Jak opravdově dokážeme hledat uvnitř, když se objeví napětí

Praktikující z Číny

(Clearwisdom.net) Učitel opakovaně ve svých přednáškách zmiňuje, že bychom měli hledat uvnitř, kdykoli se objeví napětí. Cokoli se stane, musíme se podívat do sebe, abychom uviděli, co je špatně. Během sdílení zkušeností jsem často hovořil o zkušenosti dívání se dovnitř a cítil jsem, že se mi to daří a že se dívám „důkladně“. Proto se mi nepodařilo, abych se snažil dívat hlouběji.

Když jsem tuto věc zkoumal nedávno, zjistil jsem, že takzvané důkladné zkoumání sebe sama bylo jen povrchní kritikou, nikoli skutečným „hledáním uvnitř“. Byl to projev lidského myšlení nabytého v lidské společnosti. Lidé, které vychovala strana, všichni měli takovouto schopnost pocítit, takže to nemělo být vůbec obtížné, abych to odhalil. Pak - jak můžeme odhalit své lidské názory a připoutání, která jsou skrytá v hlubokých dimenzích? Kultivací jsem postupně zjišťoval, že když narazíme na problém, je velmi důležitá první myšlenka, která se objeví. Jestliže první myšlenka není božská či spravedlivá, pak pro sebe nacházíme „bránu“, abychom hledali uvnitř sebe. Chtěl bych zde uvést několik nepatrných věcí, na něž jsem narazil během své kultivace, abych pomohl analyzovat neodhalená připoutání a názory, které byly skryté za první myšlenkou (lidskou myšlenkou), abych se podělil o ně s ostatními praktikujícími.

Poté, co jsme zahájili skupinové studium Zákona, jsem každý den brával svého syna s sebou. Každý četl jeden odstavec. Vzhledem k věku můj syn nedokázal bez potíží číst nahlas, takže v mém srdci jsem mu nehtěl dovolit, aby s námi pokračoval, protože jsem si myslel, že tím plýtváme časem určeným na studium. Výsledek byl, že jsem pro něj záměrně vybíral kratší odstavce, které on pak přečetl. Když četl – čas od času – napadalo mě, že i tak plýtvá našim časem. Pak jsem si uvědomil, že má myšlenka není správná. Především je malý praktikující. Neměl bych si stěžovat na jeho pomalé čtení. Uvažoval jsem o tom skutečně bídně. Myslel jsem si, že když se takového uvažování vzdám, jeho schopnost se možná studiem Zákona zlepší. Když jsem to nechal odejít a nestěžoval jsem si na to, že čte pomalu či že někdy se dokonce zadrhává, zjistil jsem, že jeho čtení se zlepšilo a už se nezadrhával. A tak jsem se osvítil k tomu, že k změnám došlo, až když jsem hledal uvnitř a nechal odejít své obavy a stížnosti. Od té doby jsem ho pochválil, když přečetl odstavec bez zadrhnutí či bez chybné výslovnosti. Kdykoliv se mu to podařilo, jemně jsem ho pohladil po hlavě a šťastně řekl: „Výborně! Velmi dobře, udělal jsi pokrok.“ Nicméně jsem si neuvědomil, že samolibé/sebeuspokojivé uvažování se stupňovalo.

O několik dnů později mi žena (která je rovněž praktikující) najednou řekla: „Vozíš našeho syna na studium Zákona, ale nechceš mu pomoci s domácím úkolem. Jsi tak nezodpovědný!“ Má první myšlenka byla: „Můj syn je malý praktikující. Jak může praktikující nestudovat Zákon? Není snad studium Zákona nejdůležitější? Kromě toho se díky studiu Zákona zlepšil ve čtení a také se naučil mnoho nových slov. Dokonce jeho učitel ho pochválil za jeho zlepšení.“ Myslel jsem si, že mám pravdu, takže jsem ženě řekl: „Studium Zákona je dobrá věc, je to ta nejspravedlivější věc, kterou bychom měli dělat. Co se naučí z učebnice čínštiny? Kromě toho Učitel řekl: „Dokonce i kdyby někdo měl všechny vědomosti lidstva, stále by zůstal běžným člověkem.“ ("Co je moudrost?“ z Podstata dalšího pokroku)

Když to má žena uslyšela, roznítila se: „Tedy, ty jenom vozíš syna na společné studium Zákona. A domácí úkoly už dělat nemusí?“ Myslel jsem si, že to, co říká, je přemrštěné. Reagoval jsem na to: „Jsi také praktikující. Jak můžeš takhle mluvit?“ Myslel jsem si, že zlo muselo využít jejích skulin a že musí vysílat spravedlivé myšlenky, aby je odstranila, jenže to nefungovalo. Pořád se zlobila. I pro mě bylo těžké zůstat klidný a nevěděl jsem, proč mé spravedlivé myšlenky nemají na ni účinek. Pak mě napadlo, že jsem uvažoval nesprávně. Učitel řekl, že když se setkáme s problémy, musíme hledat uvnitř. OK, tak se podívám na sebe. Nicméně jsem zjistil, že jsem neudělal žádnou chybu. Vzít syna na společné studium Zákona na tom není přece nic špatného. Není to pro něj to nejlepší? Nemýlil jsem se. Byla to ona, koho démoni využili. Čím více jsem se díval dovnitř, tím víc jsem věřil tomu, že se nemýlím a že to byla ona, kdo má ten problém. Nicméně čím více jsem takto uvažoval, tím více její hlas zesiloval. Vypadalo to, jako by se mnou musela bojovat. Až v tu chvíli jsem se náhle probudil. Učitel řekl: „Uvědomujete si, že pokud jste praktikující, použiji všechny problémy nebo nepříjemnosti, se kterými se střetnete v jakémkoliv prostředí a za jakýchkoliv okolností – to se týká i práce pro Velký Zákon, bez ohledu na to, za jaké dobré nebo svaté je považujete – abych odstranil vaše připoutání a vynesl na světlo vaši démonickou povahu, aby mohla být odstraněna. Vždyť vaše zlepšení je nejdůležitější.“ („Další porozumění“ z Podstata dalšího pokroku)

Když si stěžovala, co mě nejdříve napadlo v tu chvíli? Že bylo správné vzít našeho syna na společné studium. Ale co zakrývalo to skupinové čtení? Je fakt, že se můj syn zlepšil ve čtení. Ve škole ho učitel pochválil. Během zimních prázdnin se zlepšil. Díky komu se zlepšil? Samozřejmě, díky mně. Och! Byla to má samolibost a předvádění, nadmutá pýcha, aniž bych si toho povšiml. Bylo to zahaleno tím, co bylo na povrchu: není na tom nic špatného vzít syna na společné studium Zákona. Má žena začala se mnou bojovat, aby odhalila mé připoutání, které bylo skryté za společným studiem. Já jsem použil tu skutečnost, že je správné brát syna na společné studium Zákona jako „legální“, abych zakryl svou samolibost a předvádění se. Nebylo divu, že se dopálila. Nicméně jsem se cítil jistě a oprávněně, když jsem nechal ten problém stranou a když jsem si myslel, že se mýlí ostatní. Ještě horší bylo, že jsem vysílal spravedlivé myšlenky, abych odstranil zlo za ní. To vysvětlovalo, proč to bylo tak neúčinné. Kdyby moje žena „nenadělala tolik hluku“, nebyl bych býval objevil připoutání sebeuspokojení. Když jsem vykopal to zamaskované připoutání za mou první myšlenkou, moje žena náhle přestala mluvit, jako kdyby se nikdy nic nestalo, a šla vesele připravovat večeři.

Díky tomuto incidentu jsem se osvítil k tomu, že jsme kultivující, kteří kráčejí na cestě směrem k božství a stále mají lidské názory. Když narazíme na problémy, jestliže naše první myšlenka není spravedlivá, musí jít o sebeobranný mechanismus. Možná pak hledáme vně, když se setkáme s konflikty, a používáme Dafa, abychom našli výmluvy k zahalení našich připoutání, abychom sami sebe ochránili. Učitel řekl: „To, co vám chci říci, není, zda tento případ sám byl správný nebo nesprávný. Namísto toho chci poukázat na to, že tato událost odhalila některé lidi. Oni ještě stále od základu nezměnili své lidské názory a stále zažívají problémy s lidskou mentalitou, kde lidské bytostí chrání lidské bytosti. („Vykopat s kořeny“ z Podstata dalšího pokroku) Učitel nás tento Zákon učil před dlouhou dobou, nicméně jsem při dívání se do sebe selhal. Tentokrát jsem našel onu „bránu“, abych hledal v sobě skrze svou první myšlenku. Podělil jsem o svou zkušenost s další praktikující.

Pověděla mi o své zkušenosti v objasňování pravdy. Řekla mi, že během posledních dnů pomáhala dvěma bývalým praktikujícím (matce a dceři, které se vzdaly praktikování po 20. červenci, když Komunistická strana Číny započala svou krvavou perzekuci Falun Gongu), aby znovu získali Fa. Nicméně to bylo zbytečné. Ani si netroufli učinit „tři vystoupení“ (z komunistické strany, Svazu mládeže a Pionýra). Ovládána stranickými principy „lží, zlem a násilím“ se tato tříčlenná rodina často hádala, bojovala a vzájemně se slovně napadala.

Což je však nejdůležitější, protože se vzdali Dafa a nemohli si udržet svůj xinxing, všechna jejich karma se jim vrátila. Řekli té praktikující: „Prosím tě, nauč nás cvičení, protože jsem je zapomněli. Jestliže začneme cvičit, naše nemoci budou vyléčeny.“ Praktikující jim řekla: „Jestliže jste skutečně zodpovědní za sebe a svou budoucnost, musíte vystoupit z té zlé strany okamžitě a obnovit svou kultivaci. Mohu vás naučit pět sérií cvičení. Nicméně pokud pouze chcete cvičit, aby se vám vyléčily nemoci, nebude to fungovat. Dokonce to bude méně účinné, než kdybyste dělali kalanetiku.“ Ta praktikující řekla: „Půjčili si Velkou cestu k dovršení Falun Dafa, chtěli se naučit cvičení.“ Trochu mě to znepokojilo. To nebude fungovat. Pokud nebudou studovat Zákon a kultivovat svůj morální charakter a budou jen cvičit, zkrátka to nebude fungovat. Možná dokonce řeknou: „Praktikuji Falun Dafa, jak to, že nejsou výlečeny mé nemoci.“ Ne-praktikují by řekl: „Podívej, ty praktikuješ Falun Gong tolik let, ale vypadáš hůř než my.“ Nebudou znevažovat Dafa?

Jakmile se má první myšlenka objevila, uvědomil jsem si, že není správná. Neměl jsem se pouze dívat na povrch, ale rovněž hledat uvnitř sebe, abych vymýtil skrytá připoutání. Má první myšlenka byla, že možná poškodí Dafa. Nicméně zdálo se, že strach nebyl skrytý tak hluboko. Musel jsem jít hlouběji. Bál jsem se, že možná poškodí pověst Dafa. Znají tedy ne-praktikující Dafa? Ne, neznají. Nicméně ne-praktikující vědí, že já praktikuji Falun Gong. Pozorovali by mě a viděli, zdali má slova a činy odrážejí „Pravdivost, Soucit a Snášenlivost“ a zdali jsem dobrý člověk. Kdyby bývalí praktikující znevážili Dafa, pak neznamenalo by to, že já, dobrý člověk, budu rovněž zdiskreditován? Och. Přišel jsem na to. Znepokojovalo mě, že možná zneváží Dafa, ale za tím bylo skryté připoutání, že dobrý člověk jako já bude rovněž znevážen. Ačkoliv jsem se vzdal slávy v tomto světě, stále jsem byl připoután k slávě, k býti „dobrým člověkem“ v Dafa. Dokonce ani toto připoutání ke slávě není správné. Kromě toho toto připoutání bylo skryto dokonce hlouběji. Kdyby si ta praktikující nepřišla půjčit knihy pro dvě bývalé praktikující či kdybych nenásledoval svou první myšlenku a nehledal bych hlouběji, možná bych toto připoutání obavy ztráty „slávy“ nenašel. Učitel řekl: „ Ti, kteří jsou připoutáni ke své pověsti, praktikují špatnou cestu, plnou záměru. Hned jakmile se stanou známými v tomto světě, určitě poví dobré, ale myslí zlé, čímž zaádějí veřejnost a poškozují Zákon.“ („Čemu se praktikující mají vyhýbat“ z Podstata dalšího pokroku)

Myslím, že v naší kultivaci, která je před námi, pokud naše první myšlenka, která nám přijde na mysl, když narazíme na problémy, není spravedlivá, mohli bychom to použít jako klíč naznačující, že musíme hledat hlouběji uvnitř nás samých.

Kultivujeme v období nápravy Zákona, takže v našem studiu Zákona, ve vysílání spravedlivých myšlenek, v objasňování pravdy a v kampani proti pronásledování naše první myšlenka sehrává důležitou roli. Mnoho praktikujících zmínilo ve svých příspěvcích publikovaných na webových stránkách „Jasná moudrost“ (Clearwisdom), že se spravedlivými myšlenkami (které byly posíleny Učitelem) se znovu a znovu děly zázraky. Používají své spravedlivé myšlenky, aby opakovaně ničili zlé pronásledování a zasahování. Někteří praktikující byli pronásledování, protože, když začalo pronásledování, použili lidské myšlenky, aby se s ním vypořádali. Učitel řekl: „Popravdě řečeno, toto je důsledek nedostatečného pochopení Zákona vaší lidskou stránkou. Lidsky jste omezili svoji božskou stránku, jinými slovy jste omezili stránky, které už byly úspěšně zkultivované a zabránili jste jim dělat nápravu Zákona.“ („Vysvětlení k Zákonu“ z Podstata dalšího pokroku)

Učitel nás také učil: „Ak pri stretnutí sa s ťažkosťami môže byť vaše myslenie naozaj spravodlivé, potom, keď budete čeliť prenasledovaniu zla a keď budete čeliť zasahovaniu, jediná vaša veta posilnená pevnými spravodlivými myšlienkami dokáže okamžite rozložiť zlo (potlesk) ), a spôsobí, že tí, čo sú využívaní zlom sa otočia a utečú, spôsobí, že zlo, ktoré vás prenasleduje, sa stratí, a spôsobí, že zlo, ktoré do vás zasahuje, zmizne bez stopy. („Vyučovanie Zákona na medzinárodnej Fa konferencii v západnom USA“)

Naše spravedlivé myšlenky vycházejí z Dafa, z naší pevné víry v Učitele a Zákon. Proto na cestě naší nápravy Zákona první myšlenky praktikujících Dafa musejí být božské a spravedlivé, protože pouze spravedlivé myšlenky nám umožňují pomáhat Učiteli naplnit naše majestátní sliby, které jsem učinili před věky. Pouze spravelidé myšlenky jsou zlatými klíči, které nám umožní poznat naši moudrost, a pouze spravedlivé myšlenky nám pomohou, abychom dosáhli dovršení a vrátili se domů s Učitelem.

Laskavě mě upozorněte na jakékoli nedostatky, které možná mám.

Chinese version available at http://minghui.ca/mh/articles/2006/2/14/120754.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/3/21/71012.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.