Mezery

Praktikující ze západu

[PureInsight.org] Otevřená rána je skulina. Co se stane, když se do rány dostanou bakterie a viry a rána se nevyléčí? Usadí se tam infekce. Taková infekce může nakonec zasáhnout celé tělo; pokud okamžitě nedojde k léčbě, která infekci zastaví, takový člověk je jednou nohou v hrobě.

Podobně u praktikujících Falun Dafa, kteří trhlinám dovolí – na jejich kultivační cestě - aby zůstaly otevřeny. Nepatrná mezera, když se neřeší, se může proměnit v obrovskou díru a nakonec v propast, z níž je obtížné vyjít na bezpečnou půdu a vyhnout se tak pádu do propasti.

Jak kultivující může rychle uzavřít trhlinu? Každý praktikující uzavírá skuliny jinak – ale všechny opravdové metody (podle Fa) rozhodně zmaří Luciferův záměr vykolejit nás z cesty směřující k dokonalosti. Lucifer, v křesťanské tradici, představuje ďábla a všechno zlo. Lucifer byl jedním z těch, kterého vybrali bohové; obdařen mocí, ale stal se příliš sebestředný, domýšlivý a světský, a třebaže jeho myšlenky a činy odpovídaly činům osvícených bytostí. Byl potrestán a ztratil své privilegované místo a byl odsouzen; k jeho věčné lítosti.

Na naší cestě musíme mít neustále na mysli – ryzost charakteru, slušnost, studování, pravdivost, pokoru, loajalitu, moudrá zdůvodnění, obezřetnost, vytrvalost, spolehlivost, soucit, sebe-disciplínu a toleranci. Právě teď jsou před námi těžké úkoly, které potřebují naši okamžitou pozornost a soustředění a spolupráci. Je snadné zřeknout se našeho závazku – být vytrvalý ve studiu Zákona, ale jen každodenní studium Fa a vysílání našich ušlechtilých, altruistických myšlenek v souladu s Fa směrem k nebesům je jediný způsob, jak můžeme dosáhnout svého cíle, aniž bychom zanechali mezeru, která může představovat naši záhubu. Nedovolme, aby se v ráně rozšířila a usadila infekce.

Zdroj: http://www.pureinsight.org/pi/print_version.php?id=3874

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.