USA: Jak Komunistická strana Číny řídí čínský studentský spolek, aby pronásledoval Falun Gong (část 2)

Od Ming-chuej reportéra Sü Čchinga

Část (1) najdete: http://www.clearharmony.de/articles/200706/38354.html

Řekl: „Mnoho koordinátorů ze spolků mi zcela otevřeně řeklo, že jejich rodiny jsou v Číně. Mají proto strach, že by rodiny mohly mít problémy.“

Pan Jou: „Při tehdejším volebním klání jsem dal svůj hlas paní Wang, protože již dva roky byla aktivní členkou spolku. Byla ochotná pomáhat, byla dobrosrdečná a pro studenty toho udělala velmi mnoho.“

„Li Ming ve spolku téměř nic nedělal. Jednou byl místopředsedou a bylo mnoho takových, kteří předsedu spolku neustále kontrolovali. Spolek se skládal jen z velmi malého okruhu lidí, takže tentokrát jsi předsedou ty, další rok bude na řadě někdo jiný. Ale tyto možnosti měli jen ti, kteří udržovali přímý kontakt s konzulátem. Poté, co jsem byl zvolen předsedou já, ostatní vystoupili.“

„Li Ming byl konzulátem zvolen proto, protože byl proti Falun Gongu. A proto tato volba byla výsledkem politickým a nevyjadřovala vůbec přání studentů.“

„Jak paní Wang Siao-tan podotkla, povykovali tenkrát někteří studenti a sprostě nadávali. Chovali se jako pouliční gauneři a ne jako studenti, kteří absolvovali v Číně univerzitu. Paní Wang se jen divila tomu, jak může univerzita v Minnesotě nabízet o sobě takový obraz.“

Tito lidé se jen na univerzitě drželi, nedělali žádné zkoušky a neustále měnili studijní obor. Komunistická strana Číny je nasazovala na různé univerzity, aby mohli plnit své speciální úkoly. Dostávali od konzulátu peníze a nepracovali, protože se věnovali jenom špionážní činnosti. Pan Jou řekl: „Také jsem slyšel, že konzulát nasadil do každého spolku jednoho až dva špiony, kteří poslouchali jen konzulát a prováděli špionáž.“

Zlákat a pak vydírat předsedy studentských spolků

Na univerzitách v Chicagu a v Minnesotě je celá řada čínských studentů. Obě města jsou rozlehlá a zaujímají velmi důležitou zeměpisnou polohu. Možná proto má konzulát enormní zájem právě o tyto dvě univerzity. Jak může konzulát kontrolovat univerzitu, ve které není mnoho studentů?

Praktikující pan Sü, bývalý místopředseda na univerzitě Atlantic na Floridě (Florida Atlantic Universität -FAU), si vzpomněl na jeden zážitek: „Byl jsem místopředsedou a věděl jsem o tom spolku. FAU byla normální, trochu odlehlou univerzitou a patřila do správního území čínského konzulátu v Houstonu. Ale do roku 1999 (do začátku pronásledování Falun Gongu) se o nás moc konzulát nestaral. Nanejvýš nám dali trochu peněz, aby nás pozvali do kina. Od roku 1999 to zasáhlo i naši univerzitu.“

„Od roku 1999 již nejsem místopředsedou. Ale jako bývalý spolupracovník pomáhám často při různých akcích. Všichni studenti tady věděli, že se učím Falun Gong. Znali mě a důvěřovali mi. Na univerzitě jsme rovněž pořádali informační dny o Falun Gongu. Možná byly vztahy mezi námi a studenty tady tak dobré, protože jsme byli daleko od čínského konzulátu. Později za mnou přišel předseda a chtěl mě odvrátit od Falun Gongu. Já jsem to přirozeně odmítl a hodně jsem mu o Falun Gongu a o pronásledování vyprávěl. Nakonec řekl poněkud netaktně: „Když se toho nechceš zříct, nezbývá mi nic jiného, než nahlásit tvé jméno na konzulátu v Houstonu. Vyžadují ode mě celý seznam.“

Od té doby mu bylo velmi nepříjemné, když mě potkal. Předtím jsme bývali dobrými kamarády. Když praktikující Falun Gongu nahlásili svou účast na mezinárodní studentské slavnosti a dostali příslib, že budou moci předvést cvičení na jevišti, byl tento předseda velmi nervózní. Několikrát uměle vytvářel konflikty, a to jak na univerzitě tak u pořadatele, aby dosáhl toho, že nebudeme smět na slavnosti vystoupit. Dokonce řekl: „Já se sice nechci vrátit zpátky do Číny, ale mám tam ještě svou rodinu, a chci je kdykoliv navštívit. Řekli mi, že když to nebudu dělat, budu také na seznamu. Nezbývá mi nic jiného, než jim tvé jméno nahlásit. Jenom tak zůstanu na té bezpečné straně.“ Já jsem věděl, že tím „oni“ myslí konzulát. Je to skutečně hanebné, že konzulát využívá vazeb, které studenti dosud k Číně mají, aby zneužil jejich vlastní budoucnost jako prostředek k vydírání a aby pronásledoval Falun Gong v cizině.“

„Potěšující bylo, že díky úsilí praktikujících Falun Gongu jsme přece jen mohli cvičení na jevišti předvést. Nadto nám byl dán k dispozici ještě informační stánek. Naše akce byla velmi úspěšná a pořadatelům z univerzity se také velmi líbila. Doslova řekli, že nás na slavnosti rádi uvidí každý rok. Krátce před absolvováním mého studia mě vyhledal jeden z kompetentních členů studentského spolku, který se na této věci spolupodílel, aby se mi a všem praktikujícím Falun Gongu omluvil.“

„Poté, co jsem absolvoval studium, přestěhoval jsem se do Chicaga. Když jsem zažádal o prodloužení pasu, zeptal se mě konzul Jie Čen, jestli jsem studoval na floridské univerzitě, a pak mou žádost odložil stranou, aniž by mi sdělil důvod. Na tomto případu lze jasně rozpoznat, že předseda spolku skutečně sbírá materiály a informace pro konzulát.“

Tento příklad ilustruje, jak vysokou cenu musí člověk zaplatit, jak špatné svědomí musí takový člověk mít, přestože dostává od Komunistické strany Číny peníze a tituly.

Všichni studenti, řekněte KS Číny jasné „ne“

Wang Siao-tan poznamenal: „Studentský spolek má studentům sloužit a pomáhat, avšak nechává se řídit konzulátem a snižuje se dokonce ke špionáži. Někteří studenti jednoduše spolky poslouchají, aniž by o tom přemýšleli. To je velice politováníhodné a vzbuzuje to i obavy. Doufám, že všichni čínští studenti poznají pravé skutečnosti a budou moci vystoupit ze stínu. Mají vést zdravý život. V USA se nemají naučit jen vědám, ale i myšlenkám západní společnosti a civilizace a také schopnosti samostatně rozpoznávat dobro od zla.“

Jeden student z texaské univerzity, který byl v uvítací skupině, když Ťiang Ce-min v roce 2002 navštívil USA, řekl: „Dostal jsem 35 US dolarů, oběd a plášť do deště. Stáli jsme tam v dešti. Ale já i mnozí mí spolužáci jsme záviděli protestujícím praktikujícím na protější straně ulice kvůli jejich pokojnému výrazu v obličeji, jejich žlutým pláštěnkám apod. Nemohu to ani popsat slovy, jak moc jsem jim záviděl. Potom jsem se už nikdy na takovýchto vítacích akcích nepodílel. Když se mě předseda opět zeptal při další takové příležitosti, odpověděl jsem: „Je přece už dostatek lidí, kteří chtějí „vítat“. Věděl, o čem mluvím, a jen se trpce usmál. Položertem jsem pokračoval: „Jen se podívejte na ty praktikující Falun Gongu na druhé straně, jejich pláštěnky jsou žluté a jak jsou hezké! Jen se podívejte na tuhle rudou pláštěnku od konzulátu, když začne pršet, okamžitě ta červená barva pouští. To je ale hrozná kvalita. Jak bych mohl ještě někdy na takovouto uvítací akci jít.“ Později tento student řekl: „Díky pláštěnce může člověk spatřit, kdo se směje naposled. Já už v žádném případě na takovéto akce nepůjdu.“

Komunistická strana Číny využívá mladé studenty v zahraničí, což jen urychlí její pád. Je opravdu velká škoda, že čínští studenti v cizině si nemohou užívat svobody, ale musejí být činní jako tajní agenti. Radíme každému studentovi s upřímným srdcem, aby řekl „ne“ komunistické straně. Nenechte se už dál KS Číny zatahovat do jejích špinavých machinací, protože bude stejně brzy zničena.

Zdroj: http://de.clearharmony.net/articles/200706/38375p.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.