Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2019 v New Yorku: Dostat se přes iluzi se spravedlivými myšlenkami (1. část)

Od praktikující Falun Dafa z New Yorku

Dobrý den, Mistře! Dobrý den, spolupraktikující!

Zákon jsem získala začátkem roku 1996, takže se kultivuji již 23 let. Pokud by existovala kniha, která by shrnovala období z osobní kultivace a nápravy Zákona, ukázala by, že jsem nepromeškala žádnou kapitolu, což je celkem štěstí.

Když jsem se začala kultivovat, mým jediným cílem v mysli bylo vrátit se s Mistrem na místo mého původu. Pomyslela jsem si, že nikdy více nebudu ztracená v iluzi, protože jsem získala Zákon. Očividně jsem si nebyla vědoma toho, jak velmi dokáže tento svět způsobit v lidech připoutání k tak mnoha věcem.

Kultivování se a objasňování pravdy v Austrálii

Moje osobní kultivace nebyla bohatá na události. V té době se většina praktikujících v Číně učila dívat se dovnitř. Kultivace byla příjemnou cestou zlepšování sebe sama. Tyto šťastné dny však rychle pominuly.

V květnu roku 1999 jsem odjela studovat do Austrálie. Cítila jsem se více turistkou než studentkou. Neměla jsem plány přestěhovat se do jiné krajiny. Falun Dafa se šířil v Číně a udělal ji tak jedním z nejvzácnějších míst. Do zahraničí jsem odešla jen kvůli tomu, abych viděla svět. Nikdy bych si nemyslela, že v zahraničí budu setrvávat i o dvacet let později. Nic se nestane náhodou. Ukázalo se, že to byla moje cesta v období nápravy Zákona.

V té době nebylo v Austrálii moc mladých praktikujících. Po zahájení pronásledování jsem se zapojila do mnoha pravdy objasňujících projektů, včetně výroby plakátů, návrhu pohlednic či vytváření místních webových stránek Dafa. Také jsem se stala členkou zpravodajského týmu televize NTD, vyráběla jsem pravdu objasňující programy a objasňovala pravdu na turistických místech.

Jak se zahraniční praktikující dívali na kultivační a světské záležitosti

Kultivace v období nápravy Zákona je komplikovanější. Neexistuje žádný organizovaný rámec pro osobní kultivaci. Ale teď jsme museli vytvořit týmy pro práci na různých projektech. V boji mezi dobrem a zlem se naše úsilí odráží přímo na pracovních výsledcích.

V roce 2006 jsem čelila první velké výzvě ve své kultivaci. V Melbourne se měl uskutečnit Novoroční gala večer NTD. Byla jsem v koordinačním týmu pro desítky lidí. Ale tým byl rozpuštěn, protože nedělal žádné pokroky. Předtím, než se to stalo, se mi zdálo o obrovských bytostech, které zářily bílým světlem. Viděla jsem z nich jen polovičku. Jedna bytost na mě ukázala a řekla: „Ona má silné spravedlivé myšlenky. Nechejte ji to dělat.“ Nakonec mně a ještě jednomu praktikujícímu svěřili zodpovědnost za celou akci.

Praktikující neměli žádnou zkušenost s organizováním takové velké události, ale i tak chtěli pomáhat. Do lidských srdcí zasahovaly zlé bytosti. Od strategií propagace po řízení zákulisí se neustále vynořovaly problémy. Někteří praktikující chtěli jít do zákulisí bez povolení. Někteří podepisovali smlouvy bez vědomí ostatních. Z bezpečnostních důvodů jsem jim nemohla vše vysvětlit. Ti, kteří ke mně byli přátelští, se najednou stali nepřátelští. Byla jsem vyčerpaná sentimentalitou a tlakem z prodeje vstupenek a celé noci proplakala.

Každý den jsem se musela zaobírat všemi možnými problémy, které se týkaly gala večera. Několik měsíců jsem bojovala s nespavostí a byla vyčerpaná fyzicky i psychicky. Ale byla jsem odhodlaná dotáhnout celou věc do úspěšného konce, protože Mistr zachraňuje bytosti prostřednictvím představení. Prodej lístků šel dobře. Poprvé jsme dosáhli zisku pro televizi NTD. Když byl konec, pomyslela jsem si: „Je hotovo a já stále dýchám.“

Zlepšení v kultivaci vede k celkovému zlepšení

Po skončení projektu jsem se začala dívat do sebe. Na povrchu všechna moje rozhodnutí měla pevné základy. Lehko jsem obviňovala ostatní praktikující za jejich chyby.

Ale Mistr řekl:

„Bez ohledu na to, zda je problém vaše chyba, měli byste se podívat dovnitř sebe a naleznete problém.“ (Vyučování Zákona na konferenci v Evropě, Frankfurt, Německo, otázky a odpovědi, 30. – 31. 5. 1998)

Uvědomila jsem si, že dlouho jsem věci dělala jako světský člověk a ignorovala studium Zákona. Když jsem se cítila ukřivděně, měla jsem málo soucitu s ostatními praktikujícími, což zintenzivňovalo konflikty. Moje připoutání byla v kritických chvílích zneužita zlem. S Mistrovou ochranou jsem se přenesla přes trápení. Pokud bych se ale dobře kultivovala, dokázala bych pozitivně přijmout kritiku od praktikujících.

Poté, co jsem se vážně podívala dovnitř, se prostředí změnilo. Moje vztahy s praktikujícími byly opět bez těžkostí. Zdálo se, že lépe rozumí postupům a požadavkům na organizování představení. Věděla jsem, že skutečnou příčinou jejich zlepšení bylo, že jsem se zlepšila v kultivaci já sama.

Pokračování: http://cz.clearharmony.net/articles/a111115-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2019-v-New-Yorku-Dostat-se-pres-iluzi-se-spravedlivymi-myslenkami-2-cast.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.