Indie: Pánové David Kilgour a David Matas navštívili Indii, aby upozornili na loupeže orgánů v sousední Číně

Pan David Kilgour, bývalý kanadský státní tajemník pro Asii a Tichomoří a pan David Matas, právník pro imigraci a lidská práva, navštívili v posledním dubnovém týdnu Indii. Byli pozváni, aby zde představili svou zprávu o loupežích orgánů v Číně, která byla přeložena do jazyka Hindi. Indie byla 32. zemí, kterou navštívili, aby svou zprávu představili.

Pánové David Kilgour a David Matas navštívili politická a hospodářská hlavní města Nové Delhi a Mumbai. Hovořili o své zprávě se členy parlamentu, bývalými ministerskými předsedy, soudci Nejvyššího soudu, právníky, lékaři a studenty medicíny, studenty a profesory na univerzitách, novináři a médii. Zúčastnili se jedné parlamentní schůze, avšak z důvodu lokálních voleb nedostali příležitost, aby zde mohli promluvit.

Někteří profesoři ekonomie, historie a politologie z univerzity v Mumbai byli šokováni, když pan David Kilgour prezentoval fakta o temné stránce hospodářských reforem a zapochyboval o nadsazených zprávách jednoho vedoucího mezinárodního investičního bankéře a makléřské firmy, na které se profesoři stále odvolávali.

Velký počet studentů byl šokován, když se dozvěděli o loupežích orgánů. Někteří studenti medicíny řekli, že toto je velká urážka Hippokratovy přísahy, kterou lékaři složili. Také chtěli vědět, jak se s tím vyrovnává jejich svědomí a jak ukončit tuto hrůzu. Někteří novináři již o těchto odporných zločinech věděli a sdělili, že rozšíří svou tichou podporu, ale jejich zprávy v médiích jsou zadržovány díky politickým rozhodnutím tiskových magnátů.

Jeden právník řekl: „Když Čína nepovolí pánům Kilgourovi a Matasovi přicestovat do Číny a provést další vyšetřování, je to skryté přiznání viny.“

Jeden student práv řekl, že mu bylo známo, že všude v rozdílné míře existuje korupce. Avšak nevěděl, že by státní aparát mohl v tak velké míře a tak systematicky organizovat takové nelidské zločiny.

Ve většině svých vystoupení pan David Kilgour chválil Gándhího principy a žádal lidi, aby se jich drželi. Lidé byli pohnuti, když citoval Gándhího: „Existují doby, ve kterých byste měli poslouchat jedno volání; jedno volání, které je to nejvyšší ze všech, tj. hlas svědomí, přestože takováto poslušnost vás bude stát možná hořké slzy, a ještě více, odloučení od přátel, od rodiny, od státu, ke kterému možná patříte, ale především to, co vám bylo tak drahé, jako sám váš život. Neboť tato poslušnost je zákon našeho bytí.“

Další citát od Gándhího, který použil ve skupině právníků: „Nejvíce pomáháte zlému systému tím, že se řídíte jeho příkazy a nařízeními. Zlý systém si nikdy nezaslouží takovouto věrnost. Tato věrnost znamená, že se podílíte na páchání zla. Dobrý člověk se celou svou duší zlému systému postaví.“

Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200705/39361.html
Německá verze: http://www.clearharmony.de/articles/200705/37654p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.