Jak se dívat dovnitř a zlepšovat si charakter

Od praktikující Falun Dafa z Číny

I když naše kultivace došla až do bodu, kde jsme dnes, zjistila jsem, že někteří praktikující Falun Dafa v mém okolí stále nevědí, jak se kultivovat. Nerozumějí Fa racionálně nebo je jejich pokrok v kultivaci příliš pomalý a zůstávají na jedné úrovni příliš dlouho. Já sama jsem se nekultivovala tak dobře, ale mám v tomto ohledu několik zkušeností, o které bych se ráda podělila.

Pro praktikující má dívání se dovnitř velkou důležitost. Mnozí praktikující mluví o dívání se dovnitř, ale když se setkají se skutečným problémem, nevědí, jak to dělat a co hledat. Někteří tvrdí, že to nemohou najít nebo že nemohou najít něco nesprávného, zatímco jiní jednoduše říkají: „Díval jsem se dovnitř, až mi z toho hučelo v hlavě. Co mám ještě hledat?“

Tady je to, co dělám já:

1. Jako praktikující, ať se setkáte s jakýmkoliv problémem, vaše první myšlenka by měla být: „Jsem to určitě já, kdo má problém, a měl bych hledat uvnitř.“ Tato první myšlenka je velmi důležitá, protože když nepřemýšlíte tímto způsobem, je velmi lehké sklouznout do hádky o věci samotné nebo začít hledat chybu u druhého, abyste si dokázali, že máte pravdu. Poté, co máte tuto myšlenku, vaše mysl bude vyrovnaná a budete se schopni skutečně uklidnit a hledat uvnitř.

2. Tváří v tvář konfliktu, když na straně druhých vidíme připoutání či problémy, měli bychom se na ně dívat ve spojitosti s námi a přezkoumat, zda my sami nemáme stejné problémy. Mistr tento princip vyučoval v článku Rozhovor s Časem (Podstata dalšího pokroku, 3. 7. 1997).

Mnohokrát je chování jiné osoby ve skutečnosti naším zrcadlem, což je vyvolané efektem vzájemného vytváření a vzájemného zabraňování. Například, když mi manžel odporuje, když se podívám do sebe, často zjistím, že si s ním také povídám panovačným tónem. Je mnoho takovýchto případů, nechci je tu všechny vyjmenovávat. Když skutečně na své straně nemáte problém, můžete na problém druhé osoby laskavě poukázat, avšak toto můžete udělat, pokud je to praktikující. Pokud je druhá osoba běžným člověkem, můžete vysvětlit záležitost samotnou, ale neměli byste být k tomuto vysvětlování příliš připoutáni. Pokud druhá osoba chce udělat změny poté, co vás vyslechla, měli byste tuto záležitost nechat přejít a už jí nevěnovat pozornost.

3. Když se setkáme s konfliktem, měli bychom si všimnout, co si o něm myslíme. Hledání uvnitř nemíří na záležitost samotnou, ale na to, jaké myšlenky při konfliktu máme, což je velmi důležité. Pokud najdeme myšlenky běžných lidí, měli bychom je opustit, tyto zlé myšlenky musíme potlačit. Pokud najdeme nesprávné názory, měli bychom se donutit je změnit. Například, jednou, když byl můj šéf opilý, obvinil mě z toho, že jsem v práci udělala chyby. Ve skutečnosti jsem je neudělala a bylo to nedorozumění. Nebyla jsem tehdy kvůli tomu obvinění nazlobená, protože jsem měla myšlenku, že se chci podívat dovnitř. Krátce poté mě Mistr osvítil k příčině tohoto problému. Vzpomněla jsem si, že kolegům často říkám, jak je náš šéf výborný v tom či onom. Ale ve skutečnosti, to, zda je nějaký běžný člověk dobrý, nebo ne, nemá se mnou nic společného. Navíc, takovéto posuzování toho, zda je někdo dobrý, nebo ne, je založené na pochopení běžných lidí, ne na principech Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti. Takže můj problém vystoupil z mého připoutání k posuzování dobrého a zlého u běžných lidí.

4. Když najdeme naše připoutání nebo nespravedlivé myšlenky, měli bychom být odhodlaní k tomu, abychom je odstranili. Pokud je názor zformovaný už dlouhou dobu a jeho změna vyžaduje určitý čas, měli bychom si neustále jeho odstranění připomínat.

Například, jednou mě někdo nahlásil úřadům za to, že jsem objasňovala pravdu studentům, a tak jsem si zformovala názor, že objasňování pravdy tváří v tvář může lehce vést k problémům. V důsledku toho jsem se pustila do rozdávání pravdy objasňujících materiálů a neodvážila se objasňovat pravdu tváří v tvář po několik let.

Později, během skupinového studování Fa jsem došla k pochopení, že staré síly se neodváží odporovat objasňování pravdy jako takovému. Klíčem je, zda naše mysl je během objasňování pravdy spravedlivá. Pokud je, staré síly nenajdou žádnou mezeru, kterou by mohly využít na zasahování do nás. Poté jsem pochopila, že příčinou toho, že jsem se dostala do problémů, bylo to, že jsem měla připoutání, které jsem ještě neodstranila. I když jsem pochopila tento princip Fa, stále se setkávám s odporem, jak vrstvu po vrstvě odstraňuji toto připoutání, protože je pevně zakořeněné. Někdy si myslím, že tento názor už nemám, ale když otevřu ústa, abych objasnila fakta, zjistím, že se znovu objevil. Momentálně se často učím Fa nazpaměť, kde se o této věci mluví, a cítím, že tento názor se vytrácí, ale zatím nebyl úplně vykořeněný a někdy se vrací.

Tento příklad dávám, abych zdůraznila, že i když objevíme naše připoutání, stále musíme být odhodlaní ho potlačit a během naší kultivace se jej vzdát. Když jsme stále ve fázi toho, že našim připoutáním porozumíme, ale neodstraňujeme je, je to stejné, jako kdybychom se nekultivovali.

5. I když během konfliktů musíme hledat uvnitř, je tu ještě jedna věc, a to, nebrat si danou záležitost příliš k srdci.

Mistr řekl:

„Jak víte, když člověk dosáhne úrovně arhata, nic ho nevyvede z rovnováhy. Vůbec se neznepokojuje žádnou běžnou lidskou záležitostí a vždy bude mít dobrou náladu.“ (Zhuan Falun, Přednáška devátá, Člověk s velkými duchovními sklony)

Arhat je první úrovní ovoce nad Třemi říšemi. My, učedníci Dafa, bychom se měli držet vysokých standardů, a tak bychom měli být během konfliktů bezstarostní a na záležitost samotnou se dívat zlehka.

6. Je velmi důležité vytrvat v učení se Fa nazpaměť, a to nejen Zhuan Falunu, ale také dalších Mistrových jingwenů. Výhod, které z toho pocházejí, je hodně na to, abych je tu vyjmenovávala, ale jednou z největších je, že nám to umožňuje lépe se přizpůsobit Zákonu, a to, co řekneme nebo uděláme, takže to ulehčuje realizaci principu „vzít Fa za Učitele“. Když se učíme Fa nazpaměť, v žádném případě bychom neměli být myslí jinde. Někdy má naše mysl sklon odbočit, když se učíme části z Fa, které známe celkem dobře. V této situaci, když si na sebe dáme požadavek vybavit si každé jedno slovo z Fa přímo před námi, pomůže nám to vyhnout se stavu, když jsme myslí jinde. Měli bychom studovat Fa a přijmout Fa vědomě naším pravým já.

V těchto bodech se odrážejí moje pochopení ohledem toho, jak si zvyšovat charakter. Mnozí praktikující v mém okolí jsou vynikající v objasňování pravdy a ve vysílání spravedlivých myšlenek, ale po dlouhý čas nedokáží přejít rodinnými trápeními nebo finančními záležitostmi. Někteří mají stejné problémy po celé roky, bez toho, aby udělali nějaký pokrok. Často do nich zasahují problémy s rodinou a penězi, a aby je vyřešili, ztratili mnoho drahocenného času a sil, které mohli využít na objasňování pravdy. Během trápení v kultivaci by nemělo zabrat příliš mnoho času to, abychom prošli zkouškou. Měli bychom se snažit rychle postupovat, abychom měli více času a energie na objasňování pravdy.

Ve skutečnosti, v porovnání s těmi praktikujícími, kteří jsou usilovní, moje kultivace zaostává a stále mám mnoho nedostatků, které ještě musím překonat. Během mé kultivace mě Mistr neustále osvěcuje a velmi mi pomohly webové stránky Ming-chuej a Clearwisdom a spolupraktikující. Ti mě také povzbudili k tomu, abych napsala o svých zkušenostech zlepšování charakteru. Věřím, že to pomůže dalším praktikujícím.

Zdroj: https://sk.minghui.org/2010031741/Ako-hladat-vo-vnutri-a-zlepsovat-si-charakter.html
Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/16/218278.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2010/2/27/114981.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.