali zdravou cestu a správný odkaz pro budoucí generace.

Mé současné pochopení nemusí být správné.

Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/16/428221.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/29/194329.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.