Připoutání a Snášenlivost/snášení těžkostí

[PureInsight.org] Učitel řekl: "Snášenlivost je klíčem ke zlepšování charakteru. Vydržet s rozhořčením, pocitem křivdy nebo slzami je snášenlivostí světského člověka, který je připoutaný ke svým zájmům. Vydržet úplně bez rozhořčení nebo pocitu křivdy je snášenlivostí praktikujícího." (Z "Co je Snášenlivost (Ren)?") v Podstata dalšího pokroku I.

Před několika lety jsem měl příležitost zaslechnout kultivační příběh jedné spolupraktikující, s nímž se podělila. Poté, co začala praktikovat Falun Gong, začala pracovat se svým kolegou na jednom projektu, když v tom mu řekla, že s ním nemůže spolupracovat. Zeptal se jí, proč to tak je, a ona odpověděla: "Nesmím s tebou pracovat, protože ti závidím." Jakmile o tom otevřeně promluvila, ucítila, že něco odešlo z jejího těla. Pak svému kolegovi řekla: "Dobře. Teď už s tebou mohu spolupracovat. Už ti nezávidím."

Možná praktikující vyprávěla svůj příběh, aby ilustrovala zákon, že hmota a duch jsou jedna věc, ale ten příběh mě inspiroval k tomu, abych zauvažoval o další časté otázce, která vyvstává během kultivační praxe.

Dovolte, abych vám pověděl příběh, který to bude ilustrovat. Jednoho dne krásná mladá žena šla po ulici a najednou neznámý člověk poukázal na to, že na krku má velké mateřské znaménko. Okamžitě si uvědomila, že ho zapomněla zakrýt předtím, než vyšla z domova, takže se snažila co nejrychleji ho schovat.

Později šla kolem jiná krásná mladá žena. Tentýž muž poukázal na to, že i ona má na krku znaménko. Mohli byste si myslet, že i ona se pokusila ho zakrýt podobně jako ta první žena. Nicméně poděkovala tomu muži a dotkla se "černé skvrny", která okamžitě zmizela. Co se stalo? Přišlo se na to, že to nebyla pigmentová skvrna, ale ptačí trus.

Ta první žena věděla, že černá skvrna je její součástí; proto jediné možné řešení bylo, aby ji schovala. Ta druhá žena věděla, že to musí být ptačí trus; a tak, okamžitě, odstranila ten předmět, který nebyl její součástí, ze svého krku.

Podobně Učitel nemůže odstranit naše připoutání a utkvělé představy, pokud je považujeme za naši součást. Učitel řekl:

"[...] Nekterí praktikující potom nevedí, co se deje, a myslí si, že tyto myšlenky jsou jejich vlastní [...].Ale většina lidí může karmu myšlenek odstranit a bránit se jí velmi silnými vlastními myšlenkami (silným hlavním vědomím). To naznačuje, že takový člověk může být spasen a dokáže rozlišit dobré od špatného, a znamená to, že má dobré porozumění. Moje Těla Zákona mu pomohou odstranit většinu takovéto karmy myšlenek. Tato situace je dost běžná. Jakmile se to stane, člověk bude zkoušen, aby se vidělo, zda dokáže překonat špatné myšlenky sám od sebe. Jste-li neochvějný, můžeme karmu odstranit." (Z "Vaše hlavní vědomí musí být silné" v 6. lekci Zhuan Falunu).

Jako praktikující Falun Gongu musíme uznat pouze ty životy a prvky, které se přizpůsobí Fa, a musíme odolat všem těm připoutáním, utkvělým myšlenkovým schématům a karmě, která jsme nabyli, abychom naše pravé já opravdově připodobnili Fa.

Když objevíme připoutání, nemusíme se ho snažit zakrýt. Namísto toho ho musíme odhalit a pak ho odstranit silnými myšlenkami. Samozřejmě snáze se to říká, než dělá, ale jako kultivující se neustále musíme snažit žít podle požadavků Učitele.

Spolupraktikující X se nestyděla přiznat svou závist, protože si nemyslela, že závist je její součástí. Protože X měla odvahu odhalit připoutání žárlivosti/závisti, jsem si jist, že by byla schopná přijmout, když by jiní praktikující poukázali na toto její připoutání. Vlastně bychom měli děkovat těm spolupraktikujícím, kteří poukazují na naše připoutání, protože se staneme čistší, jakmile je identifikujeme, a odstraníme jako ptačí trus pod rouškou pigmentových skvrn.

Když spolupraktikující ostře kritizují naše připoutání, budeme se snažit více či méně obhajovat sebe, abychom uchránili naši pýchu. Někdy nevyvineme žádné úsilí, abychom se hájili, ale budeme trpět hněvem, rozhořčením či křivdou a pláčem.

Když jeden praktikující ostře kritizuje připoutání jiného praktikujícího, pro toho kritizovaného bude možná obtížné, aby zůstal nepohnut, ale pro nás - třetí stranu - to obvykle není tak obtížné zůstat klidný, protože ten první praktikující nehovoří o našich připoutáních. Pokud skutečně zacházíme s kritikou jiných tak, že věci, na něž míří, nejsou naší součástí, bude pro nás o mnoho snazší přijmout kritiku a odstranit naše připoutání. Jinými slovy - myslím, že nesmíme považovat připoutání za "naši součást", abychom vyhověli Učitelovým požadavkům "snášet těžkosti" v následujícím článku. Učitel řekl:

"Snášenlivost je klíčem ke zlepšování charakteru. Vydržet s rozhořčením, pocitem křivdy nebo slzami je snášenlivostí světského člověka, který je připoutaný ke svým zájmům. Vydržet úplně bez rozhořčení nebo pocitu křivdy je snášenlivostí praktikujícího." (Z "Co je Snášenlivost (Ren)?") v Podstata dalšího pokroku I.

Zdroj: http://www.pureinsight.org/pi/print_version.php?id=3180

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.