Španělsko: Odhalování zločinů Komunistické strany Číny u příležitosti Mezinárodního dne Země v Barceloně

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od španělského praktikujícího

Aktivity, které provázely Mezinárodní den Země 2006, se konaly na Náměstí Vítězství v Barceloně. Letošní událost byla oproti předcházejícím letům mnohem rozsáhlejší. Festivalu se zúčastnila více než stovka skupin a organizací. Náměstí zaplnila spousta lidí. Stánek Falun Gongu, který byl situován v samotném středu náměstí, svým bannerem s červeným nápisem Falun Gong na žlutém pozadí velmi upoutával pozornost. Během dvoudenní oslavy neustále přicházely davy lidí a prohlížely si výstavu plakátů o Falun Gongu.

Praktikující představuje Falun Gong a mluví o pronásledování v Číně se Španěly Šokováni zločiny Komunistické strany Číny, lidé se podepisují pod petici na podporu Falun Gongu

S podporou organizátora praktikující rozložili bannery a plakáty u vstupu na festival a důrazně tak odsoudili pronásledování Falun Gongu čínským komunistickým režimem. Každý, kdo přišel na festival tak dostal příležitost spatřit nevýslovnou brutální perzekuci, která se odehrává v Číně. Laskaví Španělé byli otřeseni násilnými zločiny čínského komunistického režimu. Mnozí z nich se přišli podepsat pod petici, aby podpořili praktikující Falun Gongu a někteří dokonce stáli frontu, aby se mohli podepsat.

Žena středního věku rozhořčeně řekla: „Není možné si představit a uvěřit tomu, že v dnešní době míru, ve 21. století, kdy všichni lidé propagují svobodu a demokracii, se mohou dít takové hrozné věci. Oni [čínský komunistický režim] jsou brutálnější než divoká zvířata. Jejich zločiny musí být zastaveny.“ Jeden fotograf se na dlouhou dobu zastavil, přečetl si všechny informační plakáty a ptal se na mnoho podrobností ohledně Falun Gongu a pronásledování této praxe v Číně. Před tím, než odešel, koupil svazek květin a řekl, že je pro Falun Gong. Rodina tří generací se také přišla podepsat pod petici. Když malý chlapec psal své jméno, jeho babička mu řekla, aby ho napsal čitelně, protože jeho podpis má velký význam a dělá velmi spravedlivou věc.

Rodina tří generací se podepisuje pod petici

Během festivalu potkali praktikující Falun Gongu také mnoho Číňanů. Většina z nich s radostí přijala letáčky a DVD obsahující fakta o Falun Gongu a o pronásledování praktikujících v Číně. Dědeček se svým vnukem řekl praktikujícím: „Komunistická strana říká, že Falun Gong není dobrý. Ale já nevěřím tomu, co říkají. Chci si sám zjistit, jaký je Falun Gong ve skutečnosti a proč ho tak mnoho lidí praktikuje.“ Starší pán také řekl, že doufá, že si přečte hlavní dílo Falun Gongu - Zhuan Falun.

Čistý a nevinný malý praktikující Falun Gongu podává letáček

Někteří lidé se ptali, jaký prospěch přináší praktikování Falun Gongu. Když si vyslechly osobní zkušenosti praktikujících o duševním i fyzickém prospěchu, byli příjemně překvapeni a vyjádřili svá přání také se Falun Gong naučit.

Manželé ze severovýchodní Číny v minulosti mluvili s praktikujícími v parku a také obdrželi letáček. V té době však paní nebyla ochotna poslouchat. Tentokrát, když se setkali s praktikujícími na festivalu, se velmi změnili. Paní přišla praktikující pozdravit. Byli šťastni, že obdrželi nové materiály o Falun Gongu. Jen okamžik poté, co odešli, přišli zpět s dalšími čtyřmi Číňany. Čínští manželé řekli praktikujícím s úsměvy na tvářích, že tito lidé pocházejí ze stejného místa jako oni a také mají zájem o materiály Falun Gongu a chtějí ho poznat. Tito Číňané pečlivě zkontrolovali své materiály, zda jim žádný nechybí. Praktikující byli kvůli nim skutečně šťastní.


Čínská verze: http://www.yuanming.net/articles/200605/51708.html
Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200605/32967p.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.