Určitá pochopení z provádění cvičení

(Clearwisdom.net) Praktikuji Falun Dafa téměř deset let. Až do března tohoto roku jsem příliš neprováděl cvičení. Bylo to zejména kvůli mé lenosti. V dubnu jsem si přečetl článek „Dafa praktikující v kontinentální Číně cvičí společně v 3:50 každé ráno“, uveřejněný na webové stránce Clearwisdom. Následně jsem si uvědomil, že musím provádět cvičení. A tak jsem si stáhl hudbu a nařídil budík na 3:40. Někde hluboko uvnitř jsem ale cítil, že je pro mě nemožné vstát takhle brzy. Následkem toho jsem si následující ráno, když budík zazvonil, řekl, že jsem dnes hrozně unavený a že cvičení budu dělat jindy. Pak jsem zmáčkl budík a usnul jsem. Budík ještě dvakrát vyzváněl, ale pokaždé jsem ho vypnul. Když jsem usnul, zdálo se mi, že jsem dostal krátký dopis, ve kterém bylo řečeno: „Tak takhle ty zachraňuješ vnímající bytosti?“ Od té doby jsem vytrval v provádění cvičení každý den. Pokud jsme rozhodnuti, neexistuje nic, čeho bychom nemohli dosáhnout. Jediná věc, která nás může porazit, je nedostatek rozhodnosti.

Proč tedy potřebujeme provádět cvičení? Myslím, že jsou pro to tři důvody:

Za prvé, sestava pěti cvičení je jedním z hlavních charakteristik Falun Dafa. Za druhé, provádění cvičení umožňuje našim tělům, aby se pročistila, a našemu prostoru a poli, aby bylo očištěno. To postupně zvýší sílu našich spravedlivých myšlenek. Za třetí, jestliže všichni praktikující Dafa dokážou vytrvat a přidají se ke skupinovému cvičení, pak můžeme vytvořit silné pole energie. Nejenom že toto pole energie může omezit zlo, ale může ho rovněž odstranit.

Provádění cvičení je proto velmi důležité.

Předtím jsem rovněž měl vážná opomenutí či nepochopení, pokud šlo o provádění cvičení. Myslel jsem si, že nezáleží na tom, zdali cvičím. Našel jsem si výmluvy čtením Zákona a myslel jsem si, že pokud pokračuji ve zvyšování xinxingu (morální charakter), je v pořádku cvičení neprovádět. Když jsem to nyní prohlédl, zjistil jsem, že jsem jednoduše hledal výmluvy kvůli své lenosti a že jsem tu věc neviděl na základě Fa. Nyní je mé pochopení takové, že náš Učitel nás pozvednul vysoko na začátku v kultivaci, ale my také musíme praktikovat a kultivovat se. Mimoto mnozí z nás jsou stále na úrovni xinxingu daleko od Učitelových očekávání. Skutečnost, že jsem hledal výmluvy ve Fa, mi ukázala, jak nízká má úroveň xinxingu je, a že jsem nedokázal snášet těžkosti.

Neměli bychom provádět jen cvičení, ale rovněž se ujistit, že naše motivy a stav mysli, když cvičíme, odpovídá požadavkům Zákona. To je – musíme si udržet standard Zákona v každé naší myšlence a skutku. V tomto ohledu jsem si vzal ponaučení. Jedno červnové ráno, když jsem prováděl první cvičení, hudba najednou přeskočila „Cheng“ (napnout) a „He Shi“ (spojte ruce) na „Shuang Long Xia Hai" (dva draci vcházejí do moře). V první chvíli mi to nevadilo, ani jsem tomu nevěnoval pozornost. Ten problém se ale neobjevil jen u prvního cvičení, opakovalo se to i u druhého. Pak jsem si uvědomil, že musí být v nepořádku můj xinxing. Není to náhoda, že když se setkáme s problémem v naší kultivaci, všechno se přihodí kvůli problémům v našem xinxingu.

Hledal jsem v sobě a dospěl jsem k tomu, že během cvičení jsem si neudržel dobrý stav mysli. Každý den, když jsem vstal, jsem vždycky měl myšlenku „úniku“ od cvičení. Někdy jsem dokonce měl myšlenku, že bych cvičení neprováděl vůbec. Když jsem pak cvičil, dělal jsem to jen formálně nebo abych se utěšil. Ačkoliv jsem vytrval ve cvičení, dělal jsem to jenom proto, abych dokázal, že jsem člověk se silnou vůlí. Chtěl jsem se předvést před zraky spolu-praktikujících.

Když jsem dospěl k tomuto pochopení, okamžitě jsem to napravil. Když se nyní dívám zpět, vidím, že jsem se v kultivaci činil skutečně bídně. Hudba ke cvičení už nepřeskakuje. Umožňuje mi to, že hlouběji cítím vážnost a důstojnost kultivace.

Čínská verze je dostupná na: http://minghui.ca/mh/articles/2007/7/2/158027.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/7/14/87673p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.