Hongkong: Praktikující Falun Gongu uspořádali shromáždění a pochod na protest proti tomu, aby Hongkong použil černou listinu Komunistické strany Číny

Od praktikující Falun Gongu z Hongkongu

26. června 2007 se shromáždili praktikující v „Charter Gardens" v Hongkongu na protest proti použití černé listiny, který dala KS Číny k dispozici hongkongským úřadům s cílem znemožnit tchajwanské právničce pro lidská práva Therese Čchu a ostatním praktikujícím Falun Gongu vstup na území. Kromě toho byla tato událost doprovázena násilím použitém proti praktikujícím. Později pochodovali praktikující a jejich přívrženci k sídlu hongkongské vlády a tam předali zmocněnci Donaldu Tsangovi otevřený dopis, ve kterém byly hongkongské úřady vyzvány k tomu, aby v budoucnu braly ohled na hongkongské občany a chybné jednání zastavily a napravily, aby dodržovaly lidská práva v celé šíři a aby se vyvarovaly toho, stát se „společníkem“ KS Číny, která stojí před rozpadem.

Praktikující Falun Gongu z Hongkongu předčítají otevřený dopis před sídlem hongkongské vlády

Přítomní kongresmani a demokratičtí aktivisté odsoudili vládu Hongkongu za porušení lidských práv a právních předpisů a za spolupráci s KS Číny při jejím potlačování odlišných názorů. Kongresman středo-západní oblasti Lin Sung-žan kritizoval vládu za to, že se lísá k vedoucím představitelům Komunistické strany Číny tím, že potlačuje různé hlasy ve společnosti. Demokratický aktivista Sun Pin navíc obvinil Donalda Tsanga ze spolupráce z KS Číny – z podléhání stranickým nařízením. To totiž vede k tomu, že vláda Hongkongu omezuje svobodu a porušuje lidská práva podobně jako čínský komunistický režim. Kchan Hung-cheung, mluvčí Falun Gongu v Hongkongu, přečetl Donaldu Tsangovi otevřený dopis praktikujících Falun Gongu. Následuje úplné znění:


Vážený pane Donalde Tsangu,

vyjadřujeme rozhodný protest s ohledem k násilnému převozu obhájkyně lidských práv Theresy Čchu zpět do vlasti hongkongským imigračním úřadem v pondělí. Před 10. výročím návratu Hongkongu ke kontinentální Číně zneužily úřady Hongkongu své pravomoci, aby porušily lidská práva praktikujících Falun Gongu. Spolupracovaly s Komunistickou stranou Číny, využívajíce přitom černé listiny, aby slepě uspokojily komunistickou diktaturu, aniž by rozlišovaly mezi dobrem a zlem. Zarmoutilo nás to a pobouřilo.

Právnička Theresa Čchu je hlavní jednatelkou společnosti „US Human Rights Law Foundation" v Asii. Zastupuje Tchaj-wan v „Globální koalici proti článku 23“ a praktikuje Falun Gong. Právnička Čchu přijela 19. června obchodně do Hongkongu a 20. června opět odcestovala. 24. června večer jí byl zamítnut vstup do Hongkongu s odůvodněním, že je „pro všeobecné blaho nežádoucí“. Podrobnější důvody jí nedokázaly úřady sdělit. Theresa Čchu zůstala přes noc na letišti a 25. kolem poledne byla násilně sbalena do „deky proti násilnictví“ a poslána zpět na Tchaj-wan. To bylo poprvé, kdy bylo s právničkou při cestě do Hongkongu takto násilně zacházeno.

Když právničku Čchu vyslýchal imigrační úřad, byl jí odebrán pas a vízum do Hongkongu. Imigrační úředníci se jí ptali na účel její cesty do Hongkongu a s kým se má setkat. Právnička Čchu sdělila, že přijela kvůli aktivitě, která je dle zákona zcela legitimní a chce 1. července pozorovat aktivity „Jednoho národa – dvou systémů“. Kchan Hung-cheung, její kontaktní osoba v Hongkongu a koordinátor Asociace Falun Dafa v Hongkongu, kromě toho ujistil imigrační úředníky, že Theresa Čchu se zúčastní pokojných a zákonných aktivit. Řekl, že doufá, že jí imigrační úřad příjezd povolí.

Právnička Čchu několikrát požádala ve vazební místnosti o to, aby směla vidět svého advokáta. Imigrační úředníci však dostali pokyny od svých nadřízených a změnili svůj postoj. Zpočátku jí přislíbili, že bude moci vidět svého advokáta a podat protest. Avšak dříve než advokát přišel, musela právnička Čchu v osm hodin ráno dát ruce vzhůru na pokyn pohotovostní policie, ta ji totiž chtěla násilím dopravit jinam. Právnička Čchu považovala za svou důstojnost jít sama k odbavení. Letadlo však právě odlétlo, a tak byla odvedena zpět do vazební místnosti.

Poté vedoucí imigrační úředník Čchen Wen-chao požadoval, aby Čchu odlétla letadlem v 11:20 hodin. Proto žádala paní Čchu, aby mohla zavolat svému právníkovi, a pověřila právníka Alberta Ho Čchun-jena, aby s Čchen Wen-chaem vyjednával po telefonu. Albert Ho naléhavě žádal imigrační úřad, aby ještě jednou přemýšleli o povolení vstupu Theresy Čchu a povolili jí ho. Avšak Čchen Wen-chao sdělil, že dostal nařízení z nejvyšších míst o vyhoštění a nemůže toto rozhodnutí změnit. V poledne kolem 12:00 hodin byla právnička Chu šesti policisty násilně zavinuta do „deky proti násilnictví", byla posazena do invalidního vozíku a násilím dopravena k letadlu do Tchaj-pchej ve 12:20 hodin.

Falun Gong je v kontinentální Číně brutálně pronásledován, bezpočet šťastných rodin bylo rozbito a zničeno. Velký počet praktikujících Falun Gongu byl nezákonně uvězněn, tito lidé jsou brutálně mučeni. Tisíce praktikujících byly během pronásledování zabity – dokonce jsou jim zaživa odebírány orgány a jejich mrtvoly zpopelněny, aby nebyly žádné důkazy. V Hongkongu naráželi praktikující Falun Gongu v posledních letech na různé druhy utlačování a neférového jednání. Setkali se také se špiony, které vyslala Komunistická strana Číny, a kteří se v posledních měsících neustále motali kolem nich a potají pozorovali a filmovali aktivity Falun Gongu, vypracovávali černou listinu a páchali dokonce i násilí. Bez spolupráce a přípustnosti ze strany úřadů, by byli nemohli jednat tak bez skrupulí. Jestliže vláda chce, aby se Hongkong stal hlavním městem špionů Komunistické strany Číny, potom nemůže očekávat, že se stane mezinárodní metropolí.

Protiprávní a násilné odsunutí právničky Theresy Čchu a nedávné zamítnutí udělení vstupního víza nejméně 100 tchajwanských praktikujících Falun Gongu, je dalším důkazem toho, že KS Číny nadále vede černou listinu. Hongkongské úřady pohrdají lidskými právy, svobodou a zákony, a ani se nepřipojují k celosvětovému tlaku, který se staví spravedlivě k odsouzení hrůzných činů Komunistické strany Číny. Místo toho zneužívají svou moc a podporují KS Číny při páchání zla, dávají v sázku morální zásady, na kterých si Hongkong zakládá a marně se snaží získat oblibu u komunistického režimu před návštěvu Chu Ťin-tchaa. Utlačují velký počet lidí, kteří se podílejí na aktivitách Falun Gongu. Toto je skutečně největší odsouzení politiky „Jeden národ – dva systémy".

Nerespektování lidských práv a porušování zákona pošpiňuje nejen pověst Hongkongu, ale, což je ještě horší, podkopává morální základy lidí, kteří v Hongkongu vládnou. Jestliže to nebude včas napraveno, způsobí to lidem v Hongkongu obrovské problémy. Čínský komunistický režim neztělesňuje Čínu. Je to zlý a brutální režim, který byl již od počátku nelidský a jednal proti přírodě a proti čínské kultuře. Vlna výstupů z Komunistické strany Číny je symbolem toho, že se začíná probouzet svědomí čínských lidí. KS Číny nadále přináší na světlo určitý druh šílenství před dnem posledního soudu. Vysoce postavení lidé v Komunistické straně Číny, kterým ještě zbylo trochu svědomí, hledají cestu pro sebe i pro lid, jak se dostat ze země. Vláda v Hongkongu má dobrý základ, proto nemusí následovat nepolepšitelnou KS Číny a dělat špatné věci. Vážně apelujeme na vládu Hongkongu, aby pomyslela na dobrou budoucnost lidu z Hongkongu, aby okamžitě tento postoj zanechala a napravila, aby zachovala morálku, svědomí a lidská práva, aby vytvořila pro Hongkong a jeho lid nádhernou budoucnost a přispěla k vytváření nové Číny bez komunistické strany.

Hongkongští praktikující Falun Dafa.


Zdroj: http://de.clearharmony.net/articles/200707/38444p.html
Anglická verze je dostupná na: http://www.clearharmony.net/articles/200706/40136.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.