Odložení vazby mezi mužem a ženou (2. část)

Od praktikující z kontinentální Číny

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/200706/1683.html

Každý den si doma čtu Mistrovy texty vyučování Zákona z posledních let.

Následující otázku Mistr zodpověděl již několikrát:

Otázka: „Nedávno sa v našom okolí vyskytol prípad ľúbostného pomeru medzi mužom a ženou...“

Učiteľ: „Myslím, že som o tom práve hovoril, hovoril som práve o tejto záležitosti. Veci, ktoré niektorí ľudia spravili, ich robia nehodnými čo i len titulu ‚učeník Dafa‘. Nezaslúžia si byť ani nazývaní ‚ľudskými bytosťami‘, ale napriek tomu sa oni nazývajú ‚učeníci Dafa‘?! Čakám na vás – neuvedomujete si to?!“

(Vyučování Zákona a objasňování Zákona na konferenci Fa v New Yorku, 20. dubna 2003)

Jeden praktikující ve své zkušenosti napsal, že chce ostatní praktikující upozornit na to, že někteří z nás sice nemají připoutanost k žádostivosti, ale nemohou odložit ten cit. Ví, že mnohé záležitosti běžných lidí jsou nevhodné pro kultivující, ale nemohou je odložit. Nakonec zase udělají tu samou závažnou chybu. V očích bohů to ale tak nejde.

Věděla jsem, že ten cit byl jednou z metod starých sil, které ji použily, aby mě zničily. Možná, že jsem někdy v jedné z mých reinkarnací sepsala se starými silami dohodu, ve které jsem souhlasila, že se nechám tímto citem trápit. Ten cit byl tak silný, že jsem se ho nemohla zbavit. Dlouhý čas jsem si myslela, že představuje mě samotnou. Po opakovaném studování Zákona jsem konečně poznala, že to nebyl můj cit, ale že to byl způsob, jakým mě chtěly staré síly zničit. To, že se můj kolega o mě láskyplně staral, bylo jen důkazem toho, že staré síly hledaly mou mezeru. Dělaly všechno možné, aby mě nechaly spadnout. Stále jsem se snažila, abych rozpoznala své pravé já. Při vysílání spravedlivých myšlenek jsem neustále odstraňovala tyto rušivé faktory. Ale jakmile jsem v tom polevila, vynořila se ta silná erotická myšlenka zase. Všechny krásné vzpomínky vyrůstaly v mém srdci jako divoká tráva. Naštěstí mi řekly mé spravedlivé myšlenky, které jsem získala díky častému studování Zákona, že už nemůžu zajít dál. Nezávisle na tom, jak moc mě můj kolega miloval a jak se mnou jednal, jak velkého hříchu by se dopustil, kdyby zničil mě, vnímající bytost, která se chtěla kultivovat k Dovršení! Jinými slovy, kdybych neodstranila tu připoutanost k citu, dlužila bych něco nejen sobě a nesčetným vnímajícím bytostem, které na mě čekaly, ale mnohem více bych dlužila dobrotivému Mistrovi.

„Čakám na vás – neuvedomujete si to?!“ (Vyučování Zákona a objasňování Zákona na konferenci Fa v New Yorku, 20. dubna 2003)

Tato Mistrova věta je jako kladivo, které stále buší do mého srdce. Nemohu přece dobrotivého Mistra znovu zklamat. Pravý učedník Dafa se stane zářivým bohem. Jak by mohl mít ve svém nitru ještě to špinavé a temné srdce? Jsem Mistrův učedník. Proč se nechávám ovládat tímto citem? Dokonce i kdybych uzavřela smlouvu se starými silami, musím ji rozvázat.

Pokud se člověk chce zbavit uspořádání starých sil, musí poslechnout Mistra a zveřejnit to.

Ve „Vyučování Zákona a objasňování Zákona na konferenci Fa v New Yorku, 20. dubna 2003“ Mistr řekl:

„Dovoľte mi byť priamym a zhrnúť, čo som práve povedal: všetci z vás, ktorí spravili veci, ktoré neprislúchajú pozícii učeníkov Dafa, radšej by ste o nich mali otvorene hovoriť. Tým spôsobom bude mnoho vašich vecí odstránených a súčasne to skutočne posilní vaše odhodlanie činiť sa lepšie.“ ... „Pretože to ešte neskončilo, je to stále príležitosť pre všetky vnímajúce bytosti a Majster na vás znova a znova opätovne čaká!“

Byla tu ještě jedna věc, o které se mi špatně mluví. Žárlivost, citem způsobená připoutanost, mi v tom bránila. Po dlouhém vnitřním boji mezi spravedlivou a lidskou myslí vyhrála spravedlivá mysl. Proč jsem přišla na Zem? Co je to ještě platné, hájit svou tvář, když kvůli tomu ztratím Dafa? Konečně jsem se odvážila promluvit na toto téma ve skupině. Všichni spolupraktikující mi dodávali odvahy, abych se zbavila těch špinavých věcí a nechala je odplavit Mistrovým Zákonem.

Poté se vztah mezi mnou a mým kolegou začal vytrácet. Když jsme se chtěli vidět, nějaké události tomu vždy zabránily. Věděla jsem, že to se o mě stará Mistr. Poté co jsem ukázala svou odhodlanost, Mistr pro mě odstranil mnohé z těch věcí. Protože v této oblasti byl můj hřích příliš silný, měla jsem stále rušivé myšlenky. Od roku 2006 často čtu zkušenosti o tom, jak se praktikující dívají do svého nitra, aby objevili svá připoutání. Povzbuzena studováním Zákona jsem začala hledat své připoutanosti. Zjistila jsem, že příčinou mé připoutanosti k žádostivosti bylo, že jsem předtím nevedla dobré manželství. Dávala jsem vinu svému manželovi, že naše manželství nebylo v pořádku. Když jsem však hledala ve svém nitru, objevila jsem egoismus. Nemyslela jsem na druhé, protože jsem se chtěla chránit před zraněními. Mé egoistické srdce bylo tvrdé jako z mramoru. Díky tomu jsem nemohla vztah mezi mnou a mým mužem tak dlouhý čas zlepšit. Nakonec naše manželství skončilo krachem a má mezera byla využita starými silami. I když jsem tu velkou připoutanost objevila, zřejmě tam pořád ještě existovala tlustá vrstva, která všechno zakrývala, takže jsem se nemohla dostat k té prapůvodní otázce. Ten stav trval do té doby, než jsem si jednoho dne přečetla zkušenost od jednoho praktikujícího ohledně připoutání ke vztahu mezi mužem a ženou. Říkalo se v ní, že tato připoutanost existuje kvůli usilování o pozemské štěstí a tohoto usilování se nechceme vzdát. Jinými slovy, že jsme ještě nedosáhli toho, abychom opustili všechno v tomto světě. Je toto tak zvané štěstí tak krásné, měříme-li ho s Dafa? Přirozeně, že ne! Jaký cíl máme jako praktikující Dafa? Nemáme se snad od takových věcí osvobodit? Najednou se mé srdce otevřelo.

„Co je tedy základní připoutání? Lidské bytosti nabývají hodně názorů, zatímco jsou ve světě, a následkem toho jsou těmito názory poháněny k tomu, po čem touží.“ (Podstata dalšího pokroku II., K Dovršení)

Neusilovala jsem snad s připoutáním o to, abych mohla vést šťastný život a o něco nádherného v tomto světě? Navenek to vypadalo tak, jako kdybych tyto věci brala zlehka. Mé odmítání, které jsem často ukazovala, sloužilo jako úkryt, kterým jsem klamala sama sebe. Pořád jsem si myslela, že mě takovéto věci nezajímají. A tak jsem stále měla problémy a nebyla jsem schopná je řešit, protože jsem neznala náš společný osud. Nyní mi ale v hloubi mého srdce bylo jasné, že toužím po citu vášně a po tom, být šťastná. To byla tedy ta moje základní připoutanost.

V tom momentě se vynořila v mé mysli Mistrova báseň:

„To odpojené ne vlastní, všichni zblázněni do mlhy.“ (Hongyin II., Odstranit připoutání)

Nad tím, že jsem prodlévala příliš dlouhý čas v mlze, se mi chtělo pořád plakat. Tolik let jsem byla spoutána tímto lidským citem a kymácela jsem se sem a tam. Tolik času pro studování Zákona, abych se zvýšila, jsem tak promeškala! Kolik vnímajících bytostí, které měly být zachráněny, jsem propásla! Když na to pomyslím, bolí mě srdce. Ostatní spolupraktikující objasňovali lidem pravdu [o pronásledování Falun Gongu] a radili jim, aby vystoupili z Komunistické strany Číny. U nich to probíhá hladce, to jen já mám k nim pořád tak velký odstup.

Mistr v „Zhuan Falun“ řekl:

„Jestliže vy na ně nemyslíte a takové myšlenky mít nebudete, ani váš manžel či manželka na ně nebude myslet.“ (Zhuan Falun, Přednáška šestá, Démonické zasahování v kultivaci)

Doufala jsem, že všechno proběhne v klidu, až se uvidíme, já na to nebudu myslet a budeme přátelé. Ale přes veškerou snahu jsem toho nemohla dosáhnout. Trápily mě tyto úvahy: „Praktikuji tak dlouhý čas, proč toho nemohu dosáhnout?“ Ale pochopila jsem alespoň to, že ta základní připoutanost byla ukryta hluboko v mém srdci, přestože jsem ji na povrchu odmítala. Když jsem posuzovala svou kultivaci, zjistila jsem, že při studování Zákona jsem nedocílila žádných úspěchů, a proto jsem nebyla schopna si těch připoutaností všimnout. Jak jsem je pak mohla odstranit? Neberou to zlé síly jako záminku, aby mě vyrušovaly? Když jsem se na tu základní připoutanost pořádně podívala a odstranila ji, cítila jsem se ve svém srdci mnohem klidnější a tu věc už jsem mohla brát zlehka. Zanedlouho mi volal můj kolega a řekl: „Necítím se moc dobře. Už tě nechci dál trápit. Od této chvíle budu pro tebe jen jako starší bratr.“

Mistr ve „Vyučování Zákona v Kanadě, Toronto, 28. května 2006“ řekl:

„Avšak když se skutečně kultivuješ ve svém každodenním životě, společnost, se kterou přicházíš do styku, je tvým kultivačním prostředím. Pracovní a rodinné prostředí, ve kterém trávíš čas, jsou prostředí, ve kterých se máš kultivovat, jsou součástí cesty, kterou musíš kráčet, jsou tím, co musíš zvládnout, a zvládnout dobře. Nic z toho byste neměli ošidit. Až se dostanete na konec, bude tu otázka: Jak jsi kráčel po cestě, kterou pro tebe Mistr uspořádal? Na konci se všechno toto vezme v úvahu. A v průběhu vaší kultivace je třeba se na tyto věci také podívat. Proto byste neměli nic zanedbat.“

Přestože mi ten lidský cit přinesl četná démonická zasahování, mám všechny vztahy správně pojednávat a se soucitem harmonizovat, protože je to součástí mého kultivačního prostředí. Tímto způsobem běžní lidé poznávají soucit a shovívavost učedníků Dafa. To je také součástí potvrzování Zákona.

Mistr nás neustále vyzývá, abychom více studovali Zákon, protože Zákon může odstranit všechna připoutání. Ten lidský cit mě mohl rušit tak dlouho jen proto, že jsem špatně studovala.

Ve „Vyučování Zákona v Kanadě, Toronto, 28. května 2006“ Mistr řekl:

„Upřímně řečeno, když přijde na to, jestli někdo může získat Zákon či ne a jestli se někdo může kultivovat až do konce či ne, pro různé lidi budou existovat různé formy zasahování. Všechny ty těžkosti pocházejí z minulých činů člověka, takže by si nikdo neměl stěžovat.“

Protože jsem si ty problémy v minulosti zapříčinila sama, směřovalo to všechno k mému vlastnímu srdci. Když se objeví problémy, je to dobrá příležitost k odstranění připoutanosti k náruživosti. To je také zasahování, které slouží pro zvýšení. Proto mám více studovat Zákon, aby každá špatná myšlenka, každý názor i moje připoutanosti byly odstraněny. Z tohoto hlediska se musím vytrvale a dobře kultivovat.

Pokud existují ještě nějací praktikující, kteří jsou jako já, a kteří nejsou pilní, měli by si prosím zapamatovat tuto Mistrovu větu:

„Čakám na vás – neuvedomujete si to?!“ (Vyučování Zákona a objasňování Zákona na konferenci Fa v New Yorku, 20. dubna 2003)

Jak často jsem ztrácela důvěru v sebe sama. Pokaždé mě Mistr se svým bezmezným soucitem povzbuzoval, abych se kultivovala dál.

Děkuji mnohokrát, Mistře!


Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/20/133436.html
Německá verze: http://minghui.de/data/article/394/a39489p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.