Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Ako Shen Yun zlepšil moju schopnosť kultivovať sa (1. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Vážený Majster, vážení praktizujúci,

som praktizujúca Falun Dafa zo Švajčiarska. Na začiatku roka 2022 som zistila, že moja kultivácia nie je vo veľmi dobrom stave. Všimla som si u seba silnú ľudskú pripútanosť, ktorá sa prejavovala, keď som cítila, že mi iní ublížili, alebo ma zahanbili. Namiesto toho, aby som sa vtedy pozrela dovnútra, našla svoje pripútanosti a zlepšila sa, prejavila som detinský vzdorovitý stav sebaľútosti, čo samozrejme nepomohlo môjmu kultivačnému pokroku. Bohužiaľ, hoci z Majstrovho učenia som jasne chápala, že sa mám pozerať do svojho vnútra a vraveli mi to aj náznaky od praktizujúcich, nedokázala som to robiť tak rýchlo, ako by som chcela.

Rovnaký postoj sa u mňa prejavoval aj vtedy, keď som si vo svojom živote želala niečo, čo sa nenaplnilo, napríklad mať deti. Aj keď som už dávno upustila od všemožných ľudských očakávaní, táto vzdorovitá detská výčitka voči Stvoriteľovi u mňa pretrvala. Stále som sa pýtala, prečo mi túto skúsenosť neumožnil.

Teraz, keď Shen Yun ukončil svoje turné, si uvedomujem, ako veľmi mi pomohol zlepšiť moju kultiváciu. Napríklad, keď sme nedávno počas štúdia Fa čítali nasledujúci článok od Majstra, uvedomila som si, že mi chýba opravdivá znášanlivosť kultivujúceho, a že sa často v tomto smere správam ako bežný človek.

Majster povedal:

„Znášanlivosť je kľúčom k zlepšovaniu charakteru. Vydržať s hnevom, pocitom krivdy alebo slzami je znášanlivosťou svetského človeka, ktorý je pripútaný k svojim starostiam. Vydržať úplne bez hnevu alebo pocitu krivdy je znášanlivosťou praktizujúceho.“ (Základy pre ďalší pokrok, Čo je Znášanlivosť?, 21. 1. 1996)

Pred niekoľkými týždňami som počúvala Ming-chuej podcast o kultivácii Budhu Milarepu, keď som si uvedomila, čo kultivácia kedysi znamenala. Kultivujúci vtedy odovzdal všetok majetok svojmu Majstrovi, a až potom sa mohol učiť a vstúpiť na cestu kultivácie. Následne som pochopila, že hoci Majster od nás nevyžaduje, aby sme sa stali mníchmi a mníškami a vstúpili do kláštora, vyžaduje, aby sme brali svoje pripútanosti zľahka a kultivovali sa medzi bežnými ľuďmi.

Následne som si uvedomila, že som sa doteraz ešte stále skutočne nezbavila mnohých vecí, ktoré som získala medzi bežnými ľuďmi a stále som mala ľudské túžby. Uvažovala som teda, ako sa môžem takto skutočne kultivovať. Vtedy som po prvýkrát pochopila, že by som mala všetko odovzdať Majstrovi, tak ako sa to robilo v minulosti, aj keď len v prenesenom význame. Potom som sa mohla skutočne kultivovať. Okrem toho sa treba vzdať pripútaností k majetku, rodine a priateľom, vrátane všetkých ľudských túžob.

Tieto a mnohé ďalšie pochopenia sa mi dostali vďaka tomu, že som mohla aktívne podporiť Shen Yun v roku 2022. Rada by som sa tu podelila o niekoľko skúseností z tohto procesu.

Ako ma podpora Shen Yun podnietila k lepšej kultivácii

Keďže som sa koncom roka 2019 ešte nezačala aktívne kultivovať, nemohla som vtedy podporiť Shen Yun. Mala som však možnosť zapojiť sa do jeho príprav postupne, krok po kroku. Pomáhala som na telefonickej linke pre predaj vstupeniek a rozdávala som brožúrky v cieľových oblastiach, napríklad pred divadlami. Čoskoro sa ukázalo, že budem môcť byť aj v obchode Shen Yun počas predstavení. Potešilo ma to, pretože mám produkty Shen Yun veľmi rada a počas uplynulých rokov som ich už veľa kúpila, aj rozdala.

Hneď na začiatku som si uvedomila, že podpora Shen Yun vyžaduje určitý spôsob správania a stabilitu, aby sme dokázali odolať tlaku. Prejavilo sa to napríklad v tom, že keď som bola po prvýkrát poverená prácou na telefonickej linke predaja vstupeniek, zažila som bolestivé fyzické čistenie. Ďalšou vecou bolo, že na začiatku mi takmer vôbec nezvonil telefón. To vo mne vyvolávalo dojem, že som nedosiahla úroveň vnímajúcich bytostí, ktoré by som mohla zachrániť. Tieto skúsenosti ma motivovali k tomu, aby som sa kultivovala usilovnejšie a každý deň dobre robila tri veci. Až donedávna sa mi nedarilo robiť všetky cvičenia každý deň. Som však presvedčená, že Shen Yun ma postavil na nohy po problémoch, ktoré som zažila na začiatku roka 2022.

Podelím sa o skúsenosti, ktoré mi pomohli k tomu, aby som sa postupne zlepšila.

Vzdanie sa ľudských obáv a túžob

Na začiatku som sa obávala, že zájdem do extrému a preženiem to s propagáciou Shen Yun. Považovala som za dôležité udržať rovnováhu medzi mojím životom medzi bežnými ľuďmi a mojimi aktivitami pre Shen Yun. Majster mi však rôznymi spôsobmi ukázal, že tento čas je pripravený na to, aby som celým srdcom podporovala Shen Yun a kultivovala sa. Takže moji priatelia boli zrazu zaneprázdnení a nemali čas sa so mnou počas víkendu stretnúť. Keď som si cez víkend zobrala voľno, aby som strávila čas s manželom, nemal práve vtedy čas. Takže som sa týchto obáv a túžob zbavila a sústredila som sa na podporu Shen Yun a na svoju kultiváciu, ako som najlepšie vedela.

Dobré využitie času a bezpodmienečné nasledovanie Majstrovej cesty

Čas, kedy som pracovala na horúcej linke predaja vstupeniek, som využila na prípravu pre predaj produktov Shen Yun shop. Vynaložila som pritom veľa úsilia na vytvorenie ručne písaných informačných kariet, na ktorých boli uvedené výrobky. Z vlastnej iniciatívy som tiež pomohla aktualizovať katalógy a odovzdala som ich potom zodpovedným osobám. Pritom som si spomenula na Majstrov jingwen, v ktorom povedal mojimi slovami niečo v zmysle, že človek by nemal stále hľadať chyby, ktoré urobili koordinátori, ale v tichosti doplniť medzery.

Keď som bola takmer hotová s kartičkami pre obchod Shen Yun, koordinátorka sa ma spýtala, či by som bola ochotná podporiť nový obchod Artist Fashion, namiesto obchodu Shen Yun. Bolo mi jasné, že chcem bezpodmienečne nasledovať požiadavky koordinátora a teda nasledovať Majstrom naplánovanú cestu, ale zároveň som si všimla svoje krátkodobé tvrdohlavé zmýšľanie, ktorému sa páčilo, keď všetko ostávalo podľa plánu. Zvykla som si myslieť, že sa so zmenami dokážem dobre a ľahko vysporiadať, a to aj v profesionálnom prostredí. Všimla som si však, že som sa vlastne klamala, a že som naopak človek, ktorý v živote uprednostňuje stabilitu a stálosť. Našťastie, vďaka môjmu srdcu pre Shen Yun som sa dokázala tešiť na novú výzvu. Koordinátorka tiež dokázala nájsť tie správne slová, ktoré ma motivovali. Povedala: „Najlepšie bude, ak sa všetko naučíš, pretože možno budeš musieť ešte stále pomáhať v obchode Shen Yun. Si ešte mladá. Zvládneš to.“ Takže som sa dokázala povzbudiť tým, že som nevytvorila kartičky pre obchod Shen Yun zbytočne a zároveň som sa začala zaoberať produktami pre obchod Artist Fashion.

Aj keď mi koordinátorka priamo nepovedala, že mám prevziať hlavnú zodpovednosť za Artist Fashion, pomaly som si uvedomila, že je to moja úloha, pretože na oboch miestach [Bazilej aj Bregenz] nebol nikto iný, kto by túto úlohu mohol prevziať. Okrem toho som chcela tiež podporiť koordinátorku. Som veľmi vďačná Majstrovi za túto príležitosť, vďaka ktorej som mohla zažiť tento proces krok za krokom. Moje presvedčenie, že to dokážem, rástlo. Keby sa ma koordinátorka na začiatku opýtala, či môžem prevziať hlavnú zodpovednosť vrátane pokladne, možno by som to odmietla zo strachu z preťaženia. Najmä preto, že to bolo v podstate moje prvé pôsobenie v tejto oblasti.

Tým, že som sa zaoberala produktami značky Artist Fashion, veľmi som si obľúbila tieto dobre navrhnuté a krásne odevy. Sama som pocítila, aké sú pohodlné na nosenie, keďže som si na prácu v obchode obliekla tanečné tričko a bundu na zips s potlačou Zhen Shan Ren.

Pokračování: https://cz.clearharmony.net/articles/a111399-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2022-Ako-Shen-Yun-zlepsil-moju-schopnost-kultivovat-sa-2-cast.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.