5. Česko-slovenská Fa konference: Spolupráca

Od praktizujúceho Falun Dafa zo Slovenska

Vážený Učiteľ, milí praktizujúci.

Náš Učiteľ v Lunyu hovorí:

„Vedúce zásady dnešnej ľudskej vedy obmedzujú jej výskum a vývoj na tento materiálny svet, keďže predmet sa nebude študovať, kým nie je uznaný - takto sa postupuje.“

Moje pochopenie tejto vety je, že na to, aby sme dosiahli prielom ku vyšším úrovniam („dostať sa za materiálny svet“), musíme neustále zvyšovať naše pochopenie (inak by sme boli obmedzení „vedúcimi zásadmi dnešnej ľudskej vedy“).

Spomínam si na situáciu zo začiatku tohto roka, keď sa v Českej republike a v Rakúsku organizovalo vystúpenie súboru Shen Yun. Na Slovensku sa nám však vystúpenie zorganizovať nepodarilo. Zo začiatku som bol z tejto situácie značne nesvoj a pociťoval som aj istú závisť: „Ako to, že im sa to podarilo a nám nie? V čom sme my horší?“ Čoskoro som si však uvedomil, že tieto myšlienky nie sú správne.

Náš Učiteľ hovorí v Čuan Falune o otázke závisti:

„Poviem vám tento princíp, ktorý svetskí ľudia nemôžu pochopiť. Môžete si myslieť, že ste vo všetkom dobrý, ale nie je to vo vašom osude. Tá osoba nie je dobrá v ničom, ale má to v osude a stane sa šéfom. Nech si svetskí ľudia myslia čokoľvek, sú to len myšlienky svetských ľudí. Z perspektívy vyššieho života postupuje vývoj ľudskej spoločnosti podľa určitého zákona vývoja. Takže čo človek v živote robí, nie je naplánované podľa jeho schopností.“

Nemôžem vidieť karmické vzťahy vecí a ich širšie súvislosti, a najlepšie čo môžem robiť, je používať Fa na hodnotenie všetkého okolo seba. Čo by som teda mal robiť v tejto situácii vo svetle Fa? Myslím, že nepodmienene pomôcť ostatným s organizáciou ich vystúpení. Keď mi napadla táto myšlienka, upokojil som sa, uvedomil som si, že vlastne nezáleží na tom, v akej krajine pomáham, pretože pomáham zachraňovať bytosti, a to je niečo posvätného, čo sa nevzťahuje na konkrétnu krajinu či oblasť.

Vložil som teda všetky svoje sily do podpory predstavenia Shen Yun v susedných štátoch, a skutočne som sa radoval z ich úspechov a nemal som radosť z ich neúspechov. Nachvíľu som zažil pocit, keď mi na nich záležalo viac ako na mne, a bol som Učiteľovi veľmi vďačný za túto skúsenosť a toto ponaučenie.

Ďalšia ukážka spolupráce na seba nenechala dlho čakať. Akoby náhodou som sa dozvedel, že v susednom Rakúsku vystúpi pri príležitosti Medzinárodného dňa Falun Dafa Európska pochodová kapela Tianguo. Uvažoval som, či by mohli prísť pri tejto príležitosti aj do Bratislavy. Sprvoti sa to zdalo takmer nemožné, keďže časovanie bolo veľmi tesné, hudobníci si už kúpili lístky a program dňa bol už určený. Potom sa však prejavila spolupráca - rakúski praktizujúci dobrovoľne skrátili program Tianguo u nich a umožnili tak, aby orchester zavítal aj do Bratislavy. Ďalšia vec bola doprava - podľa kalkulácie, čo som dostal, by cesta dvoma autobusmi bola mimoriadne drahá, asi taká, akoby orchester prišiel taxíkmi. Zase ale pomohla spolupráca - praktizujúci z Viedne našli dvojposchodový autobus za prijateľnú cenu, ktorý bol pre nás priam usporiadaný. Ešte aj šofér, ktorý nás viezol, sa zaujímal o Falun Gong.

Bol som vďačný rakúskym praktizujúcim a zároveň som si hlbšie uvedomil princíp, že keď praktizujúci netrvajú pevne na svojich názoroch, ale snažia sa dobre spolupracovať, stanú sa „zázraky“. Bola to ukážka správania nepodmienej podpory a spolupráce, za ktoré som bol rakúskym praktizujúcim veľmi vďačný.

Učiteľ v prednáške Austrálskym praktizujúcim hovorí (voľná citácia), že to, ako sa jednotlivý praktizujúci činí, nie je dôležité, čo je dôležité je to, ako spolupracujú:

„Takže vo všetkom, čo robíte, nie je rozhodujúce, že niektoré veci robíte, aby ste dosiahli, urobili niečo v určitom rozsahu, spravili to dokonale alebo to spravili lepšie, alebo to spravili nedokonale. To nie je rozhodujúce. Počuli ste ma? To nie je rozhodujúce. Čo je rozhodujúce je vaša spolupráca s ostatnými, to je to, čo je rozhodujúce.“ (Z prednášky Majstra Austrálčanom, 2007, neoficiálny preklad)

Toto sa prejavuje aj pri práci na našich projektoch. Nedávno som jedného praktizujúceho pomerne necitlivo kritizoval za výber článku na prvú stránku internetových novín Veľká Epocha. Výsledok na seba nenechal dlho čakať, čoskoro som bol aj ja skritizovaný, a vlastne oprávnene, za výber článku na titulnú stránku, a nielen článku ale aj obrázku k nemu. Ukázalo mi to jednu moju pripútanosť - riadiť veci, a nechať veci prebiehať „po mojom“, ale zabudol som pri tom na kultiváciu svojho vnútra. Som vďačný Učiteľovi, že mi to takto neustále pripomína a pomáha mi tak pripútanosti sa zbavovať. Zároveň, keď myslím na vyšší cieľ našich projektov, dáva mi to silu a motiváciu pokračovať v začatých úlohách.

Niekedy, keď pracujem pre Veľkú Epochu, nevdojak si spomeniem na príbeh o oslovi, ktorý mi utkvel v pamäti z konferencie Fa v San Petersburgu. V príbehu vystupoval osol a časti jeho tela, ktoré sa rozprávali - najprv oči tvrdili, aké sú dôležité, lebo bez nich nevidno pašu. Zuby tvrdili, že bez nich by pašu nemal kto zjesť a žalúdok hovoril, že bez neho by osol určite nič nestrávil. Nohy sa nedali a povedali, že bez nich by osol nemohol ísť na pašu. Chvost, uši, nozdry - všetky sa hádali, kto je dôležitejší a že bez nich to nejde. Nakoniec nohy urazene vyhlásili - tak teda, keď ste takí dôležití, robte to bez nás. Začali štrajkovať. Ku štrajku sa pridali oči, zuby, žalúdok, atď. A čo na to osol? Po niekoľkých dňoch takéhoto štrajkovania bol úplne zoslabnutý a vyzeral, že každú chvíľu zdochne. Až potom sa orgány spamätali a uvedomili si, že každý jeden z nich je dôležitý, a že spolu vytvárajú jeden celok.

Myslím, že by sme sa z tohto príbehu a z našich doterajších skúseností mali poučiť a snažiť sa dobre spolupracovať. Učiteľ nám vo svojich prednáškach hovorí, že budúci vesmír nebude sebecký (voľná citácia) a myslím, že práve týmto je na nás vznesená požiadavka dobrej spolupráce. Dúfam, že sa nám podarí činiť sa v nej dobre a naplniť tak naše sľuby z predhistórie, aby mohlo byť viac bytostí zachránených a budúci vesmír bol krajší a prekvital.

Čo som uviedol je len moje osobné porozumenie, ak ste si všimli nejaké nedostatky, upozornite ma na ne prosím.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.