Austrálie/Canberra: Shromáždění podpořilo 22 milionů Číňanů, kteří vystoupili z Komunistické strany Číny

24. května 2007 uspořádalo několik organizací, jako Svobodná Čína a Celosvětové servisní centrum pro výstup Číňanů z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací, velké shromáždění na Parlamentním kopci, aby podpořilo 22 milionů odvážných Číňanů, kteří vystoupili z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací. Zástupci různých pravicových skupin zde promluvili a vyjádřili svou podporu.

Shromáždění na Parlamentním kopci podpořilo 22 milionů výstupů z Komunistické strany Číny

Paní Čung Pching, zástupkyně Celosvětového servisního centra pro výstup Číňanů z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací

Paní Čung Pching, zástupkyně Celosvětového servisního centra pro výstup Číňanů z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací, řekla, že od zveřejnění „Devíti komentářů ke komunistické straně“ v říjnu 2004 přichází čím dál více lidí na to, jak je ve skutečnosti Komunistická strana Číny zlá. Dnes je to již 22 milionů Číňanů, kteří ze Strany vystoupili.

Zástupce Koalice na vyšetřování pronásledování Falun Gongu všem přítomným řekl, že pokud Komunistická strana Číny nepřestane porušovat lidská práva, neměly by se v Číně konat olympijské hry. Oznámil, že pokud Čína do 8. srpna 2007 nenajde pro Koalici na vyšetřování pronásledování Falun Gongu žádnou uspokojivou odpověď, celosvětově spojí právnické síly, aby bojkotovala Olympijské hry 2008 v Pekingu.

Pan Peter Westmore, prezident Národní občanské rady, zaslal dopis, ve kterém podpořil toto shromáždění. Stálo v něm, že Čína neprovedla vůbec žádné zlepšení v otázce lidských práv a olympijské hry slouží Komunistické straně Číny jako místo setkání, aby tak roztočila iluzi o její hospodářské velikosti.

Pan Fang Jüan, prezident čínské Strany práce, hovořil z pověření čínských demokratických stran: Strany práce, Demokratické strany, Sociálně demokratické strany a Strany pro svobodu a demokracii. Poděkoval praktikujícím Falun Gongu za jejich velký přínos v otázce zlepšování morálky a za informování veřejnosti o hrůznostech Komunistické strany Číny. Také vyzval lidi uvnitř komunistického systému, aby se pořádně podívali na zlou povahu Strany a aby se od ní distancovali.

Pan Fang Jüan, prezident čínské Strany práce, poděkoval praktikujícím Falun Gongu za jejich velký přínos v otázce zlepšování morálky a za informování veřejnosti o hrůznostech Komunistické strany Číny

Pan James Scott, zástupce organizace „Slzy utlačovaných“

Pan James Scott, zástupce křesťanské skupiny za lidská práva „Slzy utlačovaných“, odsoudil Komunistickou stranu Číny za její utlačování svobody vyznání. Je přesvědčen o tom, že Komunistická strana Číny sleduje hospodářské úspěchy za cenu porušování lidských práv a lidské důstojnosti. Řekl přítomným, že sliby Strany o oživení ekonomického rozvoje jsou jen plané lži uvnitř systematického porušování lidských práv. Druhý zástupce této organizace poukázal na počet pronásledovaných křesťanů v Číně. Vyzval mezinárodní společenství, aby věnovalo pozornost lidským právům duchovních skupin v Číně.

Paní Natasha Stott Despoja, pan Bob Brown a pan Guy Barnett, senátoři, také zaslali shromáždění dopisy, ve kterých vyjádřili svou podporu. Paní Natasha Stott Despoja napsala, že Komunistická strana Číny musí pochopit, že respektování demokracie, svobody a lidských práv není žádná výhodná akční nabídka pro její udržení se u moci. A ten velký počet výstupů ze Strany jasně dokazuje, že se Číňané začínají probouzet.

Shromáždění před čínskou ambasádou

Mnoho turistů bylo svědky shromáždění

Po setkání na Parlamentním kopci se skupina shromáždila před čínskou ambasádou. Mnoho turistů z Číny této události přihlíželo. Někteří se při pohledu na shromáždění usmívali, jiní vypadali zmateně a vylekaně. Mnozí z nich si to v tichosti fotografovali.

Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200706/38122p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.