5. Česko-slovenská Fa konference: Poslání

Od praktikujícího Falun Dafa z České republiky

Zdravím ctěného Mistra, zdravím praktikující.

Jednou jsem se svojí ženou přecházel přes ulici poblíž našeho domu, kde bydlíme v podnájmu. Na přechodu jsou semafory. Dříve jsem rychle přeběhl přes ulici, kdykoliv se naskytla příležitost, nehledě na to, jestli svítila červená nebo zelená, a žena obyčejně zůstala stát a čekala na zelenou. Později jsem si díky jinému praktikujícímu uvědomil, že není dobré chodit přes přechod na červenou, a tak jsem to přestal dělat. Naposledy se stalo to, že žena rychle přeběhla ulici na červenou, když nic nejelo, a já jsem zůstal stát a čekal, až bude zelená.

Proběhlo mi v té chvíli hlavou několik myšlenek. Uvědomil jsem si, že se situace úplně otočila. Před očima se mi pohybovaly obrazy jako na běžícím páse. Viděl jsem, jak životy lidí pohybuje karma. Tomu, kdo někomu ubližoval, se v budoucnosti stává to samé. Ten, kdo dlužil, splácí. Ten, kdo trpěl, má štěstí. Všechno jsou jen karmické vztahy, které se neustále splácí uvnitř Tří říší. Extrémy se nakonec převracejí do opačných kvalit. Viděl jsem to jako neustálý koloběh bez konce. Působilo to bezvýchodně a trochu depresivně.

To všechno se ukazovalo jen do určité hranice. Za ní už potom bylo všechno jinak. Tam už tyto věci nebyly a byl tam klid; zdálo se, že se tam nic neděje.

Celá vize vyústila v jedinou myšlenku: „Proč jsem vlastně tady? Proč tady stojím v tuhle chvíli na tomhle místě?“ Nejsem tady ani kvůli tomu, abych se donekonečna zmítal v karmických událostech nebo se snažil stále kultivovat. Tato úroveň bude takto existovat navždy a nemělo by mě nijak ovlivňovat ani znepokojovat to, co se na ní odehrává. Přišel jsem kvůli tomu, abych pomáhal při potvrzování Zákona a zachraňování vnímajících bytostí a moje cesta skončí tehdy, až bude ukončena mise záchrany bytostí. Vnímal jsem to jako nejvyšší prioritu. Bylo zřejmé i spojení mezi mojí kultivací a zachraňováním bytostí. Když jich nedokážu dost oslovit a pomoci jim, aby se dozvěděly o Dafa a zaujaly k němu postoj, protahuje se do nekonečna i moje kultivace.

Jediná cesta ven se zdála skrze záchranu bytostí. Nejde o to se kultivovat a odejít pryč; náš odchod se mi v tu chvíli zdál naprosto spjatý se zachraňováním bytostí. Všechny kroky, veškeré důvody a strasti, všechno se zdálo být spojeno s touto jakoby neodkladnou povinností. Nemohu odejít, dokud nebude splněno poslání záchrany bytostí. Nikdo z nás nebude moci odejít, dokud toto poslání nedokončíme. Proto doufám, že dokážeme dobře a lépe spolupracovat na projektech, které mají bytosti zachraňovat, aby měly dostatečný dopad a nebyly jen pouhou ztrátou drahocenné energie a času. Chtěl bych povzbudit sám sebe i ostatní, abychom našli dost síly a odhodlání se do toho pustit tak, abychom mohli dojít k našemu společnému cíli rychleji a lépe.

Následujme rady našeho Mistra, abychom mohli všechny tyto svaté věci uskutečnit. Zachraňme vnímající bytosti budoucnosti a naplňme to, proč jsme do tohoto světa sestoupili.

Děkuji Mistrovi za jeho vedení a praktikujícím za pozornost.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.