Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2019 v New Yorku: Pevná kultivace (1. část)

Od praktikujícího Falun Dafa z USA

Dobrý den, ctěný Mistře! Dobrý den, spolupraktikující!

Zákon jsem získal v roce 1998, takže Falun Dafa praktikuji více než dvacet let. Za tu dobu jsem byl zapojen v mnoha projektech, odstraňoval připoutání a objasňoval pravdu.

Získání Zákona a studium Zákona

Zjistil jsem, že Mistr přednášel v červenci roku 1998 v Pekingu, po veřejném vydání knihy Zhuan Falun. Pomyslel jsem si, že tuto knihu musím mít. Ten večer jsem si ji půjčil od jednoho praktikujícího. Doma jsem ji četl celou noc. Byl jsem neuvěřitelně dojatý. Všechny spletité otázky, které jsem v životě měl, byly v té knize zodpovězeny. Ale nezačal jsem hned praktikovat. Cítil jsem, že během kultivace musím odstranit mnoho lidských názorů, ale nebyl jsem na to ještě připravený.

Půjčil jsem si všechny nové publikované knihy Dafa a video nahrávky Mistrových přednášek. Využíval jsem veškerý volný čas na studium Zákona a sledování přednášek. O přestávkách v práci jsem četl knihy. Doma jsem se jako první po večeři díval na Mistrovy přednášky. Viděl jsem mnoho přednášek více než desetkrát. Asi po dvou měsících jsem se konečně rozhodl, že začnu kultivovat.

Mistr opakovaně v mnoha přednáškách zdůrazňuje, že praktikující Falun Dafa musejí dobře studovat Zákon a studovat ho často. Neodvažoval jsem se polevit. Během studia jsem byl často ohromený principy vysokých úrovní, které Mistr vyučoval.

Osvícení se k principům Zákona

Mistr řekl:

„Mohou být také odjinud, mohou se nahromadit v rodině, anebo se předávají od předků.“ (Zhuan Falun, Přednáška čtvrtá, Přeměňování karmy)

Tuto část jsem četl mnohokrát. Ale vždy jsem ve svém srdci cítil, že se to týká jiných lidí a nemá to se mnou nic společného. Jenže tentokrát Zákon projevil to, co odrážela moje současná kultivační úroveň, jako opravdový význam.

Každý praktikující je Bohem a Pánem v kolosální klenbě vesmíru a předkem ve velké rodině, která vytváří tuto vesmírnou kolosální klenbu. Pokud se nečiníme dobře, ovlivňuje to každou vnímající bytost na všech úrovních vesmírné kolosální klenby. Byl jsem šokovaný, když jsem to pochopil. Také jsem si uvědomil zodpovědnost, kterou nesu. Pokud se nečiníme dobře, zklameme Mistra, zklameme Dafa a zklameme nesčetné bytosti ve vesmíru.

Pokaždé, když Mistr zveřejnil novou přednášku, jsem si řekl, že ji musím přečíst nejméně desetkrát, od začátku do konce, abych skutečně pochopil principy Zákona a udržel krok s postupem nápravy Zákona.

Vždy, když jsem se v minulosti osvítil k novému principu, jsem byl velmi šokovaný a dojatý. Ale postupně jsem se zklidnil. Uvědomil jsem si, že osvícení se k principu Zákona je dobrá věc, ale to, jestli se člověk skutečně dokáže činit podle Zákona, je úplně jinou záležitostí.

Mistr řekl:

„Každú jednu vec meraj podľa Fa,
iba keď to robíš, je to naozaj kultivácia.“

(Hong Yin, Pevná kultivácia, 7. 10. 1994)

Když se osvítíme k vyšším principům, často je to těžké uvést do praxe. Ale pokud se nedokážeme ani osvítit k principu Zákona, potom toho nemůžeme dosáhnout vůbec. Takže jsem si uvědomil, že pokud dokážeme v každodenním životě skutečně vykonávat to, co od nás vyžaduje Zákon na různých úrovních, potom jde o pevnou kultivaci.

Vytrvalost v projektu

Pod vedením Mistra učedníci založili v roce 2001 televizi NTD. Od prvního vysílání jsem se účastnil produkce speciálního sportovního programu. Než jsem začal praktikovat, měl jsem silné připoutání ke sportu. Poté jsem se toho vzdal. Nikdy jsem si nemyslel, že mi to bude užitečné, když se založila televize NTD. Jenže, když jsem začal pracovat, obdivoval jsem ty praktikující, kteří měli na starosti výrobu pravdu objasňujících programů. Myslel jsem si, že výroba sportovních programů nedokáže zachraňovat lidi. Trávil jsem tím desítky hodin týdně a měl pocit, že je to ztráta času.

Mistr řekl:

„Ty, co zachraňujete, jsou životy v běžné společnosti, takže tím víc se musíte přiblížit běžné společnosti a dosáhnout, aby se vaše média stala něčím, co všeobecná veřejnost ráda sleduje a poslouchá. Pouze tímto způsobem můžete dosáhnout lepšího účinku.“ (Vyučování Zákona na setkání se studenty z Asie a Tichomoří, New York, otázky a odpovědi, 12. 4. 2004)

Proto jsem toto připoutání odstranil.

Jednou při meditaci se mi zjevila scéna. Viděl jsem, jak se Mistr objevil v televizi NTD a přednášel všem vnímajícím bytostem v budoucnosti. Když jsem to uviděl, uvědomil jsem si, že až bude odhalená pravda, všechny bytosti budou o Mistrovi i Dafa vědět. Mistr v té době asi nebude přednášet tak, jak to dělá v současnosti, ale použije jinou metodu. Pochopil jsem hlubší význam práce v NTD. Potichu jsem Mistrovi slíbil, že budu pracovat pro televizi NTD až do úplného konce, bez ohledu na to, s jakými těžkostmi se setkám, a že se určitě nevzdám.

Bylo lehké slíbit to, ale skutečně to udělat nebylo až tak lehké. Pokaždé, když se konala velká konference Zákona, byla přes víkend. Ale mnoho hlavních sportovních událostí se obvykle konalo přes víkend, kdy se měl vysílat program, na kterém jsem pracoval. Protože jsem to nemohl připravit dopředu, pokaždé, když se konala konference, jsem musel pracovat přesčas a často i celou noc. Dokonce i během konference jsem přemýšlel nad dokončením programu. A po všechny ty roky jsem nikdy nezmeškal odvysílání nějakého programu kvůli mé účasti na konferenci.

Pokračování: http://cz.clearharmony.net/articles/a111118-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2019-v-New-Yorku-Pevna-kultivace-2-cast.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.