Jak se poctivé chování praktikujících dotýká lidských srdcí

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

V Číně je pro lidi pracující ve finančním a účetním sektoru obvyklé, že dostávají peníze a dárky od zákazníků. Ve skutečnosti se to dokonce očekává. Byl jsem přesně takový, než jsem začal praktikovat Falun Dafa. Jako pracující ve finančním průmyslu jsem očekával, že budu zván na večeře a že budu dostávat dárky a peníze. Utrácel jsem těžce vydělané peníze mých klientů, přijímal dárkové karty a poukazy, a dokonce i drahé věci, jako kdyby to nic nebylo.

Trpěl jsem různými druhy nemocí. Praktikování Falun Dafa mi dalo nový život. Z učení Fa jsem pochopil, že člověk je odměněn za dělání dobrých skutků a nemoci jsou zapříčiněné karmou člověka. Uspořádal jsem si myšlenky, abych se stal skutečným praktikujícím a nepřijímal nic, co mi nepatří. Snažil jsem se vcítit do svých zákazníků a připomínal si, že za mnou přicházejí pro pomoc, abych vyřešil jejich finančních problémy.

V Číně však není snadné jít proti proudu morálně degenerované společnosti. Pro zákazníky bylo těžko pochopitelné, že nechci přijímat úplatky. Pokoušejí se vás přimět k přijímání dárků a obávají se, že jim budete věci komplikovat, když nebudou podplácet. Ve skutečnosti je odmítnutí výzvou. Přesto je tvrdě odmítám a také nepřijímám pozvání na večeře. Vždy své klienty vítám s úsměvem a pomáhám jim při řešení jejich daňových problémů. Prostřednictvím mého chování byli lidé svědky jednání praktikujícího Falun Dafa.

Jednou po odmítnutí úplatku jsem zákazníkovi řekl, že jsem praktikující. Vysvětlil jsem mu, že Falun Dafa učí lidi být morálně zásadovými. Očistil jsem mylné představy, které klient i další lidé měli o Dafa kvůli propagandě čínské komunistické strany. Tiše poslouchal a potom řekl: „Moje máma je také praktikující. Vím, že Dafa je dobrý a není správné pronásledovat praktikující, ale byl jsem vystrašený, a proto jsem ji donutil přestat praktikovat. Byl jsem velice dojatý, když jsem viděl, jak jste ve své profesi poctivý. Abych byl upřímný, nechci dávat úplatky. Peníze nepřicházejí z čistého nebe a je trapné je takto odevzdávat, ale pokud to neděláte, lidé vám dělají problémy. Jsem velmi vděčný, že jste nepřijal můj úplatek a také jste mi rozhodně pomohl. Nebylo by nádherné, kdyby více věcí bylo prováděno praktikujícími Falun Dafa? Už dále nebudu mámě bránit v následování její víry.“

Další muž přišel do mé kanceláře kvůli vrácení daní. Bylo téměř poledne, ale musel předložit ještě jeden dokument. Neměl jasno v tom, co musí udělat, a tak jsem mu nabídl pomoc, aby mohl bez prodlení vrácení daně dostat.

Byl přešťastný a děkoval mi se slovy, že dnes potkal slušného člověka. Procházeli jsme jeho dokument. Trpělivě jsem jej upravil tak, aby byl v souladu s předpisy. V době, kdy jsem to dokončil, bylo po obědě. Velmi se mi omlouval a neustále mi nabízel večeři. Řekl jsem mu, že jsem praktikující Falun Dafa a že to nebyl žádný problém. Zeptal jsem se ho, jestli ví, že miliony Číňanů opustily čínskou komunistickou stranu. Odpověděl, že jeho žena byla praktikující a že mu už pomohla vzdát se členství ve straně.

Při této příležitosti jsem se setkat s jeho ženou. Řekla mi, že ačkoliv její manžel nemá námitky proti praktikování, má strach z pronásledování a pozorně ji sleduje. Během tohoto setkání se můj klient změnil. Řekl manželce, že jsem mu velmi pomohl a že to byl nejlepší den za poslední roky. Byl dotknutý mojí poctivostí a zájmem a ujišťoval svou manželku, že ji bude už v praktikování podporovat.

Mistr řekl:

„Učeníci Dafa, vy ste zlatým svetlom vo svete smrteľníkov, nádej ľudí na svete, Učeníci Fa, ktorí pomáhajú Majstrovi a budúci Králi Fa. Ostaňte usilovní, Prebudení, čo kráčajú po zemi: Všetko dnešné bude slávou budúcnosti.“ (Blahoželanie, 31. 12. 2005)

Praktikující Falun Dafa pracují ve všech odvětvích a profesích. Snaží se být morálně čestnými lidmi, kteří následují principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti. O pozitivních věcech, které děláme, příliš nepřemýšlíme, ani nestojí za zmínku, ale v očích nepraktikujících, v dnešní společnosti, kde morální hodnoty rychle klesají, naše činy vynikají. Naše čestné chování dává lidem pozitivní názor na Falun Dafa.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/8/392439.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/9/179242.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.