Přirozené, velkorysé a úžasné – kultivační příběhy mého manžela a mě (1. část)

Je mi 64 let. Vyrůstala jsem v horské vesničce. Nikdy jsem nechodila do školy. Podle mého názoru mám v zásadě všechny tradiční hodnoty respektované Bohy a ctím heslo „činy vyvolávají důsledky“, které byly předány našimi předky.

Během žní v roce 1998, když jsem sušila zrní na balkóně, jsem slyšela, jak se lidé před domem baví o Falun Dafa. Čím víc jsem je poslouchala, tím víc jsem byla zvědavá. Proto jsem se jich zeptala, jestli potřebují více lidí. Řekli mi, že kdokoliv chce přijít, je vítaný.

Sledování Mistrových videí

Po večeři jsem se vydala do domu člověka, který se chystal vyučovat cvičení. Bylo tam mnoho lidí, mužů i žen, mladých i starých. Všichni sledovali Mistrovy videonahrávky. Když jsem uviděla Mistra na videu, ucítila jsem, že Mistra znám, a také se mi líbilo ho poslouchat. Všichni se soustředili na jeho přednášky. Energetické pole bylo příjemné.

Dafa učí Pravdivost, Soucit a Snášenlivost a jak být dobrým člověkem. V momentě, kdy jsem to uslyšela, jsem ucítila, jako by se můj mozek propojil.

Chodila jsem se dívat na Mistrovy přednášky každý den. Každý večer jsem rychle uklidila a spěchala, dokud jsem nedokončila poslech všech přednášek. Takto jsem našla Tao a získala Fa.

V naší vesnici bylo mnoho lidí, kteří se kultivovali v Dafa. Velmi často to byly úžasné a dojemné příběhy. Kdykoliv byla možnost, sdílela jsem je s manželem. Také jsem s ním sdílela mnoho principů, které nás učí, jak být dobrým člověkem. Vždy se mu poslouchání líbilo. Zkoušela jsem ho přesvědčit, aby také praktikoval, ale odpovídal, že je příliš zaneprázdněný. Říkal, abych se to učila a že mě bude podporovat.

Aby mě opravdu podpořil ve studiu Fa, dělal spoustu práce doma i na statku. Když se někdo zeptal: „Proč tak podporuješ manželku v praktikování Falun Dafa?“, hned odpověděl: „Protože je to velmi dobré.“ A pak pokračoval: „Moje žena je dobrý člověk. Poté, co si mě vzala, pracovala velmi tvrdě, byla ke všem milá, nejen ke mně. Falun Dafa učí lidi být dobrými následováním principů Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti. Není skvělé být lepší? Kdo by to nepodporoval? Dafa dává praktikujícím moudrost.“

Nyní mohu bez problémů číst Zhuan Falun, Ming-chuej Weekly a ostatní pravdu objasňující materiály.

Prožití síly Dafa

Jednou, bylo to v roce 2011, když jsme se s manželem chystali odjet autem z trhu, kde jsme prodávali sladké brambory, se manžel rozjel, aniž by zkontroloval, jestli už v autě sedím. Vypadla jsem z něj a převrátila se dozadu. Poté, co jsem dopadla na nohy, jsem hned vstala.

Jakmile manžel uslyšel zezadu hluk, uvědomil si, že se stalo něco zlého a okamžitě zastavil. Když mě uviděl, jak tam stojím nezraněná, byl překvapený a měl veselý úsměv na tváři. Uklidnili jsme se. Poté mi kolemjdoucí s úsměvem řekl: „Jak jste mohla být před chvílí tak obratná?“ Také jsem se usmívala a pomyslela si: „Myslíte, že dělám bojové umění? Bez praktikování Falun Dafa a bez Mistrovy ochrany, jak by mohlo být tělo 50leté ženy tak lehké? Mohla jsem ochrnout.“

Jednání v počátku pronásledování – výjimečná sklizeň

Komunistická strana Číny začala pronásledovat praktikující Falun Dafa 20. července 1999. Navzdory pomluvám, které otrávily nespočet Číňanů, desetitisíce praktikujících Falun Dafa riskovaly své životy a objasňovaly pravdu vládním úředníkům na všech úrovních, stejně jako veřejnosti, a protestovaly proti pronásledování. Učedníci z naší vesnice jeli do Pekingu, aby lidem pověděli, že „Falun Dafa je dobrý“.

V roce 2000 jsem odjela s mnoha praktikujícími na náměstí Nebeského klidu, kde jsme plánovali umístit bannery s nápisem „Falun Dafa je dobrý“. Byli jsme však zatčeni místní policií a odvezeni zpět do vesnice. Dva týdny jsme byli ilegálně zadržováni a mučeni.

Po návratu domů jsem šla zkontrolovat farmu. Byla zpustošená, plevel rostl do výšky člověka a pokrýval všechny sladké brambory. Když jsem odstraňovala všechen ten plevel, všimla jsem si, že sladká bramborová vinná réva byla jemně roztroušená. A tak nezbylo nic jiného, než zasadit další kukuřici. Neočekávala jsem velkou sklizeň. Myslela jsem si, že je velmi důležité jet do Pekingu na centrální velitelství, abych jim řekla, že „Falun Dafa je dobrý“. A také říci něco spravedlivého o Mistrovi, i když jsem měla na farmě ztráty – to nic nebylo.

Podzimní úroda byla však nečekaně mimořádně dobrá. Kukuřice i sladké brambory vyrostly výše než v předchozích letech. Při výpočtu se produkce oproti předchozím rokům více než zdvojnásobila. Manžel byl velmi překvapený, když to viděl. Řekl, že za celý život, co pracoval na farmě, nezažil něco tak úžasného. Osvítila jsem se k tomu, že to byl Mistr, který mě povzbuzoval, abych Dafa ochraňovala. Rozhodně bych v tom měla pokračovat.

Při objasňování faktů veřejnosti jsme distribuovali DVD a pravdu objasňující brožury a poštovní známky. Téměř dvacet let jsem objasňovala pravdu tváří v tvář přátelům, rodině a našim lidem z černošské čtvrti. Mnoho lidí opustilo komunistickou stranu a její přidružené organizace.

Pokračování: http://cz.clearharmony.net/articles/a111155-Prirozene-velkoryse-a-uzasne-%E2%80%93-kultivacni-pribehy-meho-manzela-a-me-2-cast.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.