Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2019 v New Yorku: Pevná kultivace (3. část)

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111117-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2019-v-New-Yorku-Pevna-kultivace-1-cast.html
2. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111118-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2019-v-New-Yorku-Pevna-kultivace-2-cast.html

Od praktikujícího Falun Dafa z USA

Objasňování pravdy jako prodejce Epoch Times

Pro praktikujícího Falun Dafa má práce na prodeji jednu velkou výhodu, protože může použít noviny jako příležitost potkat se s lidmi a objasnit jim pravdu, a to hlavně Číňanům, kteří nás stále nechápou, nebo dokonce mají negativní pocity. To od nás vyžaduje, abychom vytrvávali v objasňování pravdy, a změnili tak jejich mysl. Po celé roky jsem využíval práci prodejce jako příležitost k objasňování pravdy na hlubších úrovních, a pomáhal jsem tak Číňanům změnit jejich postoj.

Jednou jsem narazil na čínského prodejce automobilů. Přesto, že neměl pozitivní postoj ke Komunistické straně Číny, naše noviny neuznával. Když jsem mu začal objasňovat fakta, stále mi protiřečil, bez ohledu na to, co jsem říkal. Ale po opakovaných pokusech se pomalu měnil. Později se mnou dokonce diskutoval o některých tématech ohledně zkoumání života a jeho hlubších významů. Ptal se mě na různé věci v souvislosti s nedávnými událostmi. Potom si poznačil a vytiskl principy, o kterých jsem mu řekl, že jsou esencí tradiční čínské kultury. Přilepil si je na stěnu v kanceláři.

V mé místní oblasti byl také jeden bohatý Číňan. Naskytla se mi příležitost, abych se s ním potkal. Zjistil jsem, že k nám přechovává velmi negativní postoj. Ani si nepřečetl naše noviny a říkal mnoho věcí z propagandy Komunistické strany Číny. Avšak když jsem si s ním opakovaně povídal delší dobu, jeho myšlenky se neuvěřitelně změnily. Poté mi řekl, že v současnosti čte Epoch Times každý týden. Stal se mým dobrým přítelem.

V čínské prodejně také pracoval jeden Korejec. Pokaždé, když jsem ho viděl, jsem využil příležitost, abych mu objasnil pravdu. Potom mi řekl: „Vaše noviny jsou jiné než ostatní, kterým jde jen o peníze. Odejdou, jen co vydělají peníze. Nikdy jsem nepotkal někoho takového, jako jsi ty, který si se mnou tak dlouho povídá.“

V další prodejně, která se nacházela daleko od čínského sousedství, byl generálním ředitelem Korejec. Když jsem mu objasnil pravdu, i přesto, že jeho prodejnu navštěvovalo mnoho Číňanů, chtěl u nás mít reklamu. Řekl: „Chci vás podpořit.“

Důležitost vytrvalosti

Klíčem práce na prodeji je vytrvalost. Člověk musí vydržet i těžké časy. Největší prodejna Hondy se nacházela v Atlantě. Zkoušel jsem to mnohokrát. Ale kvůli tomu, že ta společnost měla stanovená pravidla, nedávala reklamu v novinách, ale jen v televizi a on-line. Obchodní manažer, taktéž Korejec, mi stále říkal: „Můžeš mě vyhledat později, až budete mít televizní stanici.“ Ale i tak jsem se nikdy nevzdal. Navštívil jsem ho vždy, když se naskytla příležitost.

Jednou jsem si všiml, že dali reklamu do korejských novin. Pomyslel jsem si, že to je moje šance. Takže jsem se za ním vydal. Povýšili jej na generálního ředitele. Na schůzce mi řekl: „Teď vás nepotřebuji. Ale možná, když mě přesvědčíte, změním názor.“ Takže jsem mu začal objasňovat pravdu.

Zanedlouho jsem se s ním opět setkal. Když jsem přišel, zrovna opodál telefonoval. Kývl na mě, abych šel do jeho kanceláře a počkal tam na něj. Přemýšlel jsem, jak s ním začít hovor. Když přišel, řekl: „Líbíte se mi.“ Dodal, že právě přede mnou ho oslovily jiné čínské noviny, ale jejich zaměstnankyni dal méně než třicet sekund a pak ji poslal pryč. Řekl: „Ta osoba mi nebyla sympatická, ale vy se mi líbíte, protože jste trpělivý a zdvořilý. Rozhodl jsem se, že chci s vámi spolupracovat.“ Za necelých pět minut podepsal roční smlouvu na reklamu na celou stranu.

Rozvoj schopností pro objasňování pravdy

Viděl jsem pomlouvačnou propagandu, kterou čínský komunistický režim šířil po celém světě po 20. červenci 1999. Proto, stejně jako mnozí další praktikující, jsem se rozhodl připojit se k pravdu objasňujícím on-line projektům. Přešel jsem od toho, že jsem nevěděl, jak si povídat s lidmi on-line a kde začít, až k tomu, že jsem dokázal lehce odpovídat na mnohé otázky o vědě, náboženství a víře.

S postupem nápravy Zákona máme noviny, televizní stanici, různé webové stránky a telefonní platformy na objasňování pravdy, které výrazně rozšiřují svůj dosah pro praktikující, aby mohli zachraňovat bytosti.

Shen Yun je samozřejmě největším projektem na záchranu lidí. Jednou jsem při propagaci Shen Yun na výstavě potkal pár, Američana s Číňankou. Znal jsem je, protože naše dcery navštěvovaly stejnou baletní školu.

Té dámě jsem o Shen Yun vykládal. Po pár slovech mě však zastavila a řekla: „Mám ráda všechny čínské věci. Ale proč vyhlašujete, že na celém světě jste jediní, kdo šíří čínskou kulturu, že jste nejtradičnější a nejopravdovější?“ Měla v obličeji naštvaný výraz a potom odešla. Zůstal jsem beze slova a nevěděl, co mám dělat. Muselo tam být něco, co jsem udělal špatně.

Zanedlouho jsem ji potkal znovu. Naskytla se mi příležitost jí říci: „Promiňte, trochu jsem se unáhlil a nevyjádřil se správně. Chtěl jsem říci, že v současnosti mnoho Číňanů nechápe opravdovou tradici a skutečnou čínskou kulturu. Je to kvůli tomu, že po roce 1949 byly skutečná tradice a kultura ničeny v jedné politické kampani za druhou, a to hlavně v průběhu kulturní revoluce. Například, teď se blíží Vánoce. Pokud žijete v USA už delší dobu, musíte vědět, proč Američané oslavují tento svátek stejně jako Nový rok a Den díkůvzdání. Jako Číňanka víte, proč Číňané oslavují Nový rok?“

Byla překvapená a neřekla nic. Využil jsem tuto příležitost, abych jí objasnil pravdu. Řekl jsem jí, že jsem to předtím také nevěděl. Až když jsem přišel do Ameriky, pochopil jsem opravdovou čínskou kulturu. Není to ironie osudu? Ale není to naše chyba. Je to kvůli tomu, že od útlého věku nás nikdo nikdy neučil základní čínské zvyky.

V historii byla čínská civilizace známá jako správná a slušná krajina. Mnoho sousedních krajin také převzalo podobné čínské zvyky. Ale současní Číňané s 5000letou historií dokonce ani neznají význam pěti základních ctností Konfucia: laskavost, spravedlnost, etiketu, moudrost a čestnost. V současnosti dokonce Číňany učí, aby bojovali s nebesy, zemí a lidmi, a v takových věcech našli nesmírnou radost. Dokonce ani nevíme, co znamená lunární Nový rok. Není to velkou hanbou a tragédií? Ale Shen Yun dokáže šířit slávu čínské civilizace po celém světě – neměl by být pýchou a radostí Číňanů?

Když se od té doby potkám s Číňany, začnu s nimi komunikaci použitím tohoto pohledu. Pozoroval jsem jejich reakce a potom jsem zhodnotil, které části jsem nevysvětlil dobře, na které jsem dobře neodpověděl nebo kde bych se mohl zlepšit. Neustále jsem si zlepšoval své schopnosti při objasňování pravdy. Pozorně jsem přemýšlel o každé otázce, na kterou jsem nedokázal odpovědět, našel odpověď a ujistil se, že už nebude žádná další osoba, které bych na to nedokázal odpovědět.

Pokračování: http://cz.clearharmony.net/articles/a111120-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2019-v-New-Yorku-Pevna-kultivace-4-cast.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.