Obrácení stárnutí pomocí kultivace

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Na Ming-chuej jsem nedávno četl článek „Díky za požehnání mé rodiny“. Autor článku, praktikující Falun Dafa, podstoupil ve svých 75 letech lékařskou prohlídku. Poté mu řekli, že má srdce jako 20letý mladík.

Věřím, že tento praktikující získal mladé tělo díky kultivační praxi Falun Dafa.

Mistr řekl:

„Zdůrazňujeme vaše celostní zlepšování a celostní pozdvihnutí.“ (Zhuan Falun, Přednáška druhá, Otázka třetího oka)

„Naše kultivační praxe je opravdovou kultivační praxí obého, mysli i těla.“ (Zhuan Falun, Přednáška první, Zvláštní rysy Falun Dafa)

„Kultivace povahy a dlouhého života se vztahuje na kultivování charakteru ve stejné době, kdy je kultivováno tělo. Jinými slovy, přeměňujete své původní vrozené tělo. V průběhu přeměny budou lidské buňky postupně nahrazeny látkou vysoké energie a stárnutí se zpomalí. Bude to vypadat, že se vaše tělo vrací do mládí, vrací se postupně a prochází postupnou přeměnou, až je nakonec úplně nahradí látka vysoké energie. V té době se už vaše tělo úplně přeměnilo v jiný druh těla. Takové tělo, jak jsem řekl dříve, překročilo pět prvků a pět prvků je už dále nebude omezovat.“ (Zhuan Falun, Přednáška pátá, Kultivace povahy a dlouhého života)

Chápu to tak, že zatímco běžní lidé jsou den ode dne starší, praktikující Falun Dafa se stávají naopak mladšími prostřednictvím kultivování mysli a těla. Praktikující zmíněný výše došel kultivací k tomu, že jeho tělo vypadalo o padesát let mladší, než byl jeho skutečný věk.

Divím se ale, proč se to mnohým starším praktikujícím takto nepodařilo? Na mysl mi přicházejí některá možná vysvětlení.

První příčinou může být zasahování starých sil. Staré síly nedovolí praktikujícím, a hlavně těm starším, vypadat mladší. To znamená, že nedovolí fyzickým tělům praktikujících odrážet jejich kultivační stav. Jinak by si mysleli, že záhadnost kultivace by více neexistovala. Mistr o tom hovořil v přednáškách Fa. Ve skutečnosti staré síly dokážou změnit to, jak praktikující vypadají, ale neumějí změnit jejich podstatu. Ačkoliv u mnoha praktikujících to vypadá, že zestárli, jejich vnitřní těla jsou skutečně mladá. Místo toho, abychom tímto byli zmateni, měli bychom negovat pronásledování starých sil.

Druhým důvodem je, že někteří praktikující přemýšlejí o tom, jak zestárli, a tato myšlenka tomu může opravdu dopomoci. Když smýšlíme jako nepraktikující, náš charakter je takový jako u běžné osoby, která samozřejmě stárne. Takže taková myšlenka na stárnutí znamená, že jsme nedokázali uvěřit, že jsme učedníky Falun Dafa, kteří kultivují mysl i tělo.

Běžná osoba nemůže uniknout cyklu narození, stárnutí, nemoci a smrti. Jako praktikující, když si stále myslíme, že jsme zestárli, nebudeme moci nabýt naše mládí, a dokonce můžeme ve starším věku ztratit život. Skutečný praktikující opravdu dokáže zůstat navždy mladý.

V kultivaci je pevná víra klíčovou věcí a znamená to víru v Mistra a v Dafa. Bez pevné víry bude všechno ostatní povrchní.

Mistr řekl:

„Kdysi dávno se mohl člověk stát bohem jen tím, že podstoupil devět let těžkostí; ustal s veškerou činností, a seděl proti zdi a meditoval devět let.“ (Učení Fa na konferenci Fa v New Yorku, otázky a odpovědi, 17. 5. 2019)

Bódhidharma nepochopil Šákjamuniho učení, ale dosáhl pomocí dlouhé meditace osvícení. Jak to udělal? Uvědomil jsem si, že to bylo díky jeho víře v jeho Mistra a Dharmu. Jeho víra a vytrvalost mu přinesly v kultivaci úspěch. Není snadné sedět v kultivaci devět let. Jeho myšlenková karma a jiné faktory do něj zasahovaly a říkaly mu, že to nedokáže jen sezením. On ale nepodlehl a silně věřil ve svého Mistra.

Mistr řekl:

„Běžný člověk nemůže podle vašeho vzhledu rozpoznat změny, protože molekuly vašich buněk si stále zachovávají svoji původní stavbu a uspořádání. Jejich stavba se nemění, ale energie uvnitř se změnila. Od tohoto bodu nebudete přirozeně stárnout, vaše buňky nebudou odumírat a zůstanete stále mladí. V průběhu své kultivace budete vypadat mladě, a nakonec takoví zůstanete.“ (Zhuan Falun, Přednáška druhá, Překročení pěti prvků a Tří říší)

Neměli bychom být ovlivněni vzezřením některých starších praktikujících, protože to může být falešný dojem. Mistr už vyjasnil, že naše kultivační praxe zahrnuje mysl i tělo.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/17/393401.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/8/180230.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.