Chci jen dobré myšlenky

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

V poslední době do mě hodně zasahovala myšlenková karma. Pracuji v kanceláři. Objevil jsem, že jsem si často tvořil myšlenky na lidi, se kterými jsem se setkával v práci i na veřejnosti, bez ohledu na to, zda to byli mí známí nebo cizí lidé. Myšlenky byly špatné i dobré. Když se úroveň mé kultivace zvýšila, můj standard pro jejich posuzování se změnil.

Když jsem to hlouběji analyzoval, zjistil jsem, že než jsem začal kultivovat, byl jsem trochu domýšlivý a díval se na ostatní shora. Lidem jsem nedůvěřoval a vždy o ostatních přemýšlel negativně. Když jsem začal s kultivací, uvědomil jsem si, že to není správné.

Možná to, co se stávalo do nedávna, odráželo můj kultivační stav. Když jsem se setkal s někým nebo s něčím, moje první myšlenky byly vždy negativní nebo špatné. Stávalo se to náhle jako spontánní reakce. Špatné myšlenky zahrnovaly podezíravost, žárlivost, zášť, bojovnost, pomstychtivost, chtíč a pohrdání. Podíval jsem se dovnitř, abych odstranil myšlenkovou karmu a připoutání za ní.

Špatné myšlenky se objevovaly nečekaně ohledně drobných záležitostí. Například jsem se rozhněval, když mi auto, které jelo přede mnou, náhle vjelo bez varování do cesty: „Ty idiote! Neumíš řídit? Co kdybych do tebe narazil? Myslíš si, že ta silnice je jen tvoje?“ Pak jsem si pomyslel: „Jsem kultivující. Neměl bych mít žárlivost, rozhořčenost nebo bojovnost. Možná spěchá. Přece to není nic strašného.“ Když jsem změnil myšlení, znovu jsem se cítil dobře.

Někdy jsem viděl muže a ženu, jak si navzájem projevovali náklonnost. Pomyslel jsem si, že to nemusí být manželé, ale mají třeba jen poměr. Poté jsem pocítil opovržení, které následně vyvolalo chtíč. Hned jsem cítil, že moje myšlenky jsou špatné, a tak jsem se jich zbavil spravedlivými myšlenkami.

Jednou jsem cítil, že se na mě kolega zvláštně dívá, jelikož jsme měli předtím konflikty. Měl jsem podezření, že mě kritizoval za mými zády. Opětoval jsem mu špatný pohled. Naštěstí jsem se okamžitě zbavil špatných myšlenek, když jsem si uvědomil, že jsou špatné.

Cítil jsem se vyčerpaný tím, jak často se do mé mysli vloudily špatné myšlenky.

Mistr řekl:

„Zaháňame zlú stránku a používame len dobrú stránku na ochranu Fa. Keď druhí o nás hovoria niečo zlé, môžeme im dať vedieť akí sme dobrí a môžeme si to s nimi vyjasniť použitím dobrej stránky.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Singapure, 22. a 23. 8. 1998)

Osvítil jsem se k tomu, že když dosáhneme konečné fáze, musíme odkultivovat všechny špatné myšlenky z myslí. V té době bychom měli mít jen dobré myšlenky a poté můžeme dosáhnout osvícení. Pokud jde o mé myšlenky, začal jsem být na sebe přísný. Když se objevila myšlenka, nejprve jsem se pokusil rozlišit, zda je dobrá nebo špatná. Pokud byla v souladu s principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti, byla dobrá. Jinak byla špatná.

Mistr řekl:

„Věříme, že dobrý nebo špatný výsledek pochází z jedné bezděčné myšlenky a jiná myšlenka v tom okamžiku vede k jinému výsledku.“ (Zhuan Falun, Přednáška čtvrtá, Zlepšování charakteru)

Mistr také řekl:

„Ako som povedal, všetko čo sa dnes deje v ľudskej spoločnosti je výsledkom myšlienok učeníkov Dafa. Hoci staré sily existujú, ak nemáte takéto myšlienky, nemôžu robiť nič.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Filadelfii, USA, 30. 11. 2002)

Hned, jak se objevily špatné myšlenky, jsem si řekl: „Chci jen dobré myšlenky, nikoliv špatné. Špatné myšlenky nejsou moje. Nechci je.“ Opakoval jsem si to v mysli, dokud nezmizely.

Na začátku to bylo trochu obtížné. Někdy jsem myšlenku nezachytil, když se objevila. Prostě proklouzla. Ale díky neustálému přísnému přístupu k sobě jsem ji postupně dokázal zachytit, jakmile se nějaká objevila. Dokázal jsem rozlišit, zda byla dobrá či špatná, a dokázal odstranit ty špatné. Zůstaly jen dobré myšlenky. S nepřetržitým odstraňováním špatných myšlenek jsem se cítil šťastnější a uvolněnější fyzicky i psychicky.

Mí příbuzní a přátelé kolem mě se také změnili. Více z nich mě zdravilo nebo se na mě usmívalo. Dokonce i cizí lidé se na mě usmívali.

Mistr řekl:

„Bežní ľudia nevedia, že všetko toto je zahrnuté vo vyjadrení ‚podoba vecí sa rodí z mysle‘. Keď to teda povieme inak, vlastné faktory človeka môžu naozaj zmeniť jeho okolie. ‚Kultivujte sa‘ a ‚hľadajte vo vnútri‘ sú slová, ktoré som povedal veľmi priamym a jasným spôsobom. Ale nie je mnoho ľudí, ktorí týmto slovám dávajú patričnú váhu. To, čo som popísal, platí pre učeníkov Dafa, keď robia veci.“ (Vyučovanie Fa na stretnutí Veľkej Epochy, 17. 10. 2009)

Nedávno jsme dostali nového vedoucího. Před kultivací jsem měl s tímto mužem velký konflikt. Dříve jsme spolupracovali na stejné úrovni. Poté, co byl povýšen, byl na mě tvrdý. Podařilo se mi od něj dostat pryč, ale znovu se stal mým vedoucím. Cítil jsem se z toho nepříjemně. Přemýšlel jsem, zda na mě bude opět tvrdý. Pomyslel jsem si, že se musím znovu nechat přeložit. Byl jsem docela naštvaný.

Pak jsem si pomyslel: „Jsem kultivující. Moje kultivační cesta je uspořádána Mistrem, který pro mě uspořádal to nejlepší. Mistr nám řekl o původu lidí v dnešním světě. Musím se řídit standardy Pravdivost, Soucit a Snášenlivost. Bez ohledu na to, kdo to je, je to jeden z příbuzných Mistra. Má se mnou předurčený vztah. Musí být spasen.“

Rozhodl jsem se: „Musím odložit své rozhořčení a být k němu skutečně laskavý, bez ohledu na to, jak se mnou zachází.“

Když jsem si to v mysli takto nastavil, byl jsem schopný s ním zacházet s laskavostí a shovívavostí, kterou jsem získal z kultivace ve Falun Dafa. Tvrdě jsem pracoval a snažil se, aby se jeho břemeno zmenšilo. Cítil mou laskavost a upřímnost a také se změnil. Podporoval mě a staral se o mě v práci i mimo ni. Bylo to, jako kdybychom byli staří přátelé, jako kdyby se mezi námi nikdy nestalo nic negativního.

První věc, kterou dělám, než se pustím do práce, je, že na celou firmu vysílám spravedlivé myšlenky, abych vyčistil zlé faktory za ní a rozpustil zasahování a pronásledování ze strany starých sil. Chci mít kolem sebe pravé já vnímajících bytostí, aby se probudily, věřily v Dafa a opustily Komunistickou stranu Číny a její přidružené organizace.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/22/390856.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/17/179921.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.