Kultivační zkušenost starší osoby z venkova

Od praktikujícího Falun Dafa z čínské provincie Šan-tung

Když mi bylo 10 let, babička mi pověděla něco velmi důležitého. Té noci, kdy jsem se narodil, se jí zdál sen. Někdo jí ve snu řekl: „Ve svém domě máš opravdové srdce, a proto ti jsou ponechány kořeny boha. Nezapomeň na ‚lun-c'‘ (kolo) gongu, které navždy zachrání lidské bytosti.“ Jakmile dopověděl tato slova, zmizel. V okamžiku, kdy se babička probudila, jsem se narodil. Přikládala tomuto snu velkou důležitost a mnohokrát mi ho vyprávěla. A tak jsem si jej od svého mládí pevně držel v mysli.

Po léta zůstával tento příběh o „lun-c'“ v mé mysli. Vložil jsem si slovo „lun-c'“ do srdce a rozhodl jsem se, že ho budu hledat. Poté co jsem odmaturoval na střední škole, dozrálo v mém srdci odhodlání hledat „lun-c'“. Nejprve jsem zamířil do starověkého města Čchang, pak do Jün-na-nu, Kuej-čou, Liou-čou, Kuej-linu, poté dolů na jih až na ostrov Chaj-nan, který je nejjižnějším místem Číny. Později jsem se vydal na sever - do Pekingu, Tchien-ťi-nu, dále do vnitřního Mongolska, až jsem došel k severním hranicím. Ale stále jsem nenašel „lun-c´“. Říkal jsem si: „Procestoval jsem celou Čínu, ale kde jen je to ‚lun-c'‘?“

Byl jsem ztracen a zklamán a vrátil jsem se domů v beznaději. Říkal jsem si: „Hledal jsem ‚lun-c'‘ všude více než deset let, ale stále jsem ho nenašel. Proč?“ Náhle jsem se osvítil. Je to proto, že ještě nenastal čas k naplnění předurčeného osudu? Vzhledem k tomu, že o takové události nemohou rozhodovat lidské bytosti, měl bych to ponechat na osudu. O několik let později mi zemřeli rodiče, a tak jsem zůstal doma sám. Jak roky utíkaly, stárl jsem fyzicky i duševně.

Když už jsem ztratil naději, bylo to na jaře a už mi bylo téměř 59 let, náhle jsem našel „lun-c´“. Tedy přesněji řečeno, našel jsem Falun Gong. Tato vzácná a šťastná příležitost přišla. Byl jsem tak vzrušený, že to nelze popsat slovy. Byl jsem jako semínko, které zalil déšť a zvlhčila rosa.

Od té doby co jsem začal praktikovat Falun Gong, jsem zcela změnil svůj charakter i osobnost a zbavil jsem se pocitu osamocení a deprese. Cvičil jsem všech pět cvičení třikrát až čtyřikrát každý den a studoval jsem hodně Zákon. Nejprve jsem byl jediným praktikujícím v naší vesnici, ale později jsem se rozhodl, že představím Falun Gong svým sousedům. Během krátké doby začali přicházet noví praktikující studovat Zákon a o šest měsíců později se můj dům proměnil ve cvičební místo. O tři roky později se začalo Falun Gongu věnovat mnoho lidí v sousedních vesnicích. Byl jsem velmi šťastný, když jsem viděl tak mnoho lidí praktikovat Falun Gong.

Právě v době, kdy jsme se těšili z naší kultivace, praktikování cvičení, studování a šíření Zákona, začalo 20. července 1999 pronásledování. Nemohl jsem si pomoci a musel jsem plakat. Cestoval jsem přes pláně a hory a okusil sladkost i hořkost života. Měl jsem takové štěstí, že jsem získal tak skvělé učení, jen proto, abych trpěl tak krutým pronásledováním. Prostředí se náhle změnilo, když velký Král teroru sestoupil z oblohy. Ať se dělo, co se dělo, přísahal jsem: „Slibuji Mistrovi, že půjdu dobře cestou Dafa. V této kritické zkoušce překonám zkoušku života a smrti. Čekal jsem přece na tento okamžik desítky tisíc let.“

Začal jsem objasňovat pravdu o Falun Gongu, aby lidé mohli porozumět tomu, že ničemná Komunistická strana Číny podvádí lidi. Protože v naší oblasti nebylo žádné centrum na výrobu pravdu objasňujících materiálů, praktikující z města doručili materiály do naší vesnice a ty jsem pak chodil rozdávat každou noc. Když se lidé dozvěděli pravdu, byli všichni překvapeni. Mnozí lidé viděli letáky o Falun Gongu před svými brankami nebo na dvorech a příštího rána někteří lidé řekli: „Včera v noci jsme obdrželi asi devět letáků o Falun Gongu.“ Jiní na to řekli: „My jsme dostali asi deset letáků. Falun Gong nebyl vymýcen. Stále je mnoho lidí, kteří Falun Gong praktikují.“ Někdy jsem šel rozdávat letáky i během dne a můj strach postupně mizel. Dokonce jsem se vydal rozdávat letáky do vesnice, kde jsou vládní kanceláře a policejní stanice.

Jak jsem pokračoval v rozdávání letáků, přišli za mnou domů úředníci z místní policejní stanice a dům mi prohledali. Zabavili mi velké množství materiálů i osobní věci. Zatkli mě a vzali mě do vládní kanceláře ve městě, kde jsem byl zadržen po dva dny. Řekli mi, že musím zaplatit tři tisíce jüanů, nebo mě nepropustí. Řekl jsem jim: „Nemám ani haléř, ale mám život.“ Když úředník pochopil, že ze mě nic nedostane, okamžitě mě poslal na městskou policejní stanici.

Policisté tam také nenašli žádný způsob, jak se mnou jednat, a tak mě poslali do záchytného centra. Jakmile jsem vstoupil do cely v záchytném centru, byl jsem násilně zbit. Byl jsem bit tak krutě, že se mi zatočila hlava a spadl jsem na zem. To bylo takzvané „obdarování na uvítanou“. Pak ke mně náhle vrazili dozorci, pokryli mi hlavu dekou a dále mě brutálně bili. Přestali, až když jsem se nemohl pohnout. To bylo takzvané „dělání knedlíku při příchodu“, což bylo nepsané pravidlo záchytného centra.

Když jsem tam byl zadržen, úředníci mě každý desátý den vyslýchali a mučili mě všemi prostředky. Vedoucí cely mě nutil spát vedle toalety. Exkrementy a moč páchla a často na mě vystříkla. Záměrně zařídil, aby vedle mě spal vězeň, jehož pokožka hnisala. Tento vězeň trpěl revmatismem a jeho tělo velmi zapáchalo. Nikdy jsem se od něho nenakazil, i když jsem spal vedle něho více než měsíc. Věděl jsem, že Učitel mě po celou dobu ochraňoval. Od okamžiku, kdy jsem byl zadržen v cele, jsem zažíval zázračný jev, obzvláště v noci. Často jsem viděl, jak ze mě vychází světlo a cítil jsem se velmi pohodlně. Pochopil jsem, že Učitel mě po celou dobu ochraňoval a doplňoval mi kultivační energii.

Pochopil jsem, že pokud můžeme odstranit připoutání k životu a smrti, zlo nebude mít na výběr. I když mě policejní úředníci několikrát vyslýchali, ničeho nedosáhli. Neměli na vybranou, než mě propustit. Poté co jsem se vrátil domů, jsem byl ještě více odhodlaný a pokračoval jsem v praktikování a studování Zákona.

Jako starší člověk, kterému je přes 60 let, jsem velmi zdravý. Na hlavě mi vyrostlo více vlasů a mám pevnější a zdravější zuby než kdy dříve. Cítím všude kolem sebe světlo. Každý říká, že jsem silný. Chtěl bych vyjádřit mé největší díky Falun Dafa za to, že mi dal nový život.

Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200907/49752.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.