Členka evropského Parlamentu v dopise adresovaném irskému premiérovi naléhavě žádá irskou vládu, aby důrazně požadovala ukončení hrubého porušování lidských práv praktikujících Falun Gongu.

FAO: Taoiseach Bertie Ahern
Dail Eireann
Kildare Street
Dublin 2

24. února 2004


Vážený pane premiére,

během posledních několika let byl dialog o lidských právech mezi EU a Čínou utajován a veřejnost neměla možnost dozvědět se, co bylo předmětem diskusí. Proč jejich obsah nebyl transparentní, není zcela jasné, v každém případě tyto diskuse potvrdily, že jsou naprosto neúčinné s ohledem na zlepšení situace lidských práv v Číně. Příští dialog o lidských právech mezi EU a Čínou se bude konat v Dublinu 26. a 27. února, vyzývám proto irský prezidentský úřad, aby učinil průkopnický krok a umožnil médiím a veřejnosti účastnit se jednání.

Dosud irská vláda projevovala soucit a porozumění jako svou morální povinnost, když poskytovala azyl praktiktikujícím Falun Gongu. Vláda by však také měla vyslovit tvrdé odsouzení pokračujícího pronásledování Falun Gongu v Číně. Podle zpráv nevládní organizace dosáhl počet úmrtí praktikujících Falun Gongu v Číně vice než 880. Nové zprávy o krutém mučení přicházejí každý den z Číny.

Irská vláda by měla využít toho, že je předsednickou zemí EU, aby zaujala stanovisko a co nejostřeji požadovala na Číně, aby okamžitě upustila od trvalého porušování lidských práv praktikujících Falun Gongu.

V nedávné době se v Evropě začal objevovat znepokojující model, z kterého je patrné, že čínské úřady ovlivňují politiku zemí EU vůči Falun Gongu. V několika posledních měsících se vyskytlo několik vážných případů na Islandu, v Německu a ve Francii, kde místní policie svévolně zadržela pokojné praktikující Falun Gongu.

V minulosti země EU byly loajální, když nutily Čínu, aby zlepšila dodržování lidských práv, členské státy EU by se měly pevně této tradice svobody a úcty k lidským právům držet. Tento dobrý zvyk, na které členské země mohou být hrdé, by neměl být kompromitován ekonomickými a obchodními zájmy, což se jeví jako vynořující se trend. Práva praktikujících Falun Gongu na svobodu projevu a práva účastnit se veřejných kulturních událostí v členských zemích EU by měla být zaručena stejně jako práva patřící jiným občanům.

Proto bych Vás, pane premiére, vyzvala znovu, abyste učinil tento dialog o lidských právech mezi EU a Čínou otevřeným a transparentním, takovým, v němž jsou čínské úřady zodpovědny za jejich vytrvalé pronásledování praktikujících Falun Gongu.

Těším se na kladnou odpověď v této záležitosti

S pozdravem

Patricia McKenna, členka evropského Parlamentu

Uveřejněno 3. března 2004

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200403/18176.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.