Víceprezident Evropského parlamentu cestoval do Číny, aby prošetřil pronásledování praktikujících Falun Gongu

21. května navštívil víceprezident Evropského parlamentu, pan Edward McMillan-Scott, Čínu; strávil tři dny vyšetřováním situace ohledně lidských práv. Setkal se s diplomaty, experty, učenci, nevládními organizacemi a jednotlivci, včetně praktikujících Falun Gongu v Pekingu, kteří ví pravdu o pronásledování.

více-prezident Evropského parlamentu, Pan McMillan-Scott (foto: www.edwardmcmillian-scott.com)

Před deseti lety, v roce 1996 Evropská Unie jmenovala pana Edward McMillana jako zvláštního vyšetřovatele Výboru pro zahraniční styky. McMillan připravil zprávu o strategických vztazích mezi Evropskou Unií a Čínou, a v té době toho o Číně mnoho nastudoval. Řekl, že o deset let později, je dokonce ještě smutnější, když musí oznámit, že čínský režim je nadále brutálním, despotickým a paranoidním systémem. Ve kterém, neexistuje svoboda slova, zprávy v novinách jsou omezovány a lidská svoboda přesvědčení je vážně narušena. Dozvěděl se, že proces politické a sociální reformy se nikdy nezlepšil.

McMillan-Scott řekl, že Falun Gong hraje v čínské společnosti neuvěřitelnou roli. Byl velmi potěšen, že se mohl setkat na pevninské Číně s praktikujícími Falun Gong. Řekl, že ho velmi zarmoutilo, když si poslechl jejich životní zkušenosti, nejen kvůli nim samotným, ale také komukoli jinému, kdo má náboženskou víru a je režimem pronásledován. Věří, že jedním z důležitých prvků pro budoucnost Číny je nyní hnutí vystupování z Komunistické strany.

Po třech dnech návštěvy Pekingu, 24. května McMillan přijel do Hong Kongu na Zpravodajské fórum. Ve fóru oznámil, že čínský režim neudělal v minulých deseti letech žádný pokrok, a je stále brutálním, despotickým a paranoidním systémem. Věří, že se Komunistický režim rozpadne, vyjádřil podporu pro vystupování z členství v Komunistické straně a řekl, že deset a půl milionu lidí, kteří opustili KS Číny nebylo dostatečné; a doufá, že všichni členové Komunistické strany roztrhají svou členskou legitimaci.


Čínská verze je k dispozici na: http://www.yuanming.net/articles/200605/52416.html
Zdroj: http://clearharmony.net/articles/200605/33316.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.