Jak jsem odstranila připoutání k sexuální touze

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Mnozí lidé se chtějí kultivovat a chtějí v kultivaci uspět. Mnohým se však toto přání nesplní, protože při odstraňování připoutání zažívají potíže. Z různých druhů připoutání se zdá, že nejtěžší je odstranit sexuální touhu a žádostivost. Od dávných dob až po dnešek bylo nespočet praktikujících, kteří v kultivaci selhali na poslední překážce a byli okamžitě zničeni. Zanechali tak za sebou deset tisíc let utrpení jen proto, že nebyli schopni projít zkouškou sexuální touhy a žádostivosti.

Jako praktikující Falun Dafa jsem si počínala dobře, co se týče odstranění sexuální touhy. Díky tomu jsem byla schopna kráčet spravedlivou cestou během kultivačního procesu v posledních deseti letech. Také jsem dobře dělala tři věci, které mají praktikující dělat. Nyní bych chtěla popsat svou zkušenost s odstraňováním sexuální touhy a podělit se o ni s ostatními praktikujícími, abychom se mohli společně zlepšovat.

Když jsem byla mladá, přemýšlela jsem velmi jednoduše. Ve vztazích s opačným pohlavím jsem byla velmi ostražitá. Vdala jsem se v roce 1995, když mi bylo třicet let. S manželem jsme se poznali, když jsme šli do chrámu pálit vonné tyčinky a uctívat Buddhu. Byla to naše společná víra a snaha, která nás spojila. Ve druhém roce manželství, v roce 1996, jsme začali praktikovat Falun Dafa. V roce 1997 se nám narodil syn a hned po jeho narození jsme přestali mít v manželském životě sex.

Proč jsme se rozhodli pro tento způsob? Protože jsem cítila, že sláva, zisk a emoce jsou překážkami našeho zlepšování se v kultivaci a museli jsme je co nejdříve odstranit. Věřila jsem, že čím dříve se nám podaří tyto překážky odstranit, tím dříve se zlepšíme. Pokud se dlouho nedokážeme vymanit ze zajetí slávy, zisku a emocí, nemůžeme tuto úroveň překročit. Kromě toho bychom se jako praktikující měli omezovat a řídit se standardy bohů. Vždy, když se setkáme s nějakým problémem, měli bychom přemýšlet o tom, jak by jednali bohové, kdyby byli v této situaci. Měli bychom jednat jako oni. Proto jsem se rozhodla odstranit sexuální touhu, která praktikujícím brání ve zlepšování se v kultivaci.

Ze začátku si na to manžel nemohl zvyknout a občas se u něj projevovala sexuální touha. Pokaždé jsem sexuální touhu potlačila, špatné myšlenky jsem potlačila spravedlivými myšlenkami a tisíce pohybů jsem nahradila jedním neochvějným činem. Takto pokaždé, když jsem se ovládla, díky mé pevné vůli to dokázal i manžel, a to díky tomu, že je také praktikující. Po určité době i on toto připoutání odstranil. Když se úplně zbavil sexuální touhy, uznale mi řekl: „To tvé odhodlání a silná vůle nás vyvedly z otroctví sexuální touhy. Jinak bych byl stále ve stavu sexuální touhy bez jakéhokoli zlepšení.“ Během uplynulých deseti let jsme s manželem žili spolu v jednom domě a takto jsme žili, kultivovali se a zlepšovali, aniž bychom si navzájem překáželi. Když jsme opustili sexuální touhu, oba jsme se cítili lehcí, jako kdyby naše těla ztratila těžké břemeno. Mezitím jsme se cítili uvolněně a pohodlně a naše mysli se zdály být jako čistá voda. Očistila se nejen naše těla, ale i naše mysli se povznesly.

Když jsem se o tuto zkušenost podělila s některými praktikujícími, byli překvapeni. Někteří řekli, že mě doběhnou, a někteří si mysleli, že jsem zašla do extrému. Pokud jde o to, zda jsem zašla do extrému, vnímám to tak, že co se týče odstranění těchto připoutání pro ty, kdo je momentálně nemohou odstranit, nemůžeme tlačit na to, aby je odstranili. Zatímco pro ty z nás, kdo je odstranit mohou, se musíme pokusit zlepšit, a ne oddávat se jim. Měli bychom se dokázat ovládat do co největší možné míry. Nesmíme dělat věci napůl. Pouze pokud budeme na sebe přísní, můžeme se rychle zlepšit. Ten, kdo vždy odpočívá a říká, že si „dá na čas“, se bude zlepšovat velmi pomalu.

Co se týká odstranění sexuální touhy, Mistr nám dal přísné požadavky a znovu a znovu nás upozorňoval, že se nemůžeme od nich odchýlit. Mistr však nevznesl žádné konkrétní požadavky, jak by měl manželský pár odstranit sexuální touhu, ale zmínil jen konkrétní principy ohledně tohoto. Rozumím tomu tak, že důvodem, proč Mistr v tomto ohledu nevznesl žádné konkrétní požadavky, bylo to, že tak mnoho praktikujících je na různých úrovních charakteru. I kdyby Mistr stanovil povinné pravidlo, praktikující by tento požadavek nemuseli nutně splnit. Naopak, někteří by mohli považovat kultivaci za těžkou, a tak by jim to mohlo bránit v získání Zákona. Proto Mistr v tomto ohledu nestanovil žádné konkrétní požadavky. To znamená, že Mistr nám ve skutečnosti dovoluje zlepšovat se postupně. To ovšem neznamená, že si můžeme dovolit nepokračovat vpřed. Kromě toho nemůžeme přechovávat připoutání po dlouhou dobu, nesmíme zvolnit. Musíme odstranit různá připoutání, jinak se mohou objevit nebezpečné myšlenky, že je obtížné uspět v kultivaci, pokud sexuální touha nebude odstraněna.

Protože jsem byla schopna úplně odstranit připoutání ke slávě, zisku a sexuální touze, během uplynulých deseti let jsem hladce kráčela v procesu kultivace a nápravy Zákona. Koncem roku 2000 jsem s dvouletým synem potvrzovala Zákon na náměstí Nebeského klidu. Syna jsem nesla na ramenou, přičemž jsem držela banner nápravy Zákona. Začala jsem před mostem Ťin-šuej, pak jsem šla směrem k policejním autům a k náměstí Nebeského klidu. Prošla jsem kolem náměstí i kolem policistů a špionů. Všichni jasně viděli mé jednání, ale nikdo se mě neodvážil ani dotknout a ani se mi podívat do očí. Všichni se odvrátili. Tehdy jsem skutečně pocítila sílu Mistrových slov:

„Jedna spravedlivá mysl překoná sto špatností.“ (Zhuan Falun, Přednáška pátá, Praktikování kultivace zla)

V létě roku 2001 jsem tři dny po sobě chodila do supermarketu rozdávat materiály objasňující pravdu. Třetí den mě zatkl policista v civilu. Nakonec jen prošel úředním postupem opakováním lží Komunistické strany Číny a nechal mě odejít. Byla jsem schopna čelit takové nebezpečné situaci, protože jsem měla ochranu Mistra a mocnou sílu Velkého Zákona. Další důvod brzkého propuštění připisuji odstranění mých připoutání a kráčení po spravedlivé kultivační cestě. Pokud kráčíme spravedlivou cestou, zlo nebude moci najít žádnou záminku, aby nás pronásledovalo, i kdyby chtělo.

Píši o svých kultivačních zkušenostech, protože bych se o ně ráda podělila se všemi, abychom tak mohli navzájem sdílet a společně se zlepšovat. Nemám v úmyslu se předvádět, ani nechci, aby ostatní napodobovali mé chování. Chci jen všem připomenout, že na kultivační cestě bychom měli být na sebe přísní. Měli bychom dělat věci, které lze udělat hned teď a v žádném případě bychom je neměli odkládat na později. Každé připoutání, každá lidská myšlenka je těžkým břemenem. Všechna tato břemena nás zatěžují a brání nám v pozvednutí.

Vážení praktikující, pokusme se společně zlepšit, aby se každý praktikující mohl vrátit do svého ráje, vlastního světa a ke svému původnímu pravému já, a naplnit tak sliby před tisíci lety:

„Po Dovŕšení s Majstrom vrátim sa späť.“ (Hong Yin, Predurčený návrat ku svätému ovociu, 23. 1. 1996)

Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/4/179611.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/26/98474.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.