Problémem je být připoután k připoutanostem ostatních

Od praktikujícího z provincie Yunnan

(Clearwisdom.net) Je to několik dní, co jsem navštívil jednu praktikující. Vyprávěla mi o incidentu, k němuž nedávno došlo, když objasňovala pravdu. Už několik let každé ráno jde do ulic, aby lidem tváří v tvář objasnila pravdu. Mnohokrát se setkala s policisty uniformovanými i v civilu. Zasáhla je její laskavost a kladli ji na srdce, aby se lidí, kterým o Falun Gongu říká, z bezpečnostních důvodů ptala na jejich povolání. Dokonce když se setkala s nedobrými lidmi, s vedením Učitele a spravedlivými myšlenkami se jí podařilo utéct.

Lidé, kteří žili v její blízkosti, ať bylo jejich profesí něco tak ponižujícího/prostého jako sběr a odvoz odpadu či doručování, všichni slyšeli pravdu o Falun Gongu. Někteří začali praktikovat Falun Gong. Další ji požádali o pravdu objasňující materiály, aby je roznesli ve městě, kde žijí. Tato praktikující po propuštění z pracovního tábora musela čelit několika zasahováním od její rodiny. Nějakou dobu si dokonce netroufla mít doma knihy Falun Gongu. Ovšem o rok později, když jsem se s ní setkal znovu, své domácí prostředí už vyčistila.

Její zkušenost mě velmi dojala. Nejenom že jsem si uvědomil své nedostatky ve studiu Zákona a objasňování pravdy, ale také jsem zjistil, že mám připoutanost k připoutanostem jiných lidí.

Vůbec poprvé jsem se s ní setkal na konferenci (Fahui). Podělila se zde o svou zkušenost s objasňováním pravdy. Když jsem se dozvěděl, že se osobně zúčastnila Učitelových přednášek, plně jsem ji důvěřoval. Proto jsem ji požádal, aby mi u sebe nechala Dafa knihy, když by policie přišla prohledat můj byt. K mému překvapení někteří praktikující řekli: "Je úžasné, že by ti chtěla pomoci. Předtím ji "transformovali", takže se vzdala praxe Falun Gong."

Ačkoliv jsem na to nereagoval, v mysli se mi objevily myšlenky proti ní. Uvažoval jsem, že když se dostala na scestí předtím, může se tam dostat znovu. Brzy jsem si u ní vyzvedl Dafa knihy. A už jsem se jí neozval.

V té době v naší oblasti bylo zlo rozbujelé. Zatkli mnoho praktikujících a zničili místo, kde se tiskly materiály. Skupinové čtení nemohlo pokračovat. Lidé napomáhající zlu rovněž působili potíže, zapříčinili, že se praktikující vzájemně podezírali. Někteří praktikující, kteří měli silná připoutání strachu, se zdráhali vykročit. Pro práci objasňující pravdu to byla ztráta.

Nejdůležitější bylo oddělit se od starých sil, následovat Učitelovy požadavky být jedno tělo, mít místo, kde budeme společně studovat Zákon a sdílet zkušenosti, a společně pracovat na záchraně spolupraktikujících. Stále jsem byl jako mnozí. Místo toho, abych prorazil bariéru mezi praktikujícími, byl jsem připoután k tomu, abych se ochránil před zraňováním, a netroufal jsem si kontaktovat někoho, kdo byl považován za nespolehlivého. Následkem toho mnoho praktikujících v naší oblasti navzájem nekomunikovalo a bylo pro nás těžké, abychom tvořili jedno tělo. Ve skutečnosti nás to přivedlo do nebezpečné situace. Důvodem tohoto fenoménu je, že někdy jsme připoutáni k připoutanostem druhých lidí (dokonce k připoutanostem, které měli v minulosti, či k tomu, co neudělali dobře). Selháváme v tom, abychom rozlišili jejich dobré stránky a podívali se na ten problém se spravedlivými myšlenkami, a proto dovolíme zlu, aby toho využilo. Učitel říká v "Čím blíže ke konci, tím máte být usilovnější":
"Človek musí prekonať mnoho skúšok v priebehu kultivácie a jedným z dôvodov je, že od narodenia si človek neustále vytvára všemožné predstavy, keď postupne chápe ľudskú spoločnosť, a v dôsledku toho vznikajú pripútanosti."

Uvědomil jsem si, že na samém počátku ona připoutanost mohla být nepatrná lidská myšlenka. Například, že když praktikující byl či byla "transformován(a)", že znovu v budoucnosti by mohl klopýtnout. Musím být obezřetný. Co kdyby neunesl mučení a ohlásil mě na policii? Raději bych ho neměl kontaktovat. Zlo vidělo mou připoutanost sebeochraňování a hledalo způsoby, aby ji posílilo a prohloubilo. Pak jsem slyšel ostatní, jak říkají, že ten praktikující je v tom či onom ohledu špatný. Vše, co jsem viděl, byla připoutanost onoho člověka. V tomto ohledu se prokázalo, že i já mám takový názor, a ten se stal pevným. Kdykoli jsem o tom praktikujícím uvažoval, má mysl byl plná jeho nedostatků, například jeho silné připoutanosti strachu, a že sešel z cesty předtím. Bylo pro mě obtížné odstranit takové názory. Dokonce jsem uvažoval o tom, že ho nechám klopýtnout či zakopnout a získat tak lekci. Nevědomě jsem si vytvářel připoutanost k připoutanostem jiných lidí. Podobně jako Učitel říká v Zhuan Falunu:
"čím více po něm toužíte, tím méně ho získáte. Když je chcete zoufale, nejen že se neotevře, ale místo toho vám z třetího oka bude vycházet něco, co není ani černé ani bílé, a to zakryje celé vaše třetí oko. Časem to vytvoří velmi velké pole. Čím více toho vyjde, tím více se toho nashromáždí. Čím nepravděpodobnější bude, že se vám třetí oko otevře, tím více o něho budete usilovat a tím více této látky vyjde. Výsledkem toho vám pokryje celé tělo. Může i vytvořit silnou vrstvu a velmi velké pole. I když se vám třetí oko skutečně otevře, stále ještě nemůžete nic vidět, protože je zapečetěno vaším vlastním připoutáním. Jen když už v budoucnosti na to dál nemyslíte a úplně se toho připoutání vzdáte, postupně to zmizí. Než se to však odstraní, zabere to velmi bolestivé a dlouhé období kultivační praxe. Ale nemuselo to tak být."

Skutečně to trvalo rok, než jsem rozpoznal a odstranil mou připoutanost k připoutanostem jiných. Skrytá připoutanost vytvořila bariéru mezi praktikujícími a zasáhla potvrzování Dafa. Způsobila nezměřitelné ztráty v zachraňování vnímajících bytostí. Protože jsem vždy přemýšlel o problémech jiných lidí, nepřemýšlel jsem o tom, že oni jsou také kultivující a že my všichni jsme učedníky našeho Učitele a že kultivujeme stejný Zákon. Neustále dostáváme od Učitele náznaky, abychom se zbavili připoutaností a zachránili vnímající bytosti, zatímco uskutečňujeme svou misi. Nedostatek důvěry k ostatním a připoutání k jejich připoutanostem je způsob, jakým posilujeme jejich připoutání a ztěžujeme jim, aby onu připoutanost odstranili. Když jsme přinuceni, abychom viděli připoutanosti jiných lidí, není to způsob, jakým nám Učitel pomáhá, abychom si uvědomili naše vlastní připoutání a tak pomohli spolupraktikujícím zlepšit se spravedlivými myšlenkami, takže společně uděláme pokrok? Nezahrnuje to také určité zodpovědnosti? Uvědomuji si, že odstranění tohoto připoutání mělo hluboký a opravdový smysl. Vztahuje se více než jen k jednomu kosmickému systému. Když neodstraníme tuto připoutanost, přinese to vážné problémy.

Učitel nám toho poskytl mnoho. Dokonce, když učedníci sešli z cesty, Učitel to s nimi nevzdal, ale znovu a znovu jim poskytl šance. Spolupraktikující, jak můžeme mít zatvrzelý či neměnný názor na jiné praktikující? Jak se můžeme záměrně či naschvál zbavit nějakých praktikujících?

Musíme prorazit těmi názory, které jsme si vytvořili během našich životů, a zasahováním od zlých elementů, abychom se nestali připoutaní k připoutanostem jiných lidí, ale abychom byli zodpovědní našim spolupraktikujícím, společnosti, a zlepšili se společně, abychom zachránili více vnímajících bytostí. Pouze shovívavé, soucitné myšlenky přizpůsobené Zákonu ve vesmíru jsou neochvějné.

Výše je mé porozumění. Upozorněte mě laskavě na chyby.

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/2/21/70171p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.