Česká republika/Hlučín: Základní lidská práva nemohou být pošlapávána

V sobotu 7. července 2007 proběhlo na Hlučínském Náměstí míru setkání občanů Hlučína s praktikujícími Falun Gongu. Praktikující rozdávali letáčky, cvičili před rozloženými banery a neúnavně vysvětlovali podstatu kultivační praxe, její účinky na zdraví a informovali kolemjdoucí o neuvěřitelných metodách, které používá čínská komunistická strana (ČKS) proti svým vlastním dobrým lidem, aby je donutila tuto praxi opustit.

Podle posledních zpráv a šetření nezávislých vyšetřovatelů pana Kilgoura a Matase jsou věznění praktikující v Číně vystaveni tomu, že jim zaživa odeberou vnitřní orgány a prodají je na černém trhu na transplantace bohatým cizincům (více informací naleznete na: http://www.organharvestinvestigation.net/).

Mnoho lidí vyjádřilo svůj občanský postoj podepsáním se pod petici “Proti odebírání orgánů za živa“ a tak se jednoznačně postavili proti těm, kteří porušují ta nejzákladnější lidská práva. Z tváří některých lidí, když se dověděli o metodách, které používá ČKS proti praktikujícím v pracovních táborech, bylo možné vyčíst lítost, zklamání, beznaděj nad situaci, která tam panuje, ale na druhé straně přesvědčení, že ta strašná zvěrstva brzy skončí a po zásluze budou ti, kteří to mají na svědomí odsouzeni za své činy.

Jeden pán, který byl účastníkem bojů za osvobození Československa za 2. Světové války, se o této akci vyjádřil slovy: „Je dobře, že vy mladí pomáháte odhalovat zločiny, které se ve světě stále dějí.“ Několik lidí se mělo zájem naučit cvičení a tak se s praktikujícími domluvili, kde a kdy je možné se to naučit.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.