Respektovat Mistra a Dafa je povinností každého učedníka Dafa

Od praktikujícího Falun Dafa z Te-čou, provincie Šan-tung

Je to kultivační proces, než je člověk schopen Mistra a Dafa skutečně respektovat. Pamatuji si, že když jsem získal Dafa a ještě jsem nevěděl, jak vzácné a vážné Dafa je, pokládal jsem knihy Dafa kamkoliv nebo jsem četl vleže v posteli. S pokročilostí mé kultivace se u mě pozvolna vyvinulo hluboké pochopení Dafa, od nejasného až k hlubokému a rozvážnému pochopení, když jsem viděl tu mocnou sílu Dafa při pronásledování. Opravdu jsem poznal, že ať si Mistra a Dafa jakkoliv vážíme, nikdy nemůžeme splatit to bezmezné Buddhovo milosrdenství a to, co nám Mistr a Dafa dal.

Četl jsem o tom hodně článků a jsou velmi inspirující. Avšak myslím si, že někteří dlouholetí praktikující stále ještě nejsou schopni v této poslední fázi nápravy Zákona dělat všechno správně. Například studování Zákona je svatou událostí. Někteří se však na společné studium ani řádně neobléknou. Někteří se natáhnou na podložku, někteří sedí na židli se zdviženýma nohama, opírajíc je o druhou židli, jiní nečtou vážně nebo mluví o jiných věcech, nebo telefonují. Pokud to vidí nový praktikující, může to na něho negativně zapůsobit, což by mohlo mít špatný vliv na jeho kultivaci. Praktikující chtějí mít ke společnému studiu dobré okolní prostředí, aby se mohli společně zlepšovat. S takovými špatnými návyky a postoji, jak by se před námi mohly zjevit hluboké principy Zákona?

Nemám v úmyslu tady někoho obviňovat. Vím, že sám jsem také nedělal všechno dobře. Přemýšlejme o tom v klidu. Přestože Mistr za všechny praktikující tolik trpěl, nikdy nás nežádal, abychom ho uctívali nějakými náboženskými formalitami, například pálením vonných tyčinek, nebo se mu klaněli. Prosí nás jen o to, abychom kultivovali srdce plné soucitu. Jak bychom mohli bez Mistrovy ochrany sedět společně v klidu a studovat Zákon? Jak bychom mohli takovýmto chováním projevit Mistrovi úctu? K tomu ještě ti praktikující, kteří jsou pořád ještě uvězněni v démonických skrýších, nejenže nejsou schopni studovat Zákon, oni nemohou ani dělat cvičení. Ať je jejich přání sebevroucnější, nemohou společně studovat. Jak si tedy nevážit takové vzácné příležitosti, že můžeme studovat společně?

Zde je mé osobní pochopení o vhodném chování při studování Zákona: držte horní část těla zpříma, seďte v lotosu nebo polovičním lotosu, knihu držte oběma rukama v uctivém a upřímném postoji. Čtěte střídavě po odstavcích s jasnou výslovností a přiměřenou rychlostí, tak, aby každý praktikující mohl v duchu sledovat. Vyhraďte si určitý čas na výměnu zkušeností, přičemž se mluví více o principech Zákona a měli bychom se vyvarovat mluvení o všeobecných věcech běžných lidí. Jedna praktikující s otevřeným třetím okem vyprávěla, co viděla. Během společného čtení jsou přítomna Mistrova Těla Zákona a jiná Božstva. Sedí v lotosu a poslouchají Zákon. Když ta praktikující chtěla natáhnout nohy, řekl jí jeden Bůh opakovaně: „Ty jsi do mě vstoupila.“ Poté ta praktikující honem rychle dala nohy zase do lotosu. Když četl někdo příliš rychle, opakoval jeden Bůh neustále: „Čti pomaleji!“ Jiná praktikující viděla, že studování Zákona poslouchá mnoho Bohů, když ona poklekne. Opravdu je nutné brát studování Zákona velmi vážně a považovat ho za důležité. Měli bychom to dělat opravdu dobře.

Milí spolupraktikující, opravdu si važme toho, co máme! Tak neporovnatelně velkolepý Dafa nám byl dán shora, nám, kteří jsme plni karmy. Byli jsme vytaženi z pekla, očištěni, byl nám propůjčen božský jas. Abychom toho byli hodni, že nás Dafa stvořil, a abychom vnímajícím bytostem potvrdili, že my jsme ti praví učedníci Dafa v době nápravy Zákona, musíme být na své kultivační cestě pilnější a zodpovědnější vůči vnímajícím bytostem. Měli bychom si méně všímat maličkostí, udržovat si velkou snaživost a respektovat Mistra a Dafa z celého srdce. To je to, co bychom měli dělat a měli bychom to dělat dobře.

Čínská verze: http://minghui.ca/mh/articles/2009/7/4/203938.html
Anglická verze: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2009/7/26/109491.html
Německá verze: http://www.minghui.de/data/article/544/a54455.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.