Odstranění připoutání k erotické a sexuální touze ze spravedlivého hlediska

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

(Clearwisdom.net) Dlouhou dobu jsem byl bezradný a nemohl jsem se osvobodit od sentimentu. Měl jsem připoutání k sexuální touze, které mě mučilo a kvůli tomu jsem cítil, že jsem zklamal a také, že nejsem hoden Učitelovy spásy. Kdykoli se taková touha vynořila, zbývalo mi jen sám sebe hanit, a nedovolil jsem si myslet na Učitele nebo se považovat za praktikujícího Dafa.

Jednoho dne jsem ve snu procházel zkouškou žádostivosti. Přestože jsem se ve snu nezachoval nesprávně, cítil jsem, že jsem nekonal správně, protože, když jsem se probudil věděl jsem, že jsem se ve nepovažoval za praktikujícího Dafa. Zpočátku mé kultivace jsem měl lidský pocit hanby, který mě spoutával. Ale toho dne jsem měl náhle myšlenku: „Proč jsem o sobě nepřemýšlel jako o praktikujícím Dafa, když jsem procházel touto zkouškou?“

O několik dní později, když se touha znovu objevila, aby do mě zasahovala, snažil jsem si sám pro sebe říci: „Jsem praktikující Falun Dafa“. Když jsem se snažil tato slova potichu říci, cítil jsem, že je opravdu těžké tuto větu dokončit, přestože má jen několik slov. Cítil jsem, že musím prorazit velmi silnou vrstvou, která se mi v tom snaží zabránit a snaží se, abych se takové myšlenky vzdal. Ale já jsem na tom trval a celou větu jsem dokončil a začal ji opakovat znovu podruhé a potřetí. Zpočátku bylo velmi těžké větu dokončit a hlas v mé mysli byl také velmi slabý. Ale po čtvrté a páté jsem jasně cítil, že ta věta pochází z nejhlubší části mého bytí a vytvářela obrovskou sílu. Přestože jsem to nemohl vidět, cítil jsem, že věta osvětluje všechno v mých dimenzích a mezitím všechna černá a tmavá hmota byla rychle rozptýlena a rozložena.

O týden později, jsem si znovu opakoval odstavec v podkapitole zvané „Démonické zasahování v kultivaci“ z knihy Zhuan Falun:

Pokud se považujete za praktikujícího, okamžitě si na to vzpomenete, a pak se budete schopni ovládnout a budete schopni touto zkouškou projít... Charakter tohoto našeho studenta se zlepšil velmi rychle a ten mladý muž okamžitě zpozorněl. První myšlenka, která ho napadla, byla: „Já nejsem obyčejný člověk. Já jsem praktikující. Takhle se mnou nejednejte. Kultivuji Falun Dafa.“ Jakmile se tato myšlenka vynořila, „fjúúú!“ – všechno náhle zmizelo. Byly to všechno jen vykouzlené přeměny. Potom se Buddha Amitábha a Lao Tze objevili znovu.

Ve skutečnosti, Učitel mi již ve Fa řekl, jak se s takovou situací vypořádat. Jen jsem byl příliš klamán a dával jsem příliš mnoho důrazu na povrchový význam dvou slov „sen“ a „meditace“. Učitel řekl:

"Neumíte-li se dostatečně soustředit v meditaci, projeví se ve vašich snech, když spíte. Když spíte nebo sedíte v meditaci, náhle se ukáží."

Zapomněl jsem, že všechno v lidské společnosti je jako sen.

Když jsem si odříkával podkapitolu „Vaše myšlenky musejí být správné“, Učitel mi znovu napověděl:

Co to znamená „nesprávné myšlenky“? Vztahuje se to k tomu, že se člověk nedokáže vždy považovat za praktikujícího... O čem jsem právě mluvil, jsou některé problémy vyplývající z neschopnosti praktikujících chovat se správně; tyto problémy jsou tedy způsobeny nesprávnou myslí. Je prospěšné, že na ně poukážeme a umožníme každému vědět, co dělat a jak je rozlišit, takže v budoucnosti se tyto problémy už nevyskytnou. I když jsem to, co jsem právě řekl, příliš nezdůraznil, určitě si na to dávejte pozor, protože problémy ¬obvykle nastanou kvůli této otázce a objeví se obvykle tady. Kultivační praxe je prostě nesmírně namáhavá, je velmi vážná, a jste-li na chvíli nepozorný, můžete klopýtnout a v jediném dni se zničit. Proto vaše myšlenky opravdu musejí být správné.

Poté, kdykoli jsem se setkal s takovou zkouškou, vždy jsem si pomyslel, „Já jsem praktikující. Takto se mnou nejednejte. Kultivuji Falun Dafa.“ Pokaždé když to řeknu, cítím silnou energii pronikající zevnitř ven, a temné prvky se okamžitě ztratí a nemohou na mě mít jakýkoli účinek.


Datum publikování: 25. 1. 2004

Čínská verze je k dispozici na: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/1/9/64438.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/1/25/44406.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.