Poslední události, Pronásledování se šíří do Evropy

 • Slovensko: Falun Gong na ezoterickom festivale v Bratislave

  V sobotu 25. septembra sa v bratislavskom BKIS (bývalé PKO) uskutočnil Ezoterický festival. Na festivale sa zúčastnili aj cvičiaci Falun Gongu, aby usporiadali seminár o cvičeniach a zároveň informovali verejnosť o nespravodlivom prenasledovaní voči Falun Gongu v Číne. Mnoho ľudí podpísalo našu petíciu, aby vyjadrilo nesúhlas s prenasledovaním.
 • Beseda o Falun Gongu v Unitářské obci v Brně

  V pátek 16.9.2005 se po milém uvítání v prostorech Unitářské obce uskutečnila beseda na téma Falun Gong - nová duchovní cesta. Zájemci se tak seznámili nejen s filozofií Falun Gongu, ale také s jeho historií a současnou pohnutou situací v Číně. Více než dvouhodinový prostor se využil na vysvětlování základních principů pravdivosti, soucitu a tolerance, které jsou v příkrém rozporu s politikou násilí, která se vůči Falun Gongu v Číně vede.
 • Členka evropského Parlamentu v dopise adresovaném irskému premiérovi naléhavě žádá irskou vládu, aby důrazně požadovala ukončení hrubého porušování lidských práv praktikujících Falun Gongu.

 • Spojené Království: Členka Parlamentu z Cambridge a lídr tamních liberálních demokratů vyjádřili svou podporu během „Týdne Falun Dafa“

  Během Týdne Falun Dafa v říjnu 2004 v anglické Cambridge praktikující Falun Dafa uspořádali týden trvající výstavu odhalující metody mučení. Členka britského parlamentu p. Anne Campbell a radní p. David Howarth, lídr liberálních demokratů v Cambridge, napsali dopis, kde praktikujícím Falun Gongu vyjádřili podporu.
 • K příležitosti Mezinárodního dne proti mučení podpořili praktikující Falun Gongu poslanci p. Doc. MUDr. Zvěřina CSc., p. Pleva, senátor p. Mgr. Kroupa a výbor Olympic Watch

  Ke Dni boje proti mucení.... 26.6.2004 Jedním z prvotních prokletí lidstva je jeho sklon k násilí. Podobně jako jejich subhumánní příbuzní, dovedou být lidé velice krutí ke svým nepřátelům, ale také k nepřátelům domnělým. Krutost je z povahy věci lidskými kulturami setrvale potlačována jako věc nelidská a nemorální. Ten kulturní vliv se bohužel nikdy neuplatní univerzálně a dokonale. Lidé se až příliš často nechají znovu a znovu svést k agresivnímu chování vůči svým bližním.
 • Mezinárodní den proti mučení v Brně

  23. 6. 2004 se u příležitosti Mezinárodního dne proti mučení (26.6.) sešli v Brně praktikující Falun Gongu z Česka, Slovenska a Anglie, aby si připomněli a veřejnosti objasnili smutné pravdy týkající se stále pokračujícího pronásledování praktikujících Falun Gongu v Číně.
 • Podpora v snahe o zastavenie prenasledovania Falun Gongu

  Novovzniknutá Slovenská Asociácia Falun Gong oslovila listom viacerých dekanov vysokých škôl na Slovensku s informáciami o prenasledovaní Falun Gongu v Číne. Ako reakciu na tento list dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity vyjadril svoju podporu našej snahe zastaviť prenasledovanie, mučenie a zabíjanie nevinných ľudí. Tiež vyjadril želanie, aby naše úsilie o zastavenie genocídy prebiehajúcej voči prívržencom Falun Gongu viedlo k zmene postoja čínskej vlády.
 • Primátor mesta Lučenec vyjadruje podporu úsiliu ľudí hlásiacich sa k Falun Gong o slobodu a pravdu.

  ...Ako primátor mesta Lučenec, ale aj ako osoba chcem vyjadriť nesúhlas s neľudským jednaním a odsudzujem akékoľvek prenasledovanie, ponižovanie a mučenie ľudí. Som presvedčený o úspešnom snažení jednotlivcov, inštitúcií, politikov, štátnikov v demokratickom duchu a dodržiavaní ľudských práv, slobôd v záujme zastavenia prenasledovania a mučenia ľudí hlásiacich sa k Falun Gong. Chcem vyjadriť svoju podporu a podporu mesta Lučenec v ich úsilí dosiahnutia slobody a pravdy.
 • Dopis od Marty Kubišové k výstavě paní Zhang Cui-ying

  Zpěvačka a herečka Marta Kubišová odpověděla na dopis s pozváním na výstavu malířky Zhang Cuiying, která byla vězněna v Číně za praktikování metody Falun Dafa a vyjádřila malířce podporu.
 • Plzeň, vyjáření náměstka primátora ze 7. ledna 2002

  ..."Považuji a budu vždy považovat za naprosto nepřijatelné jakékoliv potlačování lidského myšlení a konání, pokud toto neomezuje práva druhých, či je dokonce přímo neohrožuje na majetku, svobodách, či životě a to tím spíše, slouží-li k udržení moci úzkéh o okruhu lidí nad ostatními. Potlačování hnutí Falun Gong je pro mne, podle informací, které jsou mi momentálně dostupné, principiálně nepřijatelné, stejně tak jako potlačování obdobných hnutí kdekoliv na světě. Jsem též přesvědčen o tom, že je velice krátkozraké utěšovat se tím, že to není u nás, že se to děje někde daleko ve světě. Vždyť co scházelo a mohli jsme se narodit zrovna tam. Navíc, kdo je schopen tvrdit, že u nás se to již nikdy stát nemůže? Stačí tak málo. O tom se již přesvědčilo i mnoho generací našich předků.
 • Prohlášení o podpoře - Klášterec nad Ohří.

  Já, PaeDr. Václav Homolka, zástupce starosty, Městský úřad Klášterec nad Ohří, prohlašuji, že hodnoty Pravdivosti, Soucitu a Tolerance by neměly být pronásledovány v žádné zemi. Jejich popřením, nebo podporou si sami vytváříme svou budoucnost.