Kráčet po cestě kultivace, kterou uspořádal Učitel

Od praktikující z Fu-šunu, z provincie An-chuej

Jsem praktikující Dafa v pokročilém věku. My praktikující jsme mimořádní, ne obyčejní lidé. Studujeme zásady vesmíru a kultivujeme se podle nejvyššího Zákona vesmíru. Jen když studujeme Zákon dobře, dokážeme jít dobře po cestě, kterou nám uspořádal Učitel.

V mnoha svých přednáškách Učitel zdůrazňuje důležitost studia Zákona. Jako učedník Dafa, zejména učedník Dafa v období nápravy Zákona, si myslím, že by se každý měl učit Zákon nazpaměť a používat ho k napravování každé jednotlivé myšlenky, protože Zákon dokáže posílit naše spravedlivé myšlenky. A tak jsem byla rozhodnutá, že se naučím Zhuan Falun zpaměti. Proces učení se Zákona nazpaměť je procesem kultivace a procesem, při němž prorážíme svá vlastní omezení vžitých představ, jako například špatnou paměť apod. Když jsem se konečně po osmi měsících knihu naučila nazpaměť, z hloubky svého srdce jsem byla strašně vděčná Učiteli, že mi dovolil zakusit radost ze studia a učení se zpaměti Zákon. Vždycky jsem si myslela, že mi to moc nejde a že nejsem moc chytrá. Mám jen základní školu. Někdo z mé rodiny (nepraktikuje Falun Dafa) tomu nevěřil, že bych se dokázala naučit zpaměti celou knihu. Během procesu učení se knihy mě také napadaly myšlenky, že toho nechám, ale rychle jsem posílila spravedlivé myšlenky. Pokaždé, když jsem se naučila jeden odstavec, se má důvěra zvýšila. Opravdově jsem zažila sílu Zákona. Nikdy mě nebavilo učit se, protože kdykoli jsem něco studovala, vždycky mě bolela hlava. Mívala jsem strach ze čtení. Když jsem četla knihu, bolely mě oči. Teď ale celá moje rodina říká: „Nedokáže číst nic jiného, ale čtení Dafa knih pro ni není problém.“ Oči mě nebolí, dokonce mohu odložit brýle.

Má rodina je toho názoru, že je to neuvěřitelné, že jsem se naučila zpaměti celou knihu. Mají ze to, že to je úžasné, že jsem to dokázala v mém věku. Nyní procházím procesem učení se knihy zpaměti počtvrté. Budu pokračovat, až si ji budu pamatovat celou. Současně se každý den učím jednu báseň z Hong Yin. Delší básně se učím dva dny, nespěchám, nechávám věci plynout přirozeně. Když jsem se naučila celý Hong Yin, neodložila jsem ho stranou. Rozhodla jsem se, že stále budu recitovat jednu báseň denně po pořádku. Když kultivující porozumí Zákonu skrz naskrz, věřím, že je zcela přirozené, že si vzpomene na Zákon, když se konflikt objeví.

V naší čtecí třídě se všichni učíme Zhuan Falun zpaměti. Po studiu jedné kapitoly se každý naučí nazpaměť jeden odstavec či jednu báseň z Hong Yin. To je také cesta, kterou nám Učitel připravil. Jsem vděčná za Učitelův soucit a spásu. Po své cestě budu kráčet dobře.

Přeloženo z angličtiny: http://www.clearharmony.net/articles/200902/47997.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.