Být shovívavý ke spolupraktikujícím

Dlouhou dobu, když jsem byl svědkem, že spolupraktikující přerušili praxi díky vážné "nemoci, jsem měl zakořeněnu myšlenku, že to bylo proto, že se nekultivovali dobře. Někdy jsem je dokonce přímo na to poukázal: "Prosím, kultivujte se dobře, pokud chcete kultivovat, jinak se vzdejte praxe." Příležitostně jsem se s nechutí obracel k těmto spolupraktikujícím a používal Mistrova slova, abych se před sebou ospravedlnil.

Jedna praktikující mi hodně důvěřuje. Když trpěla nemocí, řekl jsem jí: "Myslím, že za nynějšího stavu/situace bys měla víc studovat Zákon (učení Falun Gongu) a nelam si hlavu cvičením. Můžeš cvičit až zlepšíš své porozumění Zákona." Na povrchu jsem ji navrhoval, aby více studovala Zákon; ve skutečnosti jsem ji ale odtahoval od Zákona. Vždycky jsem měl připoutání nevěnovat pozornost cvičení a můj "návrh" to jen odhalil. Když se několik dní řídila mým návrhem, nemohla se dokonce sama postavit a podstoupila vyšetření v nemocnici. Najednou jsem si uvědomil, že mé nespravedlivé myšlenky krutě zasáhly tuto spolupraktikující, bylo mi to hrozně líto. Začal jsem pátrat po příčině takových myšlenek.

Rozpoznal jsem, že mé sobecké myšlenky společně s vysokými nároky na ostatní pocházely od starých sil. Staré síly si myslí, že když někteří praktikující mají základní připoutání, nejsou opravdoví praktikující, a tak staré síly chtějí, tím že jim přinesou obrovskou zkoušku, vyřadit ty, kteří nejsou opravdovými praktikujícími. Na druhé straně náš Učitel chce nabídnout všem životům shovívavé rozřešení. Mé myšlenky se slučovaly s těmi od starých sil a posílily je energií. Což vlastně bylo v nesouladu a zasahovalo do Učitelovy nápravy Zákona.

Když jsem měl tyto nerozumné "návrhy", neměl jsem v srdci nesobeckost a shovívavost jako učedník Dafa. Mé myšlenky byly odchýlené a extrémní, podobně jak Učitel popisuje v 6. lekci v Zhuan Falunu:

"Když by to ty velké osvícené bytosti na vysokých úrovních viděly, připadalo by jim to ještě nespravedlivější: "Co si myslíš, že děláš? Tomuhle říkáš zachraňování lidí? V kultivaci nemají žádné překážky a mohou projít svou kultivací přímo až do konce - je tohle kultivace? Čím víc praktikují, tím je to pohodlnější a nemají žádné zasahování. Jak tohle může být dovoleno?"

Učitel požaduje, abychom se vykultivovali v nesobecké, čisté a vznešené osvícené bytosti s neomezenou shovívavostí a tolerancí. Učitel dokonce zachraňuje běžné lidi, kteří jednoduše řekli: "Falun Dafa je dobrý." Zachraňuje ty, kteří v minulosti způsobili škodu Falun Dafa, ale oznámili svůj návrat a probudili se. Nicméně byl jsem netrpělivý se spolupraktikujícími, kteří nebyli usilovní tak, jak jsem si myslel, že by být měli.

Mistr očišťuje a napravuje všechny ty odchýlené a zdegenerované životy ve vesmíru, s bezprecedentní, bezmeznou shovívavostí je spasí do svatého a překrásného nového vesmíru. Pro nás je to vzácná příležitost, takže musíme být čistí a svatí, abychom si zasloužili Učitelovu shovívavou spásu.

Všichni - my - praktikující máme v různé míře zdegenerovaná myšlenková schémata starého vesmíru. To způsobuje, že nespolupracujeme dobře a že se mezi praktikujícími vytvářejí konflikty. Vyplýtvalo se množství energie, která měla být použita na spásu většího počtu lidí. Nepodobá se to žárlivosti/závisti?

Milí spolupraktikující, všichni se rozhodněme opravdově odstranit sobectví a závist z našich srdcí silou Fa a opravdově pracovat společně jako jedno tělo. Když ani se svými spolupraktikujícími nemůžeme zacházet se shovívavostí, jak můžeme zachraňovat lidi se shovívavostí?

Jednou, když jsem se přizpůsobil Fa, v mysli se mi objevila myšlenka. "My všichni jsme učedníky Dafa; její utrpení je i mým utrpením a my jsme jedno tělo. My, praktikující nepotvrzujeme pronásledování starých sil či zla. Ačkoliv máme opomenutí či přehlédnutí a připoutání, odstraníme je v naší kultivaci a potvrzováním Zákona. Nepotvrzujeme přerušení a pronásledování tím, že bychom se vymlouvali na naše opomenutí či připoutání. Nepotvrdíme žádné uspořádání starých sil. Jsme Mistrovi žáci a jdeme pouze po cestě, kterou pro nás připravil Mistr."

Poznámka:
1. Mistr/Učitel: Uctivě se tak zmiňuje zakladatel Falun Gongu, Pan Li Hongzhi.

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200602/31698p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.