Jděte ještě hlouběji do sebe, když hledáte uvnitř

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Všichni učedníci Dafa vědí, že rozhodujícím hlediskem v kultivaci je dívání se do sebe. Někteří praktikující ale stále mají potíže nalézt kořen či příčinu problému poté, co hledali uvnitř. Ten důvod spočívá v tom, že člověk má sklon věnovat se danému jevu jen na povrchu, místo aby šel ještě hlouběji vstříc skrytým mezerám. Jeden příklad za všechny. Jedna starší praktikující každý den pálí vonné tyčinky před Mistrovým obrazem. A tak to dělá už několik let. Jednoho dne se její manžel obrátil proti její praxi a řekl i dost negativních slov. To ji dopálilo, a tak mu řekla, jak Falun Dafa je úžasný, o tom, že Mistr je spravedlivý, a kolik užitku jim praktikování přineslo. A pak řekla, že to všechno jsou důvody pro to, aby uctívala Mistra; jejího manžela to ale nepřesvědčilo. Protože se bála, aby manžel nemluvil špatně o Dafa, přestala pálit vonné tyčinky před Mistrovým obrazem.

Když o tom mluvila s dalším praktikujícím, bylo jí řečeno, aby hledala v sobě. To ji zmátlo: „Co zjistím, když se podívám do sebe? Je na tom něco špatného, že pálím vonné tyčinky pro Mistra?“ Odpovědi se jí dostalo: „Na tom není nic špatného, když pálíš vonné tyčinky pro Mistra. Ale spíše než se zaměřovat na věci na povrchu, bychom měli věnovat pozornost zlepšování morálního charakteru, protože to je důležitější. Ačkoliv pálíš tyčinky několik let, zlepšila sis opravdově svůj charakter nebo to děláš jako rutinu? Když člověk bez rozmyslu zapálí vonnou tyčinku, aniž by to činil upřímně, se srdcem pro kultivaci, bohové nedovolí, aby v tom pokračoval. Myslí si, že Mistr pro tebe toho tolik udělal, jak můžeš zacházet s Mistrem tak bez rozmyslu. A tak museli použít běžný incident k tomu, aby ti něco naznačili. Pokud takto dokážeme hledat v sobě a napravit se, věci se vyřeší.“ Praktikující dospěla k pochopení a všechno se dalo do pořádku.

Hledání uvnitř je skutečně rozhodujícím faktorem pro nás, abychom se zlepšili. Mistr o nás pečuje a je skutečně na každém z nás, zdali se chceme zlepšit díváním se do sebe. Jestliže nás nevyruší z klidu mělký stav věcí a my se ještě hlouběji podíváme do sebe, své mezery objevíme. Mistr pro nás připravil ta nejlepší uspořádání, a nic se neděje náhodou. O všem, co se nám přihodí, bychom měli uvažovat jako o příležitosti, která vede k našemu opravdovému zlepšení.

Čínská verze je dostupná na: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/1/205426.html
Přeloženo z angličtiny: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2009/8/14/110013p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.