Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Rozoznanie a váženie si kultivačných príležitostí spojených s prácou (2. část)

1. část: https://cz.clearharmony.net/articles/a111390-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2022-Rozoznanie-a-vazenie-si-kultivacnych-prilezitosti-spojenych-s-pracou-1-cast.html

Veľká skúška

Ako novinár som sa počas korona krízy veľa zaoberal kritikou Covid opatrení, alternatívnymi možnosťami liečby a najmä varovaniami, ktoré sa týkali očkovania. Na ľudskej úrovni skutočne existuje mnoho rizík a vedľajších účinkov očkovania.

Vždy som si myslel, že otázka očkovania sa ma nebude týkať. Pri mojej práci a aj v iných projektoch sa vždy ukázalo, že môžem robiť všetky svoje úlohy aj bez neho. Nemal som teda dôvod o očkovaní uvažovať. Tiež som sa vedome aj pred nepraktizujúcimi prezentoval ako neočkovaný, keďže som vedel, že očkovanie je pre ľudí zbytočné a môže byť dokonca aj škodlivé. Okrem toho som sa z pracovných dôvodov pohyboval v spoločenských kruhoch, ktoré sú proti opatreniam a sú aj mimoriadne kritické, pokiaľ ide o očkovanie.

Vedel som, že sa nebojím nákazy vírusom. Myslel som si, že vôbec nie som tvrdohlavý, keď sa nechcem dať zaočkovať. Pretože to u mňa jednoducho nebol problém, nebol som s tým konfrontovaný.

Avšak keď mi pridelili nové úlohy, bola s tým spojená cesta do USA, kde je dodnes pri vstupe pre neobčanov krajiny potrebné preukázať kompletné zaočkovanie. Takže nakoniec som s tým bol predsa len konfrontovaný a zrazu som si uvedomil, že nie som až taký slobodný, ako som si myslel.

Keďže čoraz viac médií informuje aj o silných vedľajších účinkoch a podľa mňa toto očkovanie v podstate nemá žiadne výhody, ale iba nevýhody, prebudila sa vo mne bojovnosť. Objavili sa myšlienky typu: „Je to úplná hlúposť, nepôjdem do toho.“ „Celá záležitosť už aj tak takmer prešla.“ „Naozaj musím ísť do USA? Veď môžem zostať aj tu.“

Všimol som si, že som sa búril, pretože som robil niečo proti svojmu presvedčeniu, aby som opäť získal svoje bežné práva. Začal som si zisťovať, ako by som mohol obísť očkovanie a pritom letieť do USA. Po niekoľkých telefonátoch a dokonca po stretnutí s niekým, kto by mi v podstate umožnil nájsť takéto riešenie, som si uvedomil, že toto nie je cesta, ktorou by som mal ísť.

Taktiež som si uvedomil, že to u mňa nie je len bojovnosť, ale že sa tiež dosť bojím, že budem musieť dostať injekciu. Bojový duch sa objavil preto, lebo som nechcel robiť niečo proti svojej vôli a nevidel som absolútne žiaden zmysel očkovania. V skutočnosti bol môj silný strach spôsobený tým, že by mi vakcína mohla veľmi uškodiť. Okrem toho sa dokázalo, že v mnohých dávkach vakcín sú látky, ktoré sú skutočne škodlivé a môžu viesť dokonca k smrti. Vždy som si myslel, že nie som pripútaný k svojmu telu, ani k životu, no teraz som jasne videl, že to tak predsa len je.

Spomenul som si na Majstrove slová:

„Niektorí praktizujúci sa obávali, že sa nakazia, pričom iní sa neoblomne odmietali dať zaočkovať – ste potom v tomto bode ešte hodní titulu ‚učeníka Dafa‘?“ (Prebuďte sa, 18. 11. 2021)

Majster tiež povedal:

„Takéto konanie pochádza z ľudského uvažovania. Chcem povedať to, že sa meriate pomocou ľudského uvažovania, namiesto toho, aby ste sa pozreli na veci z pohľadu kultivujúceho, a to je medzera vo vašej kultivácii.“ (Prebuďte sa, 18. 11. 2021)

Uvedomil som si, že som sa na celý tento problém pozeral ľudskými myšlienkami a nie z pohľadu kultivujúceho. Strach ma na chvíľu naozaj ovládol, takže som nedokázal jasne myslieť a nedokázal som sa ho zbaviť.

Veľmi mi pomohlo zdieľanie s ostatnými praktizujúcimi. Jeden praktizujúci hovoril príbeh o Budhovi Milarepovi. V tomto príbehu bol človek, ktorý o Milarepovi pochyboval a nenávidel ho. Chcel ho zabiť tým, že ho kŕmil otráveným jedlom. Budha o tom vedel, no aj tak to otrávené jedlo jedol. Urobil to, aby tomu človeku ukázal pravdu. Keď sa potom čudoval, že Budha nezomrel, Milarepa vzal časť tejto jedovatej látky a vyslal ju smerom k tomu človeku. Bolo to len na krátky čas, no ťažko sa mu na to myslelo. Potom ju Milarepa opäť vzal späť, čím pochybovačovi ukázal svoje schopnosti. Spravil to preto, aby dal danej osobe ďalšiu šancu na záchranu.

Tento príbeh ma prinútil naozaj sa zamyslieť nad dôvodom, prečo by som si vlastne nechal vpichnúť tento jed. Stal som sa teraz oveľa pokojnejším a mohol som si znova spomenúť aj na Majstrove slová. Rozhodol som sa, že sa nechám zaočkovať. Nie preto, že by som to považoval za správny krok, ale preto, aby som mohol splniť svoju úlohu.

No skutočne som mal veľký strach. Aj keď som sa rozhodol dať zaočkovať, v daný deň som cítil úzkosť. V to ráno som čítal knihu Čuan Falun, kde Majster hovorí o tom, ako chráni praktizujúcich. Tieto Majstrove slová mi otvorili myseľ:

„Okrem toho máte ochranu môjho tela Zákona a nebudete v žiadnom nebezpečenstve.“ (Čuan Falun, Tretia lekcia, Čo dal Učiteľ praktizujúcim?)

Tentoraz som mal pocit, akoby ku mne hovoril Majster a môj strach odrazu zmizol. Ráno som chcel mať celú záležitosť rýchlo hotovú, ale nejako som to odkladal a začal som najprv pracovať. Keď som bol okolo poludnia na ceste autom do očkovacieho centra, zrazu som sa opäť cítil trochu nervózne a neisto. Pozrel som sa do spätného zrkadla a uvidel som za sebou auto s nápisom: „Rúška? Odstupy? Očkovanie? Pochybnosti?“ A tiež odkaz na webovú stránku. Okamžite som si uvedomil, že som opäť skúšaný a využívajú sa moje medzery, ktoré som ešte celkom neuzavrel.

Po prvom očkovaní som nemal žiadne výrazné príznaky, ale hneď po prvej injekcii som na krátky čas pocítil extrémnu horúčavu po celom tele. Keď som prišiel domov, nemal som vôbec motiváciu pracovať, cítil som sa len apatický a slabý. Naozaj som sa cítil, akoby som zradil sám seba a svoje vlastné presvedčenie.

Keď si spomínam na prvé očkovanie, uvedomujem si, aké ťažké bolo pre mňa opustiť svoje ľudské názory a očakávania. Vyžadovalo si to niekoľko úrovní procesu, ktoré boli navzájom hlboko zviazané. Keď som však pochopil dôvod prvého očkovania, zrazu som jasnejšie pochopil Majstrovo učenie. Teraz je pre mňa odpoveď jasná, keď si spomeniem na prvé vety Lunyu:

„Dafa je múdrosťou Stvoriteľa. Je základom pre stvorenie Nebies a Zeme a pre vytvorenie vesmíru. Zahŕňa všetky veci, od extrémne malých až po extrémne veľké a na odlišných úrovniach existencie vesmírneho tela sa prejavuje odlišne.“ (Čuan Falun, O Dafa)

Pochopil som, že všetko, počnúc od prvého momentu, je sformované Dafa. Každá látka a všetko je v ňom obsiahnuté. Dafa je nad všetkými vírusmi, nad všetkou karmou a všetkými injekciami. Takže keď sa kultivujem a prispôsobujem sa Dafa a nemám túto karmu, čoho by som sa mal báť? Ako učeník Dafa pomáham Majstrovi, prečo by ma Dafa nemal chrániť, alebo prečo by mi tieto látky mali uškodiť?

Podľa môjho pochopenia je dôležité, aby sme sa na to pozerali ako kultivujúci. Ak sa na to môžem pozerať z vysokých úrovní a chápať to tak, dostanem ochranu z vysokých úrovní. Ak sa však na to pozerám s ľudskými názormi a pripútanosťami, môj charakter je na ľudskej úrovni. A na ľudskej úrovni podľa mňa nie je očkovanie dobrá vec. Dôležité teda je, aby sme so svojim charakterom prekročili ľudskú úroveň. Potom nás ľudské nebezpečenstvo nemôže zasiahnuť.

Aby som mohol získať úplný cestovateľský status, potreboval som aj druhé očkovanie. Už som nemal strach a mohol som sa uvoľniť. Napriek tomu som si ale všimol, že o dva dni potom sa moje ľudské názory stále snažili prejaviť tým, že som venoval zvýšenú pozornosť svojmu telu. Vždy som sa však dokázal rýchlo vrátiť k tomu, že som praktizujúci a platia pre mňa zásady vysokých úrovní.

Najlepšie obdobie môjho života

Po nejaký čas sme mali v práci s kolegami praktizujúcimi veľmi dobré kultivačné prostredie. Ráno sme hodinu čítali knihu Čuan Falun a potom sme robili prvé, tretie a štvrté cvičenie. Po obede sme robili druhé cvičenie a po práci sme ešte hodinu čítali prednášky a zdieľali sme svoje pochopenia. Raz večer sme čítali Majstrov článok, kde v závere píše:

„Ak budete viac študovať Fa, nebudete robiť prácu zle. Poukazujem na vaše nedostatky, aby sa Dafa vyvíjal zdravším spôsobom a vyskytovalo sa menej problémov. V skutočnosti, Dafa tiež obohacuje vaše pochopenie a vytvára elitu Dafa.“ (Základy pre ďalší pokrok, Jasná myseľ, 13. 6. 1997, v Hongkongu)

Rozmýšľal som, čo to znamená, že Dafa vytvára elitu Dafa. Chápem to tak, že ide o kultiváciu a o to, ako dobre sa človek dokáže skutočne kultivovať. Takže pravidelným a usilovným študovaním a praktizovaním môže človek dosiahnuť v kultivácii dobrý stav, takže je schopný rozpoznať a zvládnuť príležitosti, ktoré sú mu pri kultivácii dané.

Vďaka dobrému kultivačnému prostrediu v kancelárii vidím oveľa viac príležitostí na zlepšenie sa v kultivácii. Nie že by tu tieto príležitosti predtým neboli, ale nemyslím si, že som bol v dostatočne dobrom stave na to, aby som ich vždy rozpoznal a čo najlepšie využil. Vďaka tomuto dobrému prostrediu mám teraz pocit, že sa môžem kultivovať oveľa vedomejšie a lepšie.

Tým vôbec nechcem povedať, že praktizujúci v médiách sú elitou, to určite nie. Pretože to závisí od každého jednotlivca a najmä od toho, ako a či sa dokáže kultivovať. A je isté, že s veľkou disciplínou a vytrvalosťou sa človek môže kultivovať dobre, aj keď sa kultivuje sám.

No v jeden z ďalších dní, keď som robil druhé cvičenie, som si uvedomil, že toto dobré prostredie v práci je mi veľkou a súcitnou oporou, aby som sa dokázal čo najlepšie kultivovať. Veď čo iné je v našom živote dôležitejšie ako kultivácia?

Pri druhom cvičení som cítil v srdci radosť a pozitívne myšlienky: „Toto je najlepšie obdobie v mojom živote.“

Ďakujem všetkým. Moja vďaka patrí Majstrovi a tiež ostatným praktizujúcim.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.