Starověké příběhy

 • Příběhy starověké Číny: Konfuciův pohled na „modlící se“

  Wang Sun-ku byl jedním z Konfuciových učedníků v Království Wej. Ačkoliv byl vysoce postaveným vládním úředníkem, Wang stále oslovoval Konfucia – můj učitel. Jednoho dne Wang položil Konfucovi otázku: „Existuje staré přísloví – „je slušnější potěšit boha Aua, než potěšit boha Caa“. Co myslíte?“
 • Jak starověcí Číňané chápali upřímnost a důvěryhodnost

  (Clearwisdom.net) Ctnosti upřímnost a důvěryhodnost tvoří tradiční morální normu, kterou Číňané po staletí obdivovali. Vyžaduje od lidí být pravdivý a upřímný. Představuje zdvořilé chování. Pouze když je člověk upřímný či čestný zevnitř, může být dobrý ke svým rodičům a přátelům, a pouze tehdy celá společnost může být v harmonii.
 • Konfucius věřil v nebesa

  (Clearwisdom.net) Konfucius procestoval mnohá království, aby zde šířil své názory. Jednou jel z království Wej do království Čchen přes město Kchuang. Občané města Kchuang si Konfucia spletli s Jang Chuem z města Lu. Konfucius vskutku vypadal jako Jang Chu. Jang Chu násilně vpadl do města Kchuang předtím a občané města k němu chovali nesmírnou zášť, takže Konfucia a jeho následovníky obklopili.
 • Osm ctností

  (Clearwisdom.net) Osm ctností jsou kritéria, která Konfucius zanechal pro lidi, aby je následovali. Osm ctností zahrnuje – lásku k rodičům, úctu k sourozencům, oddanost, dodržování slibů, zdvořilost, spravedlnost, být neúplatný a stud.
 • Příběh z historie: Když Konfucius byl bez jídla

  [PureInsight.org] Konfucius ( 551- 479 př. Kr.) je považován za jednoho z největších učitelů a filozofů v čínské historii a má značný vliv na čínskou morálku a umění. V pozdějších letech svého života cestoval se svými žáky do různých států (kde vládli vojevůdci), aby šířil své učení, ale v té době nebyl až tak přijat.
 • Konfucius a Žan Čchiou

  Každý Konfuciův žák měl osobitý charakter. Někteří byli skromní a horliví do učení, jiní byli silní a hádaví, někteří byli bojácní a zlepšovali se pomalu. Nicméně Konfucius učil každého žáka podle jeho povahy a pomáhal mu, aby se stal talentovaným a užitečným člověkem.
 • Legenda o jestřábovi

  [PureInsight.org] Tento příběh jsem slyšel, když jsem malý. Kdysi žila jedna velmi dobrosrdečná starší žena. Svůj život zasvětila konání dobrých skutků. Ačkoliv byla ctnostná - přísně řečeno - nebyla kultivující, protože neměla ponětí o kultivační praxi.
 • Snášet těžkosti

  (Clearwisdom.net) Čao Cch'-šan, guvernér Kuang-te, byl Fang Ja-kungův dědeček. Když Fang Ja-kung byl malý, jednou večer, když studoval, si přinesl uhlí, na zahřání nohou. Když to viděl Čao Cch'-šan, vyhuboval svému vnukovi, řekl mu: „Ty jsi takový mladý učenec, takže bys měl být pilný a vytrvalý. Jak nemůžeš strpět trochu zimy? Musíš vědět, že úředník u královského dvora, dokonce když bude sněžit, musí se postavit do řady před rozbřeskem a čekat na císaře, až se objeví.
 • Příběhy starověké Číny: Obava, nikoli snad že se to dovědí ostatní, ale že to budu vědět já sám

  Za Jung-čengovy vlády v dynastii Čching žil muž, který se jmenoval Jie Čchun-žen. Třicet let pracoval jako vládní úředník, který nevzal nikdy úplatek a dodržoval sebekázeň. Když se vzdal svého úřadu, jeho podřízení ho chtěli doprovodit na zasloužený odpočinek a poslali mu loď. Loď ale do setmění nedorazila a měsíc byl vysoko.
 • Příběhy starověké Číny: Berte zásady vážně a hromaďte ctnost

  Wej Š'-ťü žil ve starověké Číně v období dynastie Pej-wej a byl z Ťü-lu. Jeden rok byl chudý na úrodu a tak následkem toho se prudce zvýšily ceny obilí. Pan Wej Š'-ťü nicméně ze svého skladu prodával rýži o polovinu levněji než ostatní. Mnoho chudých lidí v okrese se spoléhalo na jeho dodávky, aby vůbec přežili.
 • Příběhy starověké Číny: Ušlechtilá nabídka obětovat vlastní život zasáhla srdce nepřítele

  Sün Ťü-po byl muž ušlechtilého charakteru, který žil na východě za vlády císaře Chan-wa v období dynastie Chan. Sün Ťü-po se vydal na dalekou cestu, aby navštívil svého nemocného přítele. Zrovna když tam dorazil, na město zaútočila etnická skupina Siung-nu. Nemocný přítel mu řekl: „Umírám. Měl by sis pospíšit a utéct.“ Sün Ťü-po odpověděl: „Ušel jsem takovou dlouhou cestu, abych tě navštívil, a ty mě vyzýváš k odchodu. Já, Sün Ťü-po bych nikdy jen tak neprahnul po něčem jen proto, abych zůstal naživu.