Požehnání za cudnost: Příklady z minulosti a současnosti (2. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od Čching-čoua

1. část: https://cz.clearharmony.net/articles/a111267-Pozehnani-za-cudnost-Priklady-z-minulosti-a-soucasnosti-1-cast.html

Ctnost a odměna

Jang Si-čung, zdvořilostním jménem Ťi-ta, pocházel ze Sin-ťinu v Šu-čou. Jednou neuspěl u císařské zkoušky a zůstal v hotelu v Čcheng-tu. Tamní majitelka se jej pokusila svést, ale on striktně odmítl a odešel.

Téže noci se jeho ženě doma zdál sen. V něm jí nějaký hlas řekl: „Tvůj manžel se choval čestně, i když byl mimo domov, a zůstal věrný svým slibům. Nebesa si toho jsou vědoma; jakožto jeho náležitá odměna bude první místo při příští císařské zkoušce.“

Probudila se, ale nechápala, co sen znamenal, dokud se její manžel na konci roku nevrátil domů a nepověděl jí, co se stalo.

Jak bylo řečeno ve snu, Jang Si-čung se v následujícím roce skutečně umístil v císařské zkoušce na prvním místě.

Příčina a následek v podsvětí

Chuang Ťing-kuo působil jako soudce v I-čou za éry Ťia-jou (1056–1063) dynastie Sung. Jedné noci se ve snu přenesl do podsvětí.

„Víš, že v I-čou došlo k incidentu?“ zeptal se ho úředník.

Pak Chuangovi ukázal knihu, v níž bylo zaznamenáno následující: Lékař Nie Cchung-č' šel ošetřit pacienta do okresu Chua-tching. Pacientova žena s ním flirtovala a pokusila se o cizoložství. Ten se však ze všech sil snažil, aby ji od sebe odehnal.

Úředník pak odvedl Chuanga na břeh řeky, kde spatřil, jak vězeňský dozorce ženu zadržuje. Dozorce ženě rozřízl břicho, vytáhl vnitřnosti a umyl je v řece.

Nedaleko stojící mnich Chuangovi řekl: „Tato žena je manželkou pacienta a pokusila se o cizoložství s lékařem. Lékaře však nezlákala její krása a odmítl ji. Je to dobrý člověk a díky jeho ctnosti se jeho život prodlouží o dvanáct let, z šedesáti na sedmdesát dva let. V každé z budoucích generací jeho rodiny bude jeden úředník.“ Všichni se usmáli.

„Pokud jde o tu ženu, její život se zkrátí o dvanáct let. Její střeva a žaludek se očistí, aby se zbavila chlípných tužeb,“ pokračoval mnich.

Poté, co se Chuang Ťing-kuo vrátil do tohoto světa, vyprávěl tomu lékaři o tom, co viděl v podsvětí. Ten byl velmi překvapený, když to uslyšel.

„Ani moje žena o této události neví, a přesto už byla zaznamenána v podsvětí,“ řekl.

Jak se ukázalo, lékař se skutečně těšil dlouhému životu. Jeho syn i vnuk byli úspěšnými kandidáty císařské zkoušky.

Laskavost odměněna dobrem

V Pchi-lingu (v dnešní provincii Ťiang-su) žil muž jménem Čchien. Byl bohatý a vykonal mnoho dobrých skutků, ale nemohl se dočkat syna.

Muž jménem Jü v místní oblasti dlužil peníze jiným a byl zatčen místní vládou. Jeho žena si přišla půjčit peníze od Čchiena, aby svého manžela vyplatila. Čchien jí nabídl potřebné peníze, aniž by požadoval nějakou splátku.

Poté, co byl Jü propuštěn, vzali se svou ženou jejich dceru do domu tohoto starého muže, aby mu vyjádřili vděčnost. Čchienova žena viděla, že jejich dcera je mladá a krásná, a tak jí navrhla, aby se za starce provdala jako konkubína, v naději, že by mohla rodině porodit chlapce.

Jü a jeho žena byli tímto nápadem také nadšeni, ale Čchien odmítl se slovy: „Je nevhodné využívat cizího neštěstí. Pomohl jsem této rodině z laskavosti. Kdybych si teď chtěl vzít jejich dceru, pak by se mé chování stalo nespravedlivým. Raději zůstanu bez dědice, než abych si vzal jejich dceru za konkubínu.“

Rodina byla po těchto slovech hluboce dojata. Znovu poděkovali a odešli.

Té noci spatřila starcova žena ve snu nebeskou bytost, která jí sdělila: „Tvůj manžel pomáhá lidem a koná dobré skutky. Projevuje také štědrost vůči chudým a potřebným a vyhýbá se cizoložství. Svým chováním nashromáždil mnoho ctnosti a díky tomu budeš obdarována synem.“

Následujícího roku se starcově ženě skutečně narodil chlapec. Když bylo chlapci osmnáct let, stal se úspěšným kandidátem císařské zkoušky a později sloužil jako cenzor v ústřední vládě.

Příběh z moderní společnosti

K těmto starověkým hodnotám se vrací příběh kolující po čínském internetu.

Jeden vysokoškolský student z chudé rodiny, průměrného vzhledu a s průměrnými známkami, měl na střední škole přítelkyni a po ukončení studia udržovali vztah na dálku.

Jednoho dne ho jeho přítelkyně přijela navštívit a chtěla s ním strávit noc, ale on se ovládl a odmítl předmanželský styk. Jeho přítelkyně se s ním brzy poté rozešla.

Později byl tento vysokoškolák zaměstnán ve známé televizní stanici v Šen-čenu, což je práce, o kterou usiluje mnoho talentovaných mladých lidí. Pro mnohé bylo neuvěřitelné, že člověk jako on, který byl v mnoha ohledech průměrný, dokázal tak snadno získat dobrou práci.

Z dávných dob pochází jedno přísloví: „Člověk může nashromáždit velkou ctnost, když se bude vyhýbat prostopášnosti, a bude odměněn hojným požehnáním.“

Pro běžné lidi může být překvapivé, že výše zmíněný mladík získal tak snadno dobrou práci, ale pro praktikující duchovní kultivace to není žádné překvapení. Základním důvodem bylo, že tento mladý muž odmítl slevit ze svých morálních zásad tím, že odmítl svou přítelkyni, a za to byl požehnán nebesy a získal práci, o kterou usilovalo mnoho jiných lidí.

S'-ma Kuang (1019–1086) byl vysoce postavený učený úředník a historik dynastie Sung.

V rodinném mottu řekl: „Pokud člověk hromadí peníze pro budoucí generace, nemusejí si je být schopny udržet; pokud pro ně hromadí knihy, nemusejí si je být schopny číst; aby mohly být budoucí generace po dlouhou dobu požehnány, je lepší si hromadit ctnost.“

Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/23/414132.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/11/193640.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.