Hongkong: Hongkongští praktikující podali v Hongkongu žalobu na Ťiang Ce-mina

28. 06. 2007podali hongkongští praktikující Falun Gongu Ču Kche-ming a Fu Süe-jin u Nejvyššího soudního tribunálu civilní žalobu na bývalého prezidenta a vůdce Komunistické strany Číny Ťiang Ce-mina, dále na bývalého ministerského předsedu Li Lan-čchinga a na člena politbyra Luo Kanga. Tito tři obvinění iniciovali pronásledování Falun Gongu v Číně, čímž se provinili proti lidským právům. Nařídili mučení, psychické týrání, nezákonné sledování a domácí vězení, a zneužili tak své pravomoci. Uvedení žalobci žádají náhradu škody, poskytli přitom lékařskou zprávu z jedné hongkongské nemocnice. Obviňují žalované z toho, že pronásledování, kterého se dopustili, vedlo k tomu, že 100 milionů praktikujících Falun Gongu a členové jejich rodin trpí jak tělesně, tak i duševně. Oni sami nejsou dodnes zcela uzdraveni od následků mučení.

Tabule popisují zločiny, které spáchali obžalovaní

Na podporu žaloby uspořádali praktikující Falun Gongu průvod před Nejvyšším soudem

Nejvyšší soudní tribunál žalobu přijal a do sedmi až deseti dnů odpoví, zdali bude tato žaloba dále předána do kontinentální Číny. Toto je sedmnáctá žaloba na Ťianga, bývalého vůdce Komunistické strany a prezidenta Číny.

Ču Kche-ming již jednou v Pekingu Ťianga žaloval

Ču byl v září 2000 v Pekingu zatčen, protože tehdy u Nejvyššího soudního tribunálu a prokuratury v Pekingu podal na Ťianga žalobu. Byl proto odsouzen k pěti letům vězení. Ve vězení byl mučen mnoha způsoby, např. elektrickými obušky. Psal protesty a posílal je veliteli věznice, aby je předal dál vedoucím představitelům státu. Avšak nikdy nedostal odpověď.

Řekl, že praktikující Falun Gongu nemohou v Číně pod vládou komunistů najít zákonnou ochranu, avšak on je hongkongským občanem a podle zákonů v Hongkongu může žalobu u hongkongského soudního tribunálu podat.

Dále řekl, že hongkongská vláda by s ním nezacházela, tak jako zachází KS Číny, aby ho zatkla nebo vykázala ze země, protože on jde cestou žaloby. Hongkongský zákon by měl ochraňovat práva svých občanů. Avšak musí se podívat, jestli najde vláda odvahu, aby se pustila do konfrontace s Komunistickou stranou Číny.

Fu Süe-jing říká, že nemá žádný strach z moci Komunistické strany Číny

Fu řekla, že byla dva roky ve vězení. To, co tam vytrpěla, si neumí nikdo ve světě ani představit. Od svého propuštění až dodnes nemůže dlouho sedět. Zranění na její kůži se dosud nezhojila. Avšak to psychické utrpení je mnohonásobně horší, než rány na jejím těle.

Dodává: „Dnes se odvážím toho, že ty kriminálníky zažaluji, a to nejen proto, abych se dožadovala svých lidských práv a svobod, ale abych se dožadovala navrácení práv těm desítkám tisíc pronásledovaných praktikujících Falun Gongu v Číně. Žena jako já nemá žádný strach před silnou mocí KS Číny. Čeho se tedy bojí hongkongská vláda? Doufejme, že to té Komunistické straně Číny ukáže.“

Když zkušený právník Paul Harris uslyšel, že ti dva žalobci ani přes mučení nepodepsali prohlášení o převýchově, projevil jim nejvyšší respekt. Právník Paul Harris se v Hongkongu těší velmi dobré pověsti. Již dvakrát zastupoval u soudního přelíčení v Hongkongu praktikující Falun Gongu, a to v roce 2002 a 2003.

Od roku 2002 do 2007 věnuje justice svou celou pozornost jmenované největší civilní žalobě mezinárodních lidských práv 21. století. Ti tři obvinění byli žalováni praktikujícími Falun Gongu v šestnácti státech na světě. Hongkong se nyní stal sedmnáctým místem žaloby a současně šestým v regionu Asie a Tichomoří. Ti tři byli také žalováni na Tchaj-wanu, v Japonsku, v Jižní Koreji, v Austrálii a na Novém Zélandě.

Právnička pro lidská práva Ču Wang-čchi je koordinátorkou žaloby. Řekla, že praktikující Falun Gongu jsou toho názoru: „...když Čína pronásleduje Falun Gong, může být proti tomu podána žaloba v Hongkongu i na Tchaj-wanu.“ Přestože Hongkong je pod nadvládou KS Číny, smějí tam lidé díky zákonu „Jeden stát, dva systémy“ svobodně praktikovat Falun Gong a mít svá práva. Protože právnické státní aparáty v kontinentální Číně slouží jen Komunistické straně Číny a nedovolují praktikujícím Falun Gongu žádný spravedlivý soudní proces nebo právní podporu, mohli ti dva hongkongští praktikující podat svou žalobu jen u hongkongského soudního tribunálu. Je to zákonné, avšak tento čin je i zkušebním kamenem pro hongkongskou vládu, zda respektuje zákon, nebo zda se ten právní stát podřídí politické moci KS Číny.

Ču Wang-čchi také řekla, že Hongkong je citlivým místem v očích KS Číny. Jak na žalobu zareaguje soudní dvůr v Hongkongu, bude orientační linií pro žaloby na celém světě. Vyplatí se, aby každý pracovník v justici věnoval tomuto případu pozornost. Zda hongkongští občané mají ještě zájem o lidská práva a právní stát, zda bude hongkongský soudní dvůr trvat na nezávislé justici, bude prověřeno tímto případem.

Odvaha právníka Paula Harrise je chvályhodná

O Paulu Harrisovi řekla právnička pro lidská práva Ču, že mnoho právníků ve světě hovoří za Falun Gong, ale v Hongkongu je Paulova odvaha ignorovat tlak KS Číny a zasazovat se za ty dva praktikující Falun Gongu neobvyklá a obzvlášť pozoruhodná. Vzdává mu hlubokou úctu a je toho názoru, že by všichni zaměstnanci soudu v Hongkongu měli prokázat podobnou odvahu.

Mluvčí hongkongské Asociace Falun Dafa Ťien Chung-čang řekl: „Hongkong má historickou zodpovědnost, aby vznesl žalobu na hlavní viníky pronásledování. V Hongkongu existuje toto uspořádání „Jeden stát, dva systémy“ a Hongkong je osvobozen od diktatury Komunistické strany Číny. A tedy Hongkong by měl těm Číňanům, kteří jsou pod nadvládou komunistů, ukázat, že obyvatelé Hongkongu nemají žádný strach z moci darebáků v KS Číny. Hongkong má šanci ustanovit si svou dějinné postavení tím, že přijme žalobu, která je jedinečnou v čínské historii, a také převezme zodpovědnost. Učinit správné zákonné rozhodnutí, které bude předáno všem hongkongským dětem a následujícím generacím. Bude-li správně jednat, budou se radovat i bohové, nebude-li jednat správně a stane se komplicem čínské komunistické strany, musí z toho vyvodit důsledky. Od pradávna se pronásledování ortodoxního Zákona nikdy nezdařilo. Tito lidé nedojdou žádného dobrého konce a je jedno, zda se člověk zúčastní pronásledování přímo či nepřímo, anebo bezcitně pronásledování přihlíží. Postavte se na stranu spravedlnosti, zvolte si pro sebe dobrou budoucnost.“

Ve 14.00 hodin pořádali praktikující Falun Gongu před Nejvyšším soudem tiskovou konferenci. Nakonec se konal průvod, kterého se zúčastnilo více než 300 praktikujících.


Čínská verze je rovněž dostupná na: http://www.yuanming.net/articles/200706/64002.html
Anglicky na: http://www.clearharmony.net/articles/200706/40146.html

Zdroj: http://de.clearharmony.net/articles/200707/38440p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.