Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2019 v New Yorku: Dostat se přes iluzi se spravedlivými myšlenkami (3. část)

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111114-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2019-v-New-Yorku-Dostat-se-pres-iluzi-se-spravedlivymi-myslenkami-1-cast.html
2. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111115-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2019-v-New-Yorku-Dostat-se-pres-iluzi-se-spravedlivymi-myslenkami-2-cast.html

Přístup k zasahování

Čím déle praktikuji, tím víc si uvědomuji, že proces očišťování sebe sama a pozdvihování se k božstvu není jednoduchým procesem. Všechno, skutečné či iluzorní, neustále zkouší praktikující, kteří stále žijí uprostřed klamů.

Když se fungování médií dostalo do nové fáze, zažila jsem několik nových zkoušek. Měla jsem odlišné nápady než měli mí nadřízení a nedokázala dosáhnout toho, aby je pochopili. Když jsem byla potichu, nechápali mě. Moje projektové návrhy ignorovali a moji práci zredukovali. Odsunuli mě na kraj. Do projektu, na kterém jsem pracovala, zasahovalo zlo a nemohla jsem s tím nic dělat.

Ze začátku jsem si myslela, že mám stále připoutání k pověsti, zisku a lidským citům, která mi zabraňovala, abych si vytvořila více soucitu k ostatním. Pokoušela jsem se zlepšit, ale neudělala jsem žádný pokrok.

Uspořádání starých sil v myslích lidí a jejich vztahy byly jako tmavá mračna, která se nade mnou stahovala. Dusil mě nějaký druh síly, nedokázala jsem přes to prorazit.

„Možná jsem svoji úlohu v médiu už naplnila a měla bych jít do jiného projektu.“ Tato myšlenka mi neustále přicházela na mysl a začala jsem si připravovat životopis. Ale najednou na počítači fungovalo jen mongolské písmo. Životopis jsem si nemohla připravit. V té době se v mém životě vyskytly další problémy, a protože jsem neměla na výběr, musela jsem zůstat. Ale stále jsem v sobě přechovávala určitý odpor a hněv.

Mladá praktikující mi připomněla problém uspořádání v médiu. Řešila to vysíláním spravedlivých myšlenek. „Pomáhá to?“ zapochybovala jsem. Její rozhodná odpověď mě probudila. Uvědomila jsem si, že mám velkou mezeru ve své kultivaci. Řadu let jsem nevěnovala dostatečnou pozornost vysílání spravedlivých myšlenek. Protože jsem ve skutečnosti nemohla nic vidět ani cítit, dělala jsem to jen jako formalitu. To, na co jsem se vždy spoléhala, byly spravedlivé myšlenky v lidském světě. Nikdy jsem skutečně nevěřila anebo nepoužívala božské síly, o kterých Mistr mluvil.

Odstranění zasahování pomocí silných spravedlivých myšlenek

Vložila jsem více úsilí do vysílání spravedlivých myšlenek, zůstávala soustředěná a potlačovala ostatní myšlenky. Moje mysl se postupně očistila. Uvědomila jsem si, že v období nápravy Zákona by měly být všechny schopnosti, které nám Mistr dal, plně využívané. Jakékoliv zasahování, které by blokovalo takovéto síly, by mělo být odmítnuté.

Když jsem jedné noci vysílala spravedlivé myšlenky, moje mysl se dostala do stavu prázdnoty. Uviděla jsem název dokumentárního filmu. Poté, co jsem dokončila pracovní postupy pro projekt a ujistila se, že můj odchod neovlivní týmovou práci, jsem se připojila k produkčnímu týmu dokumentárního filmu, který nutně potřeboval pracovní sílu. Se svými zkušenostmi v televizní produkci a sociálních médiích jsem přepracovala dobře udělaný čínský dokumentární film na kratší anglická videa a umístila je na platformu sociálních médií NTD.

Videa objasňující pravdu byla vytvořena díky úsilí všech členů produkčního týmu a byla dobře přijata západním publikem. Viděly je tisíce diváků a po poznání pravdy lidé psali komentáře. Jeden z nich byl: „Toto je nejlepší příběh, který jsem kdy viděl.“ Také jsem byla povzbuzena spravedlivými myšlenkami praktikujících z příběhů. Jak stále pokračuji ve vysílání spravedlivých myšlenek na očištění zasahování, moje srdce už není pohnuté problémy, které v tomto lidském světě vypadají reálně. Lehce dokážu rozpoznat svoje lidské názory. Moje mysl se stává čistější a klidnější. V srdci nemám žádný hněv. Trápení, o kterých jsem si myslela, že jsou nepřekonatelná, se stala nepatrnými. Nyní už rozumím síle spravedlivých myšlenek, o kterých se Mistr zmiňuje:

„Moji učeníci Dafa, vaše spravodlivé myšlienky majú účinok. Spoločný účinok všetkých z vás dohromady je neporovnateľne mocný. Dôvod, prečo nemôžete dosiahnuť takýto účinok je ten, že vaša viera je nedostatočná a vaše spravodlivé myšlienky nie sú dosť silné. Keď tak veľa učeníkov Dafa vo svete vysiela spravodlivé myšlienky v rovnakom čase, viac ako 100 miliónov učeníkov Dafa vysiela celosvetovo spravodlivé myšlienky spoločne v rovnakom čase, nebolo by to desivé pre zlo a staré sily? Pre bohov by to bol skutočne veľkolepý pohľad. Aká sila! Aj keď je to jeden učeník Dafa, ak sú tvoje spravodlivé myšlienky silné, tá sila stačí na rozpolenie hory – jediná myšlienka to spraví.“ (Čo je učeník Dafa, Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku, 29. 8. 2011)

Běžní lidé mohou považovat život kultivujícího za nudný. Den za dnem studuje Zákon, vysílá spravedlivé myšlenky, cvičí a objasňuje pravdu. Ale moje kultivační cesta je zalitá slunečním světlem, bouřkou, stinnými vrbami a pestrobarevnými květinami. Cítím, jako kdybych prošla několika cykly života. Život a smrt, stejně jako těžkosti a překážky, jsou cestou obohacení a pozvednutí. Bez ohledu na to, jak je to těžké, pokud se držíme standardu praktikujícího, pocítíme Mistrovo vedení. Dokážeme projít mlhou. Po opuštění připoutání je krása pozvedání se ve Velkém Zákoně vesmíru nepopsatelná.

Děkuji, Mistře! Děkuji, spolupraktikující!

Zdroj: https://sk.minghui.org/201906113342/Newyorska-Fa-konferencia-Dostat-sa-cez-iluziu-so-spravodlivymi-myslienkami.html
Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/26/387762.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/27/177796.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.