USA/New York: Jak Komunistická strana Číny řídí čínský studentský spolek, aby pronásledoval Falun Gong (část 1.)

Od Ming-chuej reportéra Sü Čchinga

NYUCCC (New York University Chinese Culture Club) (Čínský kulturní klub newyorské univerzity) zveřejnil na popud čínského konzulátu dopis k podpisové akci, aby byl narušována první čínská taneční soutěž, pořádaná televizní stanicí NTDTV. Již dlouho nasazuje čínské Ministerstvo zahraničí všechny páky, aby překazilo onu čínskou taneční soutěž. Protože se NTDTV nenechá kontrolovat KS Číny a soustřeďuje se hlavně na zpravodajství o pronásledování Falun Gongu, vyvíjí KS Číny neustále na tento televizní vysílač represivní nátlak. Po rozsáhlé pomlouvačné propagandě ve vlastních sdělovacích prostředcích řídí Komunistická strana Číny i studentský spolek jako špionážní orgán v cizině, aby tuto soutěž překazila.

Ve skutečnosti není žádným tajemstvím, že KS Číny řídí studentské spolky v zahraničí. Obzvláště od začátku pronásledování Falun Gongu v roce 1999 využívá Komunistická strana Číny studentské spolky, aby zákonnými aktivitami škodily Falun Gongu. Někteří koordinátoři ze studentských spolků nebo podobných organizací provádějí špionážní činnost, aby pronásledovali Falun Gong. Tři následující příklady jasně ukazují používané metody KS Číny.

Štvát v pozadí

24. 05. 2007 se na univerzitě v Chicagu konala přednáška „Nové hromadné vyhlazování v Číně“. Známý právník pro lidská práva pan David Matas, expert na lidská práva a zdraví, pan Kirk Allison z univerzity v Minnesotě a předseda Asijského institutu pan Čang Er-pching referovali před zhruba stovkou posluchačů o loupeži orgánů praktikujícím Falun Gongu v Číně. Jejich projevy upozornily posluchače na situaci lidských práv v Číně.

Ale krátce před otevřením fóra rozdávali někteří mladí čínští studenti letáky s obsahem, že k žádným krádežím orgánů nedochází, a šířili mezi zúčastněnými samé lži. Když k nim přišli praktikující a chtěli jim uvést věci na pravou míru, neposlouchali je a jenom nadávali. V pozadí za studenty pozoroval celou scenerii jeden postarší muž. Když jeden praktikující chtěl fotografovat, studentům to bylo celkem jedno, ale ten muž se okamžitě schoval. Někteří studenti však okamžitě utekli, jakmile s nimi chtěli praktikující jít na policii. O chvilku později se bezpečnostní služba univerzity postavila ke vstupním dveřím do sálu. Když to studenti uviděli, změnila se barva jejich obličeje a ptali se bezpečnostní služby, proč byla pozvána. Zdálo se, že chtějí hrát divadélko, avšak po chvilce bez dalšího provokování zmizeli.

Vyvolávat neklid, provokovat studenty, likvidovat Falun Gong

Volební kampaň předsedy čínského spolku studentů na univerzitě v Minnesotě byla typickým příkladem. Protože to celé byla skrz naskrz fraška inscenovaná čínským konzulátem, sledovali čínští obyvatelé tuto událost velmi pozorně. Poté odstoupilo 9 členů spolku. Když na univerzitu došlo mnoho stížností a žalob, ta zahájila vyšetřování. Bývalý předseda studentského spolku, bojovník za lidská práva pan Jou Jün-čching a bývalá kandidátka na předsedkyni Wang Siao-tan vzpomínají na tehdejší situaci.

Pan Jou řekl, že čínský konzulát kontroluje více než 60 studentských spolků a přiděluje jim politické úkoly, jako například „Likvidování Falun Gongu“. Zařídí, aby se předsedy spolků stali ti studenti, kteří jsou proti Falun Gongu. Zařídí, aby se špioni dostali na americké univerzity a předsedové dostávají přímo od nich kapesné. Kromě toho vyzývají spolky k získávání hlavně mladých Číňanů, aby mohli vítat čínské státníky při státních návštěvách.

Pan Jou sám byl od roku 2002 do roku 2003 předsedou studentského spolku na univerzitě v Minnesotě. V roce 2004 byl členem spolku. Podle jeho líčení pozval 26. ledna 2004 Čcheng Ťia-cchaj a Ťiang Po ze vzdělávacího oddělení čínského generálního konzulátu v Chicagu přes 10 členů spolku na večeři. Zúčastnili se i dva praktikující Falun Gongu, paní Wang Siao-tan a pan Čch' Süe-tung. Ťiang Po byl kulturním radou a byl to zejména on, kdo byl kompetentní, aby pronásledoval Falun Gong. Každého přítomného studenta se dotazoval na jméno, jak se jeho jméno píše v čínštině, jakou univerzitu absolvoval, jeho adresu v Číně, zjišťoval informace o rodičích a zajímalo ho i to, jestli se po studiích vrátí do Číny. O všech si provedl důkladné záznamy.

Dále pan Jou vyprávěl, že poté co Wang a Čch' odešli, začal Čcheng Ťia-cchaj útočit na Falun Gong a vyzýval spolek k tomu, aby neudržoval žádné kontakty s praktikujícími Falun Gongu. Nadto by měli studenti aktivně proti Falun Gongu bojovat. Čcheng řekl: „Bude-li Falun Gong chtít pořádat nějaké akce ve škole, musíte proti tomu protestovat. Když jste v USA, je konzulát vaším jediným útočištěm. Když se vám v USA něco přihodí, může vás zastupovat jenom konzulát.“

Wang Siao-tan řekla: „Všichni věděli, že jsem praktikující Falun Gongu. Proto pracovníci konzulátu neprozradili nic v mé přítomnosti, nýbrž o tom mluvili tajně za mými zády.“ V den volebního klání na předsedu spolku byli dvěma kandidáty Wang a Li Ming. Volby se zúčastnilo přes 100 voličů, což bylo daleko více než v jiných letech. Li Ming měl štvavý proslov a pobuřoval studenty proti Falun Gongu s odůvodněním, že „Falun Gong chce ovládnout studentský spolek“. Když měla Wang přednést svou volební řeč, ozval se hluk. Jedna žena (ne z řad praktikujících) dala svůj hlas Wang, avšak okamžitě byla terčem narážek, že je skrytá praktikující Falun Gongu ve spolku. Nakonec volbu vyhrál Li Ming. Předtím Li Ming upozornil na to, že jeho účast ve volbách bude sloužit k tomu, aby odstavil Wang Siao-tan, protože praktikuje Falun Gong.

Jou podotkl: „Najednou se objevilo 100 lidí. Dokonce ani na filmové představení jich tolik nechodí, nemluvě o volbách.“ (poznámka překladatelky: Čínský konzulát v cizině pořádá pravidelně filmová představení, aby získal vděk studentů, protože tato filmová představení jsou zdarma). To, že předchozí předseda Čang Siao-wu odstoupil a najednou se objevil Li Ming, naplánoval všechno konzulát. Den před volbou konzulát ještě obvolával studenty, jednoho po druhém.

(pokračování)

Zdroj: http://de.clearharmony.net/articles/200706/38354p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.